ESCAPE - hankkeen toimintaa 2014

Milestone -etapit työpaketeista C.6 increasing population size of threatened plant species ja C.7 Assisted migration of threatened plant species

ESCAPE -hankkeen suunnitelman mukaiset avustetun leviämisen kohdelajit perämerenmaruna Artemisia campestris subsp. bottnica, rönsysorsimo Puccinellia phryganodes (Kuva 1) ja talvikkipaju Salix pyrolifolia ovat kaikki lisäyksessä Oulun kasvitieteellisellä puutarhalla avustetun leviämisen kokeita varten. Kenttäkokeet jatkuvat valituilla kohteilla kesällä 2015. C.7 työpaketin “At least two taxa in AM trials” etappia (milestone) varten julkaistiin raportti ESCAPE-projektin sisäisellä forumilla 31.10.2014. Se sisältää salattavaa paikkatietoa, joten raportti ei sellaisenaan tule avoimille sivuille nähtäväksi.

ESCAPE -työpaketin C.6 milestone-tavoite ”Min. of five taxa in population increase scheme” on aikarajaan 31.10.2014 mennessä ylitetty jo reilusti. Kasvimateriaalia on kasvatettu Helsingissä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa ja Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Populaatiokoon lisäämisen olemme kohdistaneet sekä puutarhakantojen vahvistamiseen ja lisäämiseen että kasviyksilöiden kasvattamiseen puutarhaolosuhteissa luontoon palauttamista varten työpaketin C.8 Reintroduction of plant species materiaaliksi. Tavoitteeksi hankesuunnitelmassa asetettu viisi lajia on ylitetty jo moninkertaisesti. Puutarhoissa on lisäyksessä ainakin 23 uhanalaista kasvilajia ja niitä saadaan jatkuvasti lisää mm. työpaketin C.2 idätyskokeissa itäneistä taimista. Kesän 2014 siemenkeruistakin saadaan uusia lajeja mukaan yksilömäärien lisäämistä varten.

Milestone C.6 raportti esitettiin hankkeen vuosikokouksessa 29.10.2014 ja on pian luettavissa pdf-muotoisena Materiaalit -kohdan linkistä.