Juhlat metsässä -näyttely

Luomuksen Eläintieteen yksikön kokoelmat muuttivat Pohjoiselle Rautatiekadulle 1923 ja se on samalla Luonnontieteellisen museon syntyhetki. Juhlat metsässä -näyttely on osa juhlavuoden ohjelmaa.

Luonnontieteellisen museon 100 v-syntymäpäiväjuhlilla kaikki ei ole sitä, miltä ulkoapäin näyttää. Juhlateltoissa voit kohdata heinänkorrella vipeltävän kovakuoriaisen, monitaitoisen eläinkonservaattorin tai vaikka varmaotteisen linturengastajan! Juhlat metsässä -näyttely kertoo museon toiminnasta vuosikymmenten varrella ja monista juhlasankarille tärkeistä aiheista – kuten hyönteistutkimuksesta, lintu- ja lepakkoseurannoista, konservoinnista, eläintieteellisistä kokoelmista, digitoinnista ja museon näyttelytoiminnasta. Lisäksi mukana on osio, jossa mietitään, miten jokainen meistä voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.

Näyttelyn suunnittelu ja toteutus ovat museon omaa tuotantoa ja käsikirjoituksen tekemiseen ja aiheiden valintaan ovat osallistuneet Luomuksen asiantuntijat. Juhlanäyttelyn taianomainen tunnelma sopii kaikenikäisille. Näyttelyssä saa koskea, kokeilla ja innostua luonnosta!

Näyttely on avoinna yleisölle 3.6.2023–29.12.2024. Tervetuloa juhlametsään!

Näyttelyn tekijöistä

Päätös juhlanäyttelyn rakentamisesta tehtiin keväällä 2022 ja sen teemaksi valikoitui pian juhlat metsässä. Todellinen suunnittelutyö käynnistyi syksyllä 2022 tutkijoiden työpajoilla, näyttelyn tekstirungon kokoamisella ja hahmottelemalla näyttelyä pienoismallin avulla. Luomuksen amanuenssi Salla Mehtälän työparina ja näyttelyn toisena suunnittelijana toimi Luomukselle pitkään näyttelyitä tehnyt biologi-kuvanveistäjä Ville Heimala.

Näyttelyt valmistuvat aina kuitenkin useiden eri ammattilaisten yhteistyöllä. Juhlanäyttelyn suunnittelussa ovat Luomuksen näyttelytiimin ja konservaattorien lisäksi olleet mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon asiantuntijat eläinkunta-, seuranta- ja hyönteistiimeistä. 

Museon puuseppä Kimmo Fröberg ja konservaattori Roni Andersson ovat olleet päävastuussa näyttelyn fyysisten puitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Heidän osaamisensa ja kädentaitonsa avulla suunnittelijoiden visiot ovat siirtyneet paperilta todellisuuteen. Näyttelysali on muutettu vanhaksi metsäksi juhlatelttoineen, joissa kaikissa avautuu erilainen maailma. Näyttelystä löytyy niin jättiläisten niitty, konservaattorien verstas kuin kaupunkitaajaman sisäpiha.