Digitarium uuteen vaiheeseen

Luonnontieteiden digitointikeskuksen nettisivut on avattu osoitteessa www.digitarium.fi. Tämä lyhyempi nimi Digitarium otetaan käyttöön sopivissa yhteyksissä. Nettisivujen kautta avataan lähiaikoina uusia palveluita mm. tieteellisten digikuvien hallintaan sekä materiaalipankki digitoinnin työmenetelmiin.

Digitointikeskuksen koulutusohjelma on käynnistynyt. Kymmenen luonnontieteiden akateemista aloitti 14.2.2011 luonnontieteellisten kokoelmien digitointiasiantuntijuuteen tähtäävät opinnot. Koulutus on ensimmäinen laatuaan ja siihen valittiin luonnontieteellisen koulutuksen saaneita ja jo jonkin aikaa työelämässä toimineita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita uuden tyyppisen digitointiosaamisen omaksumisesta sekä digitoinnin prosessien kehittämisestä. Koulutettavien erikoisosaaminen on kertynyt yleisen biologian, molekyylibiologian tai fysiikan akateemisiin perus- ja jatkotutkintoihin johtavista opinnoista. Useilla koulutukseen osallistuvilla on myös lajintuntemusosaamista. Mukaan mahtuu myös kirjastoalan, tietotekniikan ja kaupallisen alan kokemusta.

Digitointikeskus on Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen kehittämishanke, jota rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoitukseen on lisäksi osallistunut Joensuun kaupunki. Hanke sijaitsee Joensuun tiedepuistossa.

Digitointikeskus hakee parhaillaan opiskelijoita kesätöihin sekä apua tietojärjestelmän ohjelmointiin. Lisätietoja digitointikeskuksen nettisivuilta ja projektipäällikkö Hannu Saarenmaalta, puh 050-4479668.

Digitarium

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Itä-Suomen yliopisto

Luonnontieteiden digitointikeskuksen nettisivut on avattu osoitteessa www.digitarium.fi. Tämä lyhyempi nimi Digitarium otetaan käyttöön sopivissa yhteyksissä. Nettisivujen kautta avataan lähiaikoina uusia palveluita mm. tieteellisten digikuvien hallintaan sekä materiaalipankki digitoinnin työmenetelmiin.

Digitointikeskuksen koulutusohjelma on käynnistynyt. Kymmenen luonnontieteiden akateemista aloitti 14.2.2011 luonnontieteellisten kokoelmien digitointiasiantuntijuuteen tähtäävät opinnot. Koulutus on ensimmäinen laatuaan ja siihen valittiin luonnontieteellisen koulutuksen saaneita ja jo jonkin aikaa työelämässä toimineita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita uuden tyyppisen digitointiosaamisen omaksumisesta sekä digitoinnin prosessien kehittämisestä. Koulutettavien erikoisosaaminen on kertynyt yleisen biologian, molekyylibiologian tai fysiikan akateemisiin perus- ja jatkotutkintoihin johtavista opinnoista. Useilla koulutukseen osallistuvilla on myös lajintuntemusosaamista. Mukaan mahtuu myös kirjastoalan, tietotekniikan ja kaupallisen alan kokemusta.

Digitointikeskus on Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen kehittämishanke, jota rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoitukseen on lisäksi osallistunut Joensuun kaupunki. Hanke sijaitsee Joensuun tiedepuistossa.

Digitointikeskus hakee parhaillaan opiskelijoita kesätöihin sekä apua tietojärjestelmän ohjelmointiin. Lisätietoja digitointikeskuksen nettisivuilta ja projektipäällikkö Hannu Saarenmaalta, puh 050-4479668.

Digitarium

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Itä-Suomen yliopisto