Harvinainen loisnummimuurahainen löytyi uudelleen Suomesta

Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu loisnummimuurahainen (Anergates atratulus) löytyi yli 30 vuoden kateissa olon jälkeen hiekkadyynialueelta Hangon Tvärminnestä. Aikaisemmin lajia on tavattu vain vuonna 1981 lähistöllä sijaitsevalta Joskärin saarelta.

Loisnummimuurahainen on yhteiskuntaloinen, joka elää ainoastaan isäntälajinsa nummimuurahaisen (Tetramorium caespitum) pesissä. Erikoinen muurahaislöytö tehtiin kesäkuun lopulla, jolloin Helsingin yliopiston muurahaistutkijat Riitta Savolainen ja Kari Vepsäläinen olivat kartoittamassa muurahaisia Hankoniemellä. Loisnummimuurahaisia löytääkseen he tarkistivat lukuisia nummimuurahaisten pesiä.

− Se oli jo 44. nummimuurahaispesä, jonka kävimme tänä vuonna läpi. Pesässä oli erittäin paljon loisnummimuurahaisnaaraita ja myös lukuisia koiraita, Savolainen kertoo.

Heinäkuun alussa pistiäistutkija Juho Paukkunen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta löysi vielä yhden naaraan hiekkadyyneille asettamastaan hyönteispyydyksestä.

− Tavoitteenani oli löytää eräs harvinainen hietikoilla elävä kultapistiäislaji, mutta yllätyksekseni löysinkin vielä harvinaisemman muurahaisen, Paukkunen toteaa.

Loinen ei pärjää ilman isäntäänsä

Loisnummimuurahainen on täysin sidoksissa sen isäntälajiin nummimuurahaiseen, joka elää melko runsaslukuisena kuivilla ja paahteisilla hietikko- ja harjualueilla Etelä-Suomessa. Hankoniemen lisäksi vain Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomen rannikkoalueilla lienee riittävän tiheä nummimuurahaiskanta loisen selviytymistä varten.

Loisnummimuurahaisnaaras munii isäntälajinsa pesään jopa tuhansia munia ja jättää niistä kuoriutuvat toukat työläisten hoidettaviksi. Toukista kehittyy uusia siivellisiä tummanruskeita naaraita ja siivettömiä vaaleita koiraita. Pariteltuaan koiraiden kanssa naaraat poistuvat pesästä ja etsivät uusia nummimuurahaispesiä lisääntyäkseen niissä.

Loisnummimuurahaisen vaatimat paahdealueet ovat vähentyneet Suomessa umpeenkasvun, soranoton ja rakentamisen seurauksena, minkä vuoksi laji onkin luokiteltu meillä äärimmäisen uhanalaiseksi. Harvinaistumista on havaittu useissa maissa, ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ylläpitämässä uhanalaisten lajien luettelossa loisnummimuurahainen on luokiteltu maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi lajiksi.

 Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Juho Paukkunen
Luonnontieteellinen keskusmuseo
p. 09 191 28644

Yliopistonlehtori Riitta Savolainen
Biotieteiden laitos
p. 09 191 57683

Kuvia median käyttöön (kuvaajan nimi mainittava): www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/loisnummimuurahainen/Tämä näyttävä loisnummimuurahaisnaaras löytyi heinäkuun alussa hyönteispyydyksestä.
© Pekka Malinen


Loisnummimuurahaisen siivetön koiras löydettiin isäntälajinsa nummimuurahaisen pesästä.
© Pekka Malinen

Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu loisnummimuurahainen (Anergates atratulus) löytyi yli 30 vuoden kateissa olon jälkeen hiekkadyynialueelta Hangon Tvärminnestä. Aikaisemmin lajia on tavattu vain vuonna 1981 lähistöllä sijaitsevalta Joskärin saarelta.

Loisnummimuurahainen on yhteiskuntaloinen, joka elää ainoastaan isäntälajinsa nummimuurahaisen (Tetramorium caespitum) pesissä. Erikoinen muurahaislöytö tehtiin kesäkuun lopulla, jolloin Helsingin yliopiston muurahaistutkijat Riitta Savolainen ja Kari Vepsäläinen olivat kartoittamassa muurahaisia Hankoniemellä. Loisnummimuurahaisia löytääkseen he tarkistivat lukuisia nummimuurahaisten pesiä.

− Se oli jo 44. nummimuurahaispesä, jonka kävimme tänä vuonna läpi. Pesässä oli erittäin paljon loisnummimuurahaisnaaraita ja myös lukuisia koiraita, Savolainen kertoo.

Heinäkuun alussa pistiäistutkija Juho Paukkunen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta löysi vielä yhden naaraan hiekkadyyneille asettamastaan hyönteispyydyksestä.

− Tavoitteenani oli löytää eräs harvinainen hietikoilla elävä kultapistiäislaji, mutta yllätyksekseni löysinkin vielä harvinaisemman muurahaisen, Paukkunen toteaa.

Loinen ei pärjää ilman isäntäänsä

Loisnummimuurahainen on täysin sidoksissa sen isäntälajiin nummimuurahaiseen, joka elää melko runsaslukuisena kuivilla ja paahteisilla hietikko- ja harjualueilla Etelä-Suomessa. Hankoniemen lisäksi vain Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomen rannikkoalueilla lienee riittävän tiheä nummimuurahaiskanta loisen selviytymistä varten.

Loisnummimuurahaisnaaras munii isäntälajinsa pesään jopa tuhansia munia ja jättää niistä kuoriutuvat toukat työläisten hoidettaviksi. Toukista kehittyy uusia siivellisiä tummanruskeita naaraita ja siivettömiä vaaleita koiraita. Pariteltuaan koiraiden kanssa naaraat poistuvat pesästä ja etsivät uusia nummimuurahaispesiä lisääntyäkseen niissä.

Loisnummimuurahaisen vaatimat paahdealueet ovat vähentyneet Suomessa umpeenkasvun, soranoton ja rakentamisen seurauksena, minkä vuoksi laji onkin luokiteltu meillä äärimmäisen uhanalaiseksi. Harvinaistumista on havaittu useissa maissa, ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ylläpitämässä uhanalaisten lajien luettelossa loisnummimuurahainen on luokiteltu maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi lajiksi.

 Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Juho Paukkunen
Luonnontieteellinen keskusmuseo
p. 09 191 28644

Yliopistonlehtori Riitta Savolainen
Biotieteiden laitos
p. 09 191 57683

Kuvia median käyttöön (kuvaajan nimi mainittava): www.luomus.fi/users/tiedotus/kuvia_medialle/loisnummimuurahainen/

 

Tämä näyttävä loisnummimuurahaisnaaras löytyi heinäkuun alussa hyönteispyydyksestä.
© Pekka Malinen


Loisnummimuurahaisen siivetön koiras löydettiin isäntälajinsa nummimuurahaisen pesästä.
© Pekka Malinen