EARLS – Earth, Life and Times

EARLS pyrkii havainnoimaan laajoja tutkimuskysymyksiä monitieteellisesti kokonaisvaltaisen ymmärryksen tuottamiseksi. Yhteinen ajatus tutkimuksissa on se, miten maapallon geologinen, ilmasto- ja ympäristöhistoria linkittyy elämänhistoriaan aikojen kuluessa. Tutkimusmenetelmiä ovat mm. radiohiilimääritykset, pysyvien ja radiogeenisten isotooppien analytiikka ja alkuainemääritykset.
Alkuajoista Antroposeeniin

EARLS:n tutkijat matkustavat ajassa. Aikaulottuvuus on satoja miljoonia vuosia maapallon geologisista alkuajoista nykyaikaan eli Antroposeeniin. Aikajanat rakentuvat luonnontieteellisten ajoitusmenetelmien avulla ja jalostuvat bayesilaisten ajoitusmallinnusten kautta. Kun tiedetään tapahtumien aikajärjestys, on mahdollista pohtia syy- ja seuraussuhteita.

Elämän, ilmaston ja ympäristön historiaa

Ikivanhassa kallioperässä on säilynyt tietoa Maan olosuhteista elämän synnyn ajalta miljardeja vuosia sitten. Myös muinaisen elämän monimuotoisuus, luonnonmullistukset ja sukupuutot ovat tallentuneet kiviin ja fossiileihin. Viimeisten tuhansien vuosien aikaisiin näytteisiin on tallentunut elämän merkkejä jääkauden jälkeiseltä Holoseenikaudelta. Luiden pysyvien isotooppien suhteet paljastavat jopa yksilön elämänaikaisia muutoksia. Puiden vuosirenkaisiin taas kerääntyy tuhansia vuosia kattava ilmasto- ja ympäristöhistoria.   

Luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta

EARLSin tutkijat ovat ratkoneet kotiplaneettamme ja sen elämän vaiheita aina maapallon nuoruudesta jääkauden jälkeiseen aikaan saakka. Kivien, kerrosten, fossiilien ja arkeologisten löytöjen ajoituksista muodostuu planeetan, elämän ja ihmisen toiminnan aikajana, jonka muutoksia voidaan heijastella ilmaston- ja ympäristönmuutosten kautta. 

EARLSin tutkimus auttaa ymmärtämään sitä kuinka miljardien vuosien kuluessa kehittynyt luonto on yhtäältä luonut perustan sivilisaation nousulle, mutta toisaalta sitä kuinka paikalliset ja globaalit luonnonkatastrofit, kuten vaikkapa Vuoksen puhkeaminen n. 5900 vuotta sitten ja tulivuorten aiheuttama pitkä talvi 540-luvulla ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan. 

Tutkimusryhmät

Tutustu Elämän ja maapallon historian tutkimusohjelman Earth, Life and Times (EARLS) tutkimusryhmien työhön tulivuorten, ajoituksen ja muiden mielenkiintoisten teemojen parissa.

 

Lisätietoja