Ostettavat palvelut

Kautta vuosimiljoonien elollinen luonto on sopeutunut alati muuttuvaan ilmastoon. Kokoelmien ja seuranta-aineistojen avulla tutkimme ilmaston vaikutuksia pohjoiseen luontoomme ja lajien reaktioita muuttuvaan elinympäristöön. Luomus osallistuu ilmastonmuutostutkimukseen myös selvittämällä ilmastohistoriaa ajoitusmenetelmin.

Luomus tukee ja tekee tutkimusta tuottamalla omia määrityksiä tutkimushankkeiden yhteydessä, hyödyntämällä sen yhteistyökumppaneiden laitteistoja sekä omilla menetelmillään maksullisena toimintana. Monipuoliset mittausmenetelmät auttavat meitä näkemään menneen, nykyisyyden ja jopa tulevaisuuden numeroina ja sitä kautta tulkitsemaan niitä.

Ajoituslaboratorio

Ajoituslaboratorio ja sen ajoitustiimi määrittää ikiä ja isotooppisuhteita luonnon ja ihmisen tuottamasta aineksesta, esimerkiksi mammutin luista, puiden vuosirenkaista, tiilistä, keramiikasta ja simpukankuorista. Yksittäisistä määrityksistä edetään kohti laajempia määrityskokonaisuuksia, jolloin kokonaisia ympäristönmuutosten ja ihmisen toiminnan aikajanoja voidaan vertailla. Menetelmät pystyvät kertomaan numeroina myös näytteen fossiilisen ja uusiutuvan aineksen suhteen.

 • Radiohiiliajoitukset
 • Luminesenssiajoitukset
 • Stabiili-isotooppimääritykset
 • Radiocarbon Analytics Finland – RACAF
 • Bayesilaiset ajoitusmallit
 • Bio-osuusmääritykset
 • Määritysten laatu
 • Palvelut määritysten pohjalta
Geologiset laboratoriomenetelmät

Geologian tiimi käyttää tutkimuksissaan useita geokemiallisia ja isotooppigeologisia menetelmiä:

 • Mineraalien rakennemääritys (XRD)
 • Kivilajien ja mineraalinen kemialliset analyysit (Mikroproobi, HR-ICPMS)
 • Radiogeeniset isotooppitutkimukset (LA-ICPMS, Norsims)
 • Uraani-lyijy -isotooppiajoitukset (LA-ICPMS, Nordsims)