Hämeessä tapettiin huuhkajan poikasia

Vesilahdella ja Punkalaitumella on tapettu ainakin neljä huuhkajan poikasta kolmesta eri pesästä. Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat löysivät kuolleet poikaset viime viikolla. Aikaisemmin kesällä rengastetut poikaset oli tarkoitus nyt varustaa satelliittilähettimin osana tutkimusta, jossa selvitetään nuorten huuhkajien levittäytymistä synnyinpaikoiltaan.

Maastoon jätettyjen poikasten kallot oli murskattu. Rikoksista on jätetty poliisille tutkintapyyntö. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi toivovat yleisön ilmoittavan poliisille vihjeitä todettujen rikosten selvittämiseksi.

Löytö oli erittäin ikävä yllätys ja valtava pettymys. BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat huolissaan viime aikoina esiin nousseista tapauksista, joissa rauhoitettuja lintuja on tapettu tai niiden pesiä tuhottu. Aiemmin kesällä Merenkurkussa on ammuttu kahta merikotkaa. Huuhkajien tappaminen ei ollut ainoastaan luonnonsuojelurikos, vaan sillä myös vahingoitettiin laajaa espanjalais-ranskalais-suomalaista tutkimushanketta, jossa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo on mukana.

Viimeviikkoiset löydöt voivat viitata siihen, että petolintujen vaino Suomessa on tiedettyä yleisempää ja vuosittain tietoon tulevat tapaukset vain jäävuoren huippu. Useimmilla huuhkajan pesillä ei ole käyty rengastuskäynnin jälkeen, joten tällaiset tapaukset ovat aiemmin voineet jäädä huomaamatta.

Suojelujärjestö BirdLife Suomi muistuttaa, että huuhkaja ei uhkaa riistaeläinkantojamme eikä lajin vainoon ole helppo keksiä muitakaan syitä. Huuhkaja on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Huuhkajan tappaminen on rikos, josta voidaan tuomita maksamaan valtiolle sakkojen lisäksi linnun korvausarvo, 841 euroa.

Suomen huuhkajakanta on viime vuodet ollut laskussa, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa laji arvioitiinkin silmälläpidettäväksi.

LISÄTIETOJA:
yli-intendentti Jari Valkama, p. 050 582 0572
Luonnontieteellinen keskusmuseo

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 0400 749 786
BirdLife Suomi ry


Tapettu huuhkajanpoikanen. Kuva: Vincenzo Penteriani


Hengissä säilynyt poikanen on merkitty satelliittilähettimellä. Kuva:Vincenzo Penteriani

Vesilahdella ja Punkalaitumella on tapettu ainakin neljä huuhkajan poikasta kolmesta eri pesästä. Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat löysivät kuolleet poikaset viime viikolla. Aikaisemmin kesällä rengastetut poikaset oli tarkoitus nyt varustaa satelliittilähettimin osana tutkimusta, jossa selvitetään nuorten huuhkajien levittäytymistä synnyinpaikoiltaan.

Maastoon jätettyjen poikasten kallot oli murskattu. Rikoksista on jätetty poliisille tutkintapyyntö. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi toivovat yleisön ilmoittavan poliisille vihjeitä todettujen rikosten selvittämiseksi.

Löytö oli erittäin ikävä yllätys ja valtava pettymys. BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat huolissaan viime aikoina esiin nousseista tapauksista, joissa rauhoitettuja lintuja on tapettu tai niiden pesiä tuhottu. Aiemmin kesällä Merenkurkussa on ammuttu kahta merikotkaa. Huuhkajien tappaminen ei ollut ainoastaan luonnonsuojelurikos, vaan sillä myös vahingoitettiin laajaa espanjalais-ranskalais-suomalaista tutkimushanketta, jossa Helsingin yliopiston alainen Luonnontieteellinen keskusmuseo on mukana.

Viimeviikkoiset löydöt voivat viitata siihen, että petolintujen vaino Suomessa on tiedettyä yleisempää ja vuosittain tietoon tulevat tapaukset vain jäävuoren huippu. Useimmilla huuhkajan pesillä ei ole käyty rengastuskäynnin jälkeen, joten tällaiset tapaukset ovat aiemmin voineet jäädä huomaamatta.

Suojelujärjestö BirdLife Suomi muistuttaa, että huuhkaja ei uhkaa riistaeläinkantojamme eikä lajin vainoon ole helppo keksiä muitakaan syitä. Huuhkaja on rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Huuhkajan tappaminen on rikos, josta voidaan tuomita maksamaan valtiolle sakkojen lisäksi linnun korvausarvo, 841 euroa.

Suomen huuhkajakanta on viime vuodet ollut laskussa, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa laji arvioitiinkin silmälläpidettäväksi.

LISÄTIETOJA:
yli-intendentti Jari Valkama, p. 050 582 0572
Luonnontieteellinen keskusmuseo

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 0400 749 786
BirdLife Suomi ry


Tapettu huuhkajanpoikanen. Kuva: Vincenzo Penteriani


Hengissä säilynyt poikanen on merkitty satelliittilähettimellä. Kuva:Vincenzo Penteriani