Ilmastonmuutos uhkaa kaukomuuttajia

Kevään saapuminen aikaistuu ilmaston lämpenemisen myötä. Laajassa yhteiseurooppalaisessa tutkimuksessa selviää, että muuttolintujen on yhä vaikeampi ajoittaa saapumisensa pesimäsijoilleen ”oikein”. Tutkimuksessa olivat mukana suomalaiset Jurmon ja Hangon lintuasemat sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat Aleksi Lehikoinen ja Kalle Rainio.

Ilmasto vaikuttaa lintujen muuton ajoittumiseen. Ilmastonmuutoksen myötä useat lajit saapuvat keväisin yhä aikaisemmin pohjoisille pesimäsijoilleen. Aikaisesta saapumisestaan huolimatta linnut saattavat silti olla myöhässä kevään ravintohuipuista, eivätkä emot löydä itselleen tai poikasilleen riittävästi syötävää.

Lisäksi on lajeja, jotka eivät ole muuttoaikaansa säätäneet. Proceedings of the Royal Societyn Biological Sciences -sarjassa julkaistu tutkimus osoittaa sellaisten lajien taantuneen eniten, jotka eivät ole säätäneet muuttoaikaansa keväiden aikaistumisen myötä. Sen sijaan lajit, jotka ovat pystyneet aikaistamaan kevätmuuttoaan eniten ja siten pysyneet lämpenevän kevään tahdissa, ovat keskimäärin runsastuneet tai pysyneet vakaana.

Tulosten mukaan näyttää siltä, että lintujen pitäisi aikaistaa kevätmuuttoaan selvitäkseen ilmaston lämpenemisestä. Suurin haaste tämä on kauas Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tai Aasiaan muuttaville lajeille. Vinkkejä pohjoisen kevään etenemisestä ei juuri tropiikissa näy ja muuttoreitin levähdyskohteet voivat ilmaston muuttuessa käydä yhä huonommiksi. Useat runsaslukuisimmista lintulajeistamme kuten kirjosieppo, pajulintu ja haarapääsky talvehtivat Afrikassa Saharan autiomaan eteläpuolella.

Tutkija Aleksi Lehikoinen varoittaakin yhä pahenevasta ”ekologisesta ajoitusongelmasta” ilmastonmuutoksen ja pohjoisen muuttolintujen välillä. Tämä saattaa johtaa monien lajien voimakkaaseen vähenemiseen.

Tutkimuksessa käytettiin Helgolandin, Rybachyn, Jurmon ja Hangon lintuasemien kevätmuuttoaineistoa 117 lintulajista.

Lisätietoja:

Intendentti Aleksi Lehikoinen
p. 09-191 28851

Tutkija Kalle Rainio
p. 09-191 28626

Alkuperäisjulkaisu:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/09/21/rspb.2010.1778.full

BBC:n uutinen:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11408439Kevään saapuminen aikaistuu ilmaston lämpenemisen myötä. Laajassa yhteiseurooppalaisessa tutkimuksessa selviää, että muuttolintujen on yhä vaikeampi ajoittaa saapumisensa pesimäsijoilleen ”oikein”. Tutkimuksessa olivat mukana suomalaiset Jurmon ja Hangon lintuasemat sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat Aleksi Lehikoinen ja Kalle Rainio.

Ilmasto vaikuttaa lintujen muuton ajoittumiseen. Ilmastonmuutoksen myötä useat lajit saapuvat keväisin yhä aikaisemmin pohjoisille pesimäsijoilleen. Aikaisesta saapumisestaan huolimatta linnut saattavat silti olla myöhässä kevään ravintohuipuista, eivätkä emot löydä itselleen tai poikasilleen riittävästi syötävää.

Lisäksi on lajeja, jotka eivät ole muuttoaikaansa säätäneet. Proceedings of the Royal Societyn Biological Sciences -sarjassa julkaistu tutkimus osoittaa sellaisten lajien taantuneen eniten, jotka eivät ole säätäneet muuttoaikaansa keväiden aikaistumisen myötä. Sen sijaan lajit, jotka ovat pystyneet aikaistamaan kevätmuuttoaan eniten ja siten pysyneet lämpenevän kevään tahdissa, ovat keskimäärin runsastuneet tai pysyneet vakaana.

Tulosten mukaan näyttää siltä, että lintujen pitäisi aikaistaa kevätmuuttoaan selvitäkseen ilmaston lämpenemisestä. Suurin haaste tämä on kauas Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tai Aasiaan muuttaville lajeille. Vinkkejä pohjoisen kevään etenemisestä ei juuri tropiikissa näy ja muuttoreitin levähdyskohteet voivat ilmaston muuttuessa käydä yhä huonommiksi. Useat runsaslukuisimmista lintulajeistamme kuten kirjosieppo, pajulintu ja haarapääsky talvehtivat Afrikassa Saharan autiomaan eteläpuolella.

Tutkija Aleksi Lehikoinen varoittaakin yhä pahenevasta ”ekologisesta ajoitusongelmasta” ilmastonmuutoksen ja pohjoisen muuttolintujen välillä. Tämä saattaa johtaa monien lajien voimakkaaseen vähenemiseen.

Tutkimuksessa käytettiin Helgolandin, Rybachyn, Jurmon ja Hangon lintuasemien kevätmuuttoaineistoa 117 lintulajista.

Lisätietoja:

Intendentti Aleksi Lehikoinen
p. 09-191 28851

Tutkija Kalle Rainio
p. 09-191 28626

Alkuperäisjulkaisu:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/09/21/rspb.2010.1778.full

BBC:n uutinen:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11408439