Organisaatio

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka kansallisena tehtävänä on vastata luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta, toimia tieteellisenä CITES-viranomaisena ja hallinnoida Suomen Lajitietokeskusta.
Organisaatiotiedot

Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Y-tunnus 0313471-7

 

Luomuksen johtokunta

Johtokunta käsittelee Luomuksen tavoiteohjelman henkilöstösuunnitelmineen ja talousarvioineen, vahvistaa toimintakertomuksen, hyväksyy työjärjestyksen, asettaa ohjausryhmät sekä ratkaisee asiat, jotka johtaja niiden tärkeyden vuoksi saattaa sen käsiteltäväksi. Johtokunnan asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Siihen kuuluu 7–9 jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistoa edustaa kuusi jäsentä, joista kaksi Luomuksen henkilöstö valitsee keskuudestaan. Muut jäsenet edustavat Luomuksen yhteistyötahoja.

Luomuksen johtoryhmä

Luomuksen johtoryhmään kuuluvat laitoksen johtajan lisäksi yksikönjohtajat sekä ryhmän sihteerinä toimiva hallintopäällikkö. Ryhmä toimii johtajan tukena Luomuksen johtamisessa ja kehittämisessä. Strategisen johtamisen tavoite on linjata Luomuksen toiminta Helsingin yliopiston strategiaa toteuttavalla tavalla. Johtoryhmä vastaa myös talousjohtamisesta sekä laitoksenlaajuisten tai muuten erityisen merkittävien asioiden ohjaamisesta ja ratkaisemisesta.

Ohjausryhmät

Luomuksessa on johdon tukena kolme temaattista ohjausryhmää, joissa eri tiimeistä kootut asiantuntijat kehittävät ja yhtenäistävät toimintoja yli yksikkörajojen. Ohjausryhmien tehtäväkentät ovat kokoelmatyö, tutkimus ja opetus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.