Maailman luonto

Elämän sopeutumiskyky hämmästyttää ja ihastuttaa!

Kohderyhmät: 
Kaikenikäiset

Ryhmäkoko:
25 henkilöä

Kesto:
55 minuuttia

Maailman luonto -opastuksella pohdimme, millaisia selviämiskeinoja eläimillä on maapallon vaihtuvissa olosuhteissa. Tutkailemme myös, mitkä ominaisuudet erottavat tai yhdistävät eri alueilla eläviä eläinsukulaisia. Mitä hyötyä on olla yökyöpeli, entä päiväaktiivi? Opastuksella kuljemme arktisesta kylmyydestä savanneille ja trooppisiin sademetsiin. Tutustumme maailman eläinlajistoon ja niiden erilaisiin elinympäristöihin. Oppaan johdolla selviää myös, ketkä temmeltävät öisellä savannilla. 

 

 

Lisätietoa opettajalle

Maailman luonto -opastuksella pohdimme, millaisia selviämiskeinoja eläimillä on maapallon vaihtuvissa olosuhteissa. Tutkailemme myös, mitkä ominaisuudet erottavat tai yhdistävät eri alueilla eläviä eläinsukulaisia. Mitä hyötyä on olla yökyöpeli, entä päiväaktiivi?   

Opastus on havainnollistava ja vuorovaikutteinen. Näyttelyssä on valtavasti kiinnostavia eläinlajeja, sekä tilaisuuksia oppilaiden havainnoille, kysymyksille ja oivalluksille. Opastuksella oppilailla on mahdollisuus mm. vertailla karhujen turkkien paksuutta ja kuulostella, ketkä ääntelevät öisellä savannilla. 

Opastus on mukautettavissa kaikenikäisille.

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

Biologiset taidot

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta