Eläköön elämä – opastus elämän historiaan

Maapallolla kukoistavalla elämällä on pitkä ja monivaiheinen historia, joka herättää monenlaisia kysymyksiä.

Kohderyhmät: 
Yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, aikuiset 

Ryhmäkoko:
25 henkilöä 

Kesto:
55 minuuttia 

Oppaan matkassa kuljemme läpi vuosimiljardien, ja tarkkailemme kullekin aikakaudelle tyypillistä luonnonkirjoa. Yhdessä pohdimme erilaisten esimerkkien kautta, mikä yhdistää meitä ja ensimmäisiä eläimiä, tai kuinka kaukaa oman lajimme juuret löytyvät. Mistä happi ilmestyi ilmakehään? Millaisia olivat merten ensimmäiset eliöt, entä minkälaisia olivat ensimmäiset maanvalloittajat? Mistä voimme päätellä lintujen olevan dinosauruksia?

Lisätietoa opettajalle

Opastus sijoittuu Elämän historia -näyttelyyn, jossa elämän kehitystä tarkastellaan geologisten aikakausien tapahtumien kautta. Kronologisen kerronnan sijaan näyttelyssä tarkastellaan kiinnostavia biologian kehityssuuntia ja muutoksia planeetan olosuhteissa. Evoluution ja sopeutumisen käsitettä ja merkitystä avataan monilla konkreettisilla esimerkeillä ja havainnollistavilla näytteillä. 

Opastuksella keskitytään selkärangattomien ja selkärankaisten evoluutioon, sekä pohditaan luonnonhistorian suurten ympäristömullistusten syitä ja seurauksia. Opastus on sisällöltään sopivin yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille. Se on mukautettavissa viides- ja kuudesluokkalaisille. Opastuksen sisällössä on huomioitu seuraavia opetussuunnitelman kohtia.

Biologinen tieto ja ymmärrys 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.

Biologiset taidot

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Kurssi 1. Elämä ja evoluutio