ESCAPE: Etäsuojeltujen kasvien palauttamista luontoon testataan

Luomuksen koordinoiman Suomen luonnonvaraisten uhanalaisten kasvien etäsuojeluhankkeessa (ESCAPE) on testattu ex situ- eli etäsuojeltujen kasvien palauttamista luontoon. Tuoreen raportin mukaan tulokset kahden vuoden seurannasta vaihtelevat laidasta laitaan, esimerkiksi luhtaorvokki vaikuttaa sopetunueen mainiosti uudelle kasvupaikalleen, mutta meritartar ei lainkaan.

Luomuksen koordinoiman Suomen luonnonvaraisten uhanalaisten kasvien etäsuojeluhankkeessa (ESCAPE) on testattu ex situ- eli etäsuojeltujen kasvien palauttamista luontoon. Tuoreen raportin mukaan tulokset kahden vuoden seurannasta vaihtelevat laidasta laitaan.

Alkuvaiheen onnistumiseen ovat vaikuttaneet niin lajin populaatiobiologiset ominaisuudet, sääolosuhteet, kasvupaikalla tehdyt hoitotoimet, laidunnus kuin istutuspaikan valintakin.

Esimerkiksi erittäin uhanalainen luhtaorvokki näyttää sopeutuneen Tampereen Iidesjärvellä sijaitsevalle siirtokohteelle erittäin hyvin kun taas äärimmäisen uhanalaisen meritattarin istutusyritys Kotkan seudulle vaikuttaa epäonnistuneen täysin. Monet muut kuten itämerenlaukkaneilikka, isonuijasammal ja lettohernesara selvisivät siirtoistutuksesta osittain.

Hankkeessa oli tarkoituksena nimenomaan testata menetelmiä ja kerätä kokemuksia, ja epäonnistuneistakin yrityksistä saadaan arvokasta tietoa siirtoistutusten käyttömahdollisuuksista ja niiden rajoista. Siirtoja arvioitaessa on huomattava, että tarkastelujakso on erittäin lyhyt. Tulevien vuosien seurannoissa tarkastellaan siirrettyjen taimien elossa pysymisen lisäksi niiden kasvua, lisääntymistä ja leviämistä.

Siirtoa voidaan kutsua onnistuneeksi vasta, kun paikalle on syntynyt vakiintunut, lisääntyvä populaatio.

Siirtoistutuksia on myös kritisoitu

Kasvien siirtoistutukset luontoon ovat herättäneet ESCAPE-hankkeen aikana myös kritiikkiä. Pidemmän aikavälin seurantatuloksia odotellessa olisikin tärkeää käynnistää keskustelu siitä, missä tapauksissa siirtoistutuksia on mahdollista käyttää lajisuojelun keinona. Suurin osa uhanalaisista lajeista kärsii kuitenkin etupäässä kasvupaikkojen vähenemisestä tai niiden laadun heikentymisestä, mikä ongelma ei poistu kasvien populaatiokokoja vahvistaessa tai niitä paikasta toiseen siirrettäessä.

Etäsuojelijan opas ilmestyy 2017

ESCAPE-hankkeessa kokeiltujen kasvien siirtoistutusmenetelmien yksityiskohtaisempia kuvauksia,
etäsuojelumenetelmiin liittyviä ongelmia, linjauksia ja periaatteita esitellään Etäsuojelijan oppaassa, joka
julkaistaan vuonna 2017.