Tunti tutkijana

Tutki ja oivalla!

Kohderyhmät: 
Esikoulut ja 1-2 luokat 

Ryhmäkoko:
25 henkilöä

Kesto:
55 minuuttia 

Opastuksella tutustumme luonnontutkijan työhön ja kannustamme lapsia ympäristön tarkkailuun. Toiminnallisella opastuksella mm. lajittelemme selkärangattomia omiin ryhmiinsä, etsimme sulkansa pudottaneita lintuja ja keksimme tarinoita museon eläimistä. Opastuksella teemme lasten ikätasoon soveltuvia tutkimus- ja havainnointitehtäviä, jotka kannustavat heitä ympäristön omatoimiseen tarkkailuun. Toimimme opastuksella neljässä pienryhmässä.

Lisätietoa opettajalle

Opastuksen aikana tutkimme muovikuutioihin valettuja selkärangattomia eläimiä ja jalkoja laskemalla päättelemme, kuuluvatko eläimet hyönteisiin vai muihin selkärangattomiin. Hyönteiset puolestaan luokittelemme yksinkertaisen määrityskaavan avulla esim. Kovakuoriaisiksi, perhosiksi tai heinäsirkoiksi. Päättelemme, mikä sulka kuuluu millekin linnulle, ja samalla harjoittelemme yksityiskohtien havaitsemista ja havaintojen pohjalta tehtävää päättelyä. Keksimme myös tarinoita museon eläinten elämästä.    

Opastuksella ryhmän aikuiset osallistuvat pienryhmien ohjaamiseen. Opastus sijoittuu kolmeen eri näyttelyyn.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. 

Omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. 

Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta.