Tietosuojaseloste

Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkopalveluiden tietosuojaseloste

Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sivujen selailun aikana.

Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisia Luomuksen verkkosivuston osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan. Tällaisia ovat muun muassa palautelomakkeet sekä erilaiset ilmoittautumis- ja varauslomakkeet.

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 14.8.2006, päivitetty 13.8.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Y-tunnus: 0313471-7

Osoite
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tietotekniikkapäällikkö: Esko Piirainen
Osoite Luonnontieteellinen keskusmuseo PL 17
(Pohjoinen Rautatiekatu 13) 00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358504154849 Sähköposti: it-support@luomus.fi

3. Rekisterin nimi

Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja ylläpidetään jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. Jos viesti koskee luontohavaintoa, yhteystietoja voidaan tarvita havainnon varmentamiseen, lisätietojen kysymiseen tms. Viestejä voi lähettää myös anonyymisti.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tietoja koulutuksesta ja työkokemuksesta (työharjoittelulomakkeella)
  • Laskutustiedot (opastusvarauslomakkeella)
  • Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen käyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta luontohavaintoihin liittyvää henkilön etu- ja sukunimeä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Sivuston käytön tilastointi

Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.