Muutosta ilmassa

Opastus kuljettaa läpi muuttuvan maailman aina mammuttien maisemasta nykypäivään.

Kohderyhmät: 
Yläkoulu ja toisen asteen oppilaitokset, aikuiset 

Ryhmäkoko:
25 henkilöä 

Kesto:
55 minuuttia 

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikakautemme suurimmat haasteet. Miten käynnissä oleva ilmastonmuutos poikkeaa aikaisemmista lämpöjaksoista, ja millaisin keinoin muutosta voidaan hillitä? Oppaan johdolla pureudumme ajankohtaisiin kysymyksiin ja ympäristönmuutoksen tutkimukseen. Samalla tutustumme eläimiin, jotka hallitsivat maisemaa mannerjäätikön valtaamassa pohjolassa. Opastus sijoittuu Muutosta ilmassa -näyttelyyn.

Lisätietoa opettajalle

Muutosta Ilmassa -näyttely on tutkimuslähtöinen näyttely, missä Veiksel-jäätikön vetäytymisestä alkanutta lämpenemiskautta tarkastellaan tutkimustulosten valossa. Opastus keskittyy nimenomaan ilmastonmuutoksen ympäristövaikutuksiin ja niiden tutkimiseen. Opastuksella tarkastellaan myös ihmisen vaikutusta ympäristöongelmien takana. Vaikeasta vastuksesta huolimatta tähyilemme tulevaan ratkaisulähtöisesti.   

Opastus on suunnattu toisen asteen ja yläkoulun oppilaille. Opastus voidaan mukauttaa myös 5–6 luokkalaisille.

Biologinen tieto ja ymmärrys

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys

Biologiset taidot 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

GE1 Maailma muutoksessa