Aino Juslén jatkaa Luonnontieteellisen keskusmuseon johdossa

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Aino Juslénin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajaksi vuosille 2022–2026. Juslén on toiminut Luomuksen johtajana myös kuluvana vuonna.

Aino Juslèn jatkaa Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luomuksen, johtajana tulevalla viisivuotiskaudella. Hän on toiminut Luomuksen johtajana vuoden 2021 alusta.

Helsingin yliopistoon kuuluva Luonnontieteellinen keskusmuseo on tunnettu laaja-alaisesta tiede- ja ympäristökasvatustoiminnastaan sekä Luonnontieteellisessä museossa että Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa. Luomus on myös Suomen suurin luonnon monimuotoisuuteen keskittynyt tutkimusinfrastruktuuri. 

– Keskeisin tehtävämme on ylläpitää luonnon tilasta kertovia kokoelmia ja seurantoja ja jakaa tietoa hallinoimamme Suomen lajitietokeskuksen kautta. Meillä on myös muita valtakunnallisesti ainutlaatuisia tehtäviä kuten ajoitus- ja isotooppimenetelmien osaamiskeskus Ajoituslaboratorio, Juslén sanoo.

Aino Juslénin ensimmäinen johtajavuosi on ollut koronapandemian vuoksi täynnä haasteita. Matkustusrajoitusten ja sisätiloissa sijaitsevien yleisökohteiden viiden kuukauden kiinniolon jättämää aukkoa kursitaan nyt kiinni hyvää vauhtia. 

– Yleisökohteiden avaamisen jälkeen kävijöitä on ollut valtavasti! Pandemia on myös haastanut meitä kehittämään uusia virtuaalisia toimintatapoja, joita käytetään jatkossakin. Olen saanut valtavasti tukea niin Luomuksen timanttisesta työyhteisöstä kuin yliopiston johdoltakin. Samalla olen saanut kehittää omaa tapaani ja ääntäni ohjata ja palvella tätä todella monimuotoista organisaatiota.

Luomus on kansainvälisen arvioinninkin mukaan kehittynyt perinteisestä museosta moderniksi tutkimus- ja tiedekasvatusorganisaatioksi.

– Tällä tiellä on hyvä jatkaa. Avoimesti jaettavat aineistomme ja kehittyvät tekniikat tuovat koko ajan lisää mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. Ne palvelevat samalla yhteiskunnallista päätöksentekoa. Vaikuttava ja monipuolinen tiede- ja ympäristökasvatus on tärkeämpää kuin koskaan.

Tutkimus on tärkeä osa luontokadon pysäyttämistä

Aino Juslén aikoo tulevalla johtajakaudellaan panostaa erityisesti luontokadon pysäyttämisessä tarvittavien ratkaisujen löytymiseen.

– Haluan koko ajan palavammin vaikuttaa siihen, että ratkaisuja luontokatoon ja ilmastonmuutokseen löydetään ja pannaan toimeen. Tavoitteena on tietopohjainen päätöksenteko ja myönteinen vuorovaikutus. Ja voimaa tähän kaikkeen haen luonnosta sekä minulle tärkeistä yhteisöistä ja rakkaista ihmisistä.

– Helsingin yliopistolla on rohkea ja kauaskatseinen strategia, jota Luomus osaltaan panee toimeen. Uskon, että menestys perustuu kunnianhimoisten, innostavien tavoitteiden ja myönteisen tunneilmaston yhdistelmään. Olen avoimen tieteen puolestapuhuja. Tavoittelen myös sitä, että Luomuksen valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen löydetään pitkäjänteinen ratkaisu eri hallinnonalojen välillä, Juslén toteaa. 

Luomuksen johtajaksi valittu Aino Juslén toimii muun muassa Suomen lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän puheenjohtajana, 120 eurooppalaisen luonnontieteellisen kokoelman konsortion DiSSCon yleiskokouksen varapuheenjohtajana sekä johtaa Global Biodiversity Information Facility Suomen delegaatiota. 

Aino Juslén
Johtaja

LUONNONTIETEELLINEN
KESKUSMUSEO
aino.juslen@helsinki.fi
0294128600