Ensimmäinen suomalainen sinipyrstön rengaslöytö - Tapaus harvinainen Euroopankin tasolla

Itä-Suomen havumetsien erikoisuuden sinipyrstön rengastajat ovat tehneet poikkeuksellisen löydön Hyrynsalmen Peuravaaralla: paikalta löytyi sinipyrstö, joka rengastettiin siellä viime kesänä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen uudelleen löydetty rengastettu sinipyrstö, ja koko Euroopastakin tunnetaan vain yksi vastaava löytö. Tapaus on merkittävä, koska nyt on saatu ensimmäinen todiste siitä, että sinipyrstöt palaavat samoille reviireille.

Itä-Suomen havumetsien erikoisuuden sinipyrstön rengastajat ovat tehneet poikkeuksellisen löydön Hyrynsalmen Peuravaaralla: paikalta löytyi sinipyrstö, joka rengastettiin siellä viime kesänä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen uudelleen löydetty rengastettu sinipyrstö, ja koko Euroopastakin tunnetaan vain yksi vastaava löytö. Tapaus on merkittävä, koska nyt on saatu ensimmäinen todiste siitä, että sinipyrstöt palaavat samoille reviireille.

Löydön teki linturengastaja Roni Väisänen, joka on eniten sinipyrstöjä Suomessa rengastanut henkilö. Väisäsen havaitsema lintu on syntynyt kesällä 2011, ja Väisänen itse rengasti sen samalla alueella viime kesänä. Lintu oli nyt vaihtanut ruskean höyhenpukunsa värin korean siniseksi.

Kyseessä on ensimmäinen suomalainen uudelleen löydetty rengastettu sinipyrstö. Aiemmin on havaittu muutama lintu päivän tai parin päästä rengastuksesta samalla paikalla. Sellaisia ei pidetä todellisina rengaslöytöinä. Koko Euroopastakin tunnetaan vain yksi löytö, kun ruotsalaisella lintuasemalla syksyllä 2011 rengastettu lintu löydettiin seuraavana talvena kuolleena Portugalista. Lisäksi syksyllä 2009 havaitulla Irlannin ensimmäisellä sinipyrstöllä oli valokuvien perusteella jalassaan rengas, jota ei kuitenkaan kyetty tarkemmin lukemaan. Linnun alkuperä jäi siten arvoitukseksi.

Sinipyrstöasiantuntija, suojelubiologi Ari Rajasärkkä Metsähallituksen luontopalveluista pitää tuoretta löytöä erittäin merkittävänä.

“On tunnettua, että sinipyrstöjä löydetään eri vuosina, joskus jopa vuosikymmenten päästä tismalleen samoilta paikoilta Itä-Suomen aarniometsistä. Tähän saakka on ollut epävarmaa, ovatko havaitut linnut samoja. Monissa tapauksissa on ollut selvää, että samalla paikalla tavattu lintu on eri yksilö kuin aiempana vuonna. Nyt tiedetään, että ainakin osa Suomen sinipyrstöistä palaa talven jälkeen vanhalle reviirilleen.”

Tämänkesäisen pyydystyksen yhteydessä linnulle lisättiin yksilöllinen värirengaskoodi, jonka perusteella se voidaan jatkossa tunnistaa kiikarilla tai valokuvasta. Tänä kesänä Kainuun metsissä on jo 54 sinipyrstöä saanut jalkoihinsa normaalin alumiinirenkaan lisäksi värirenkaat.

Sinipyrstö – vanhojen havumetrien erikoisuus

Sinipyrstö on Itä-Suomen vanhojen havumetsien lintuerikoisuus, jota tavataan säännöllisesti pesivänä Euroopassa vain Venäjällä ja Suomessa. Lajin pesimäalue ulottuu itäisestä Suomesta halki pohjoisen havumetsävyöhykkeen Tyynelle valtamerelle saakka. Suomalaisten sinipyrstöjen oletetaan talvehtivan Kaakkois-Aasiassa, mahdollisesti Kiinan eteläosissa, Taiwanilla ja Koreassa. Yhdensuuntaista muuttomatkaa noin 15 gramman painoiselle pikkulinnulle kertyy vähintään 7000 km. Peuravaaran lintu on ikänsä perusteella kulkenut tuon matkan jo neljästi.

Suomessa sinipyrstö tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 1949. Nykyisin reviirejä löydetään vuosittain muutama sata koko maan kannanarvion ollessa enimmillään peräti noin 6500 paria. Suomessa on vuoteen 2012 mennessä rengastettu 153 sinipyrstöyksilöä. Tänä suomalaisen rengastuksen 100-vuotisjuhlavuonna on jo rengastettu yli 50 lintua lisää.

Sinipyrstöt vetävät puoleensa myös lintuturisteja, jotka tulevat Itä-Suomeen ihailemaan koreansinistä pikkulintua eri puolilta maailmaa.

 

Lisätietoja:

Linturengastaja Roni Väisänen, 0500-687 710

Ari Rajasärkkä, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 0400-867 829

Jari Valkama, Luonnontieteellinen keskusmuseo, rengastustoimisto, puh. 050-318 2358

Kuvan kyseisestä rengastetusta sinipyrstöstä saa painokelpoisessa muodossa Roni Väisäseltä tänään 19.6. klo 15.00 jälkeen.

Sinipyrstökoiras sai jalkoihinsa yksilöllisen värikoodin, jonka avulla se voidaan tunnistaa esimerkiksi kiikareilla. (Kuva: Roni Väisänen)