Suomen kasvitieteelliset puutarhat

Kasvitieteelliset puutarhat ovat instituutioita, jotka ylläpitävät dokumentoituja elävien kasvien kokoelmia tutkimuksen, lajiston suojelun, opetuksen ja yleisen valistuksen edistämiseksi. Tältä sivulta pääset kaikkien suomalaisten kasvitieteellisten puutarhojen kotisivuille.
Helsingin yliopiston kasvitieteelliset puutarhat

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa on Suomen vanhin tieteellinen kasvikokoelma. Se perustettiin Turkuun vuonna 1678 ja siirrettiin Helsinkiin 1829. Nykyään toiminta keskittyy kasvien luokittelun tutkimukseen ja opetukseen, mutta monet muutkin alat hyödyntävät kokoelmia. Viime vuosina kasvilajien ex situ -suojelusta on tullut yhä tärkeämpi osa kasvitieteellisen puutarhan työtä. Kaisaniemessä sijaitseva puutarha kasvihuoneineen on avoinna yleisölle ympäri vuoden ja Kumpulan puutarha kasvukauden aikana.

Botania Joensuu

Maamme ainoa trooppinen perhospuutarha, joka avustaa biologian ja metsätieteiden tutkimusta ja opetusta. Botania tarjoaa myös tietoa ja elämyksiä suurelle yleisölle. Botanian yhteydessä on myös Joensuun kaupungin hallinnoima 73 ha puulajipuisto.

Jyväskylän yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Jyväskylän yliopiston kasvitieteellinen puutarha käsittää yliopistorakennusten ympärillä olevat viheralueet, joihin kuuluu neljä erilaista rakennusaikansa viherrakentamista ja kasvivalikoimaa edustavaa puistoa. Kasvit on ryhmitelty kasvupaikkavaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaan.

Pietarsaaren Rosenlund

Rosenlund on pappila, joka on saanut alkunsa jo 1700-luvun puolivälissä. Rosenlund tunnettiin omana aikanaan parhaiten puutarhanviljelynsä ansiosta. Aspegrenin puutarha on entisöity alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi ja hyötypuutarhassa viljellään aikakaudelle tyypillisiä kasveja.

Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Yksi maailman pohjoisimmista tieteellisistä puutarhoista, jonka yhteydessä toimii kasvimuseo. Puutarhan tutkimustoiminta keskittyy luonnonsuojelubiologiaan, viherrakentamisen kasveihin sekä soveltavaan biotekniikkaan. Lisäksi puutarha tukee biologian laitoksen tutkimusta erityisesti kasviekologian, -genetiikan ja -molekyylibiologian aloilla.

Rauman Seminaarin puutarha 

Rauman Seminaarin puutarha perustettiin vuonna 1898. Sitä käytetään luonnontiedon opetuskohteena, jossa perehdytään näytelajistoon sekä avomaan- ja kasvihuoneviljelyyn. Puutarhalla on monipuoliset näytemaat mm. kesäkukista sekä hyötykasveista. Puutarha on aktiivisesti mukana opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden ja Rauman normaalikoulun oppilaiden opiskelussa ja opetuksessa.

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Kasvitieteellinen puutarha sijaitsee Suomen oloissa ilmastollisesti ainutlaatuisella tammivyöhykkeellä Ruissalon saarella. Modernit kokoelma- ja tutkimuskasvihuoneet, toimistotilat sekä kahvio ja seminaarisali valmistuivat vuonna 1998.

Arboretum Mustila

Elimäellä sijaitseva Suomen vanhin ja suurin arboretum eli puulajipuisto. Vuonna 1902 perustettu  Arboretum Mustila on 120 hehtaarin ulkomaisten kasvilajien kokeilupuisto. 

Lisätietoja

BGCI on maailman laajin aktiivisesti kasvien monimuotoisuuden suojelun puolesta toimiva yhteisö. Se perustettiin 1987 yhdistämään kasvitieteellisiä puutarhoja maailmanlaajuiseksi yhteistyöverkostoksi kasvien suojelun tehostamiseksi. Nykyään se yhdistää yli 2 500 instituutiota yli 120 maassa. Verkosto työskentelee yhdessä suojellakseen kasvin monimuotoisuutta ihmiskunnan ja maapallon eduksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toiminnan tukeminen, tunnetuksi tekeminen sekä edistäminen.

Logon on suunnitellut taiteilijaprofessori Erik Bruun vuonna 2014.

Pimpinellan sisältöä ovat erilaiset artikkelit, dokumentit ja henkilöuutiset sekä tieteelliset katsaukset. Pimpinellassa voi myös julkaista osina tai käsikirjoitusvaiheessa olevia kirjoituksia, jotka on ajateltu muihin lehtiin. Pimpinella ilmestyy sekä painettuna (1982–) että verkkoversiona (2005–). Vuodesta 2020 lähtien vain verkkoversiona.

Toimitus 2013 alkaen:

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Kasvitieteen yksikkö
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto.

Vanhempia vuosikertoja arkistossa