11 miljoona rengastettua lintua

Lintujen rengastus aloitettiin maassamme yli 100 vuotta sitten, vuonna 1913. Rengastuksia on sittemmin kertynyt huimat 11 miljoonaa, ja niistä on saatu noin 1,2 miljoonaa tapaamisilmoitusta. Nyt tuo massiivinen tietomäärä on muotoutunut kahdeksi Rengastusatlakseksi.

Lintujen rengastus aloitettiin maassamme yli 100 vuotta sitten, vuonna 1913. Rengastuksia on sittemmin kertynyt huimat 11 miljoonaa, ja niistä on saatu noin 1,2 miljoonaa tapaamisilmoitusta. Nyt tuo massiivinen tietomäärä on muotoutunut kahdeksi Rengastusatlakseksi.

Rengastusatlaksen ensimmäinen osa julkaistiin kaksi vuotta sitten ja toinen osa on tullut juuri ulos painosta.

– Tämän toisen ja samalla viimeisen osan valmistumisen myötä haaveet ovat muuttuneet todeksi ja ainutkertainen, vuosia kestänyt hanke on saatu onnellisesti päätökseen, kertoo intendentti Jari Valkama Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa.

Rengastusatlaksen toisen osan alussa on katsaus neljään eri aihepiiriin: rengastukseen liittyviin oheistutkimuksiin, lintuasemien historiaan ja rengastustoimintaan, sisämaan seurantapyyntiin ja Suomesta löydettyihin, ulkomailla rengastettuihin lintuihin.

Kirjan jälkipuolisko esittelee kuvin, tekstein, kartoin ja kuvaajin rengastustiedot lopuista lintulajeista, joita atlaksen ensimmäinen osa ei esitellyt. Kaikista kirjan teksteistä on englanninkieliset lyhennelmät, joten kirja palvelee myös kansainvälistä yhteisöä.

– Toisessa osassa on monella tavalla mitattuna vielä enemmän aineistoa kuin ensimmäisessä. Käsiteltyjen lajien määrä on suurempi. Käytettävissä olevien rengastusten ja löytöjen määrät ovat valtavia: tässä osassa käsitellään rengastusmäärällä mitattuna 92 prosenttia kaikista Suomen rengastuksista ja 77 prosenttia löytöaineistoista, Valkama jatkaa.

Varsinainen materiaali atlakseen on kerätty täysin vapaaehtoisvoimin. Rengastusatlas onkin koottu heille kiitokseksi ja kannustukseksi heidän tekemästään valtavasta työstä.

Atlas tarjoaa myös tutkijoille ideoita, miten mittavaa aineistoa voisi hyödyntää, antaa suurelle yleisölle ja kaikille linnuista kiinnostuneille yleiskuvan rengastuksen avulla saaduista tuloksista sekä vastaa moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin, kuten miten pitkään lintumme elävät, minne muuttolintumme matkaavat ja mitkä tekijät niitä matkoillaan uhkaavat.

Rengastusatlaksen koostivat Jari Valkama, Pertti Saurola, Aleksi Lehikoinen, Markus Piha, Petri Sola ja William Velmala Luomuksesta ja Esa Lehikoinen Turun yliopistosta. Kirjan tekemistä ovat rahoittaneet Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Koneen Säätiö ja ympäristöministeriö.