Anna lintutunnistustaitosi tieteen käyttöön!

Uusi kansalaistiedehanke opettaa tietokoneelle lintuharrastajien osaamisen lintujen äänten tunnistuksessa. Kerttu-sovelluksessa lintuharrastajat tuottavat opetusaineistoa koneoppimista varten ja voivat samalla kehittää omia tunnistustaitojaan sekä perehtyä äänten tarkastelun menetelmiin.

Uusi kansalaistiedehanke opettaa tietokoneelle lintuharrastajien osaamisen lintujen äänten tunnistuksessa. Kerttu-sovelluksessa lintuharrastajat tuottavat opetusaineistoa koneoppimista varten ja voivat samalla kehittää omia tunnistustaitojaan sekä perehtyä äänten tarkastelun menetelmiin.

Tavoitteena parempi ymmärrys maailman biodiversiteetistä

LIFEPLAN-hanke pyrkii maailmanlaajuisen biodiversiteetin ja sitä säätelevien tekijöiden ymmärtämiseen. Tämän tutkimiseksi hanke on käynnistänyt kunnianhimoisen, eri eliöryhmät kattavan aineistonkeruun yli sadalla kohteella ympäri maailman. Aineistonkeruu on pitkälti automatisoitu ja jatkuu vuoteen 2026 asti. Lintuja seurataan hankkeessa äänitallentimin, jotka tuottavat hankkeen aikana äänitteitä, joiden kesto on yhteensä satoja vuosia. Hanke pyrkii kehittämään tehokkaat menetelmät äänten automaattiseen tunnistamiseen, sillä äänitteiden läpikäyminen ihmiskorvin on työmäärän vuoksi lähes mahdotonta.

Pilottihanke Suomessa

Jotta tietokone pystyy oppimaan tunnistusta, täytyy sillä olla käytössään kattavasti esimerkkiaineistoa. Asiantuntijat, eli lintuharrastajat, ovat ensisijaisessa asemassa tämän aineiston luomisessa. Heidän valtavan osaamisensa taltioimiseksi kehitettiin Kerttu-sovellus. Kerttu kokoaa käyttäjien tunnistuksia yksittäisistä äänistä sekä pidemmistä äänitteistä. Tunnistukset toimivat koneoppimiselle välttämättömänä opetusmateriaalina, joka mahdollistaa automaattisen tunnistuksen menetelmien kehittelyn. Suomessa tehtävä pilottihanke toimii kehittelyssä ensimmäisenä askeleena, ja menetelmien kehityttyä Kerttua voidaan laajentaa maantieteellisesti. Päämääränä on kehittää kaikille avoin palvelu, joka tunnistaa valtaosan maailman lintulajeista.

Kaikki voivat osallistua – ja kehittyä itse tunnistajina

Hankkeeseen osallistumiseksi ei tarvitse olla äänitunnistuksen huippuosaaja, vaan osallistua voi täysin omien taitojen mukaan. Pienikin panos on arvokas! Vaikka kokisi voivansa tunnistaa vain muutaman lintulajin, on osallistuminen mahdollista ja lämpimästi tervetullutta. Kertun tavoitteena on myös tarjota käyttäjille mahdollisuus kehittää omia tunnistustaitoja. Erityisesti Kertun tavoite on tutustuttaa käyttäjät spektrogrammeihin, jotka ovat äänten visuaalinen esitystapa. Spektrogrammit antavat konkreettisen mahdollisuuden tarkastella ääniä, minkä vuoksi myös lajien ja äänten välisten erojen huomaaminen helpottuu. Valtaosalle lintuharrastajistakin äänten tarkastelu spektrogrammien avulla ei ole tuttua ja Kerttu tarjoaa tutustumiseen helpon mahdollisuuden. Kertun tulospalvelu tulee myös antamaan käyttäjälle palautetta omista tunnistustaidoista lajikohtaisesti. Kerttu on pyritty kehittämään siten, että tieteellisen panoksen lisäksi sen käytöstä olisi myös hyötyä käyttäjille itselleen.

Osallistu tutkimukseen! Kerttu löytyy osoitteesta: https://laji.fi/theme/kerttu. Käyttäjäkohtaisten asetusten vuoksi on osallistumista varten kirjauduttava palveluun Lajitietokeskuksen käyttäjätunnuksilla.

LIFEPLAN on Euroopan tiedeneuvoston rahoittama hanke, josta vastaavat vastaavat professori Otso Ovaskainen (Jyväskylän ja Helsingin yliopisto), professori Tomas Roslin (Sveriges lantbruksuniversitet) sekä professori David B. Dunson (Duke University). Kerttu-kansalaistiedehanke on LIFEPLANin, Lajitietokeskuksen ja Luomuksen toteuttama yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.