Dinosaurusten maailma

Kukapa ei dinosauruksista tykkäisi!

Kohderyhmät: 
Päiväkodit (3–6 v.) ja esikoulut 

Ryhmäkoko:
25 henkilöä

Kesto:
55 minuuttia 

Opastuksella tutustumme dinosaurusten luurankoihin ja mietimme lasten kanssa dinosaurusten elämää: millaisia dinosauruksia on ollut, miten ne liikkuivat ja mitä ne söivät? Lajittelemme dinosaurukset ruokatottumusten mukaan, perustamme niille ravintolan, piirrämme ja harjoittelemme dinosauruskävelyjä.

Lisätietoa opettajalle

Opastuksella selvitämme, mikä ero on luilla ja fossiileilla, sekä miten erotamme toisistaan peto- ja kasvinsyöjädinosaurukset. Perustamme dinosauruksille ravintolan, jonka ruokalistoille valitsemme kullekin dinosaurukselle sopivaa murkinaa.  

Muodostamme lapsista dinosaurusjoukkueet, joilla pelaamme noppapeliä. Pelissä selviää asioita, jotka vaikuttavat dinosaurusten elämään.  

Harjoittelemme myös, miten dinosaurukset kävelivät, teemme naama- ja kielijumppaa ja opettelemme näyttelyssä olevien dinosaurusten nimiä. Opastuksen lopuksi piirrämme itsellemme muistoksi näyttelyn mielenkiintoisimmat asiat.  

Mikäli ryhmässä on paljon hyvin pieniä lapsia, voimme korvata noppapelin oppaan esittämällä pöytäteatteriesityksellä. Opastus sijoittuu Elämän historia -näyttelyyn. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia. 

Omakohtaiset havainnot, kokemukset ja elämykset auttavat lapsia ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita sekä kehittymään ajattelijoina ja oppijoina. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. 

Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. 

Minä ja meidän yhteisömme

Lapsia ohjataan havainnoimaan nykyisyyden ilmiöitä ja heille luodaan mahdollisuuksia eläytyä menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin sekä pohtia tulevaisuutta. Aiheita lähestytään havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisutapoja hyödyntäen.