LUMA-rahasto tukee tavoitetta saada lapset ja nuoret innostumaan LUMA-aineista ja teknologiasta. LUMA-rahaston kautta voidaan edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian mielekästä opiskelua ja harrastuneisuutta. Lisärahoitusta turvin voidaan kehittää ja laajentaa LUMA-toimintaa sekä siihen liittyvää tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. LUMA-rahasto on osa Helsingin yliopiston matematiikan ja luonnontieteiden rahastoa

Lahjoitukset tukevat valtakunnaisen LUMA-keskuksen työtä

Keskus tukee ja edistää yhteistyössä eri tahojen luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. LUMA-keskus tukee myös lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta.

Lasten tiedekerhot: 50 eurolla tuet yhden lapsen osallistumista kuuden viikon mittaiseen tiedekerhoon. Tiedekerhot tukevat lasten toimeliaisuutta ja kiinnostusta luonnontieteitä, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja teknologiaa kohtaan.

Lasten ja nuorten tiedeleirit: 100 euron lahjoituksen turvin voit tukea lapsen tai nuoren mahdollisuutta osallistua viiden päivän elämykselliselle Tiedeleirille, jossa lapset kokevat olevansa osa aitoa tutkimusympäristöä.

LUMA-tutkimus: LUMA-toiminnan kehittäminen perustuu uusimpaan tutkimukseen. Tarvisemme pienempiä ja isompia lahjoituksia tutkimukseen uusien opetusinnovaatioiden pohjaksi sekä erityisesti nuorten tutkijoiden tukemiseen.

Uudet oppimisympäristöt: LUMA-keskus on edelläkävijä uusien ja innostavien oppimisympäristöjen kehittäjänä. Tiedeluokkatoiminnan laajentaminen ja uusien teknologioiden menestyksellinen hyödyntäminen edellyttävät jatkuvaa kehittämistä. Esimerkkejä onnistuneista oppimiseen kannustavista ympäristöistä ovat matematiikanluokka Origo, fysiikanluokka F2K, kemianluokka Gadolin ja tietotekniikanluokka Linkki sekä virtuaaliympäristöt Jippo, Kreativ, Luova jaMyScience.

Tukemalla Millennium Youth Campin järjestämistä annat lahjakkaille nuorille ympäri maailman mahdollisuuden tutustua suomalaiseen tiede- ja teknologiaosaamiseen. Leirin tavoitteena on lisätä nuorien kiinnostusta teknologiaa, matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan sekä esitellä Suomea houkuttelevana tulevaisuuden opiskelu- ja työskentelymaana. Lue lisää >

Opettaja on avainasemassa lasten ja nuorten kiinnostuksen synnyssä LUMA-aineita kohtaan. Tukemalla opettajan säännöllistä täydennyskouluttautumista edistät hyvää työmotivaatioita, tietojen ajankohtaisuutta ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Valtakunnallinen LUMA- keskus tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta kurssien, seminaarien ja suurtapahtumien muodoissa. Lue lisää >

Tiiviin yhteistyön avulla kansallinen LUMA-verkosto voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla LUMA-aineiden opetusta ja opiskelua joka puolella Suomea. Osa verkoston yhteistyötä on opettajien työn ja verkostoitumisen tueksi julkaistava LUMA Sanomat-verkkolehti. Tukemalla LUMA-verkoston yhteistyötä, mahdollistat LUMA-opetuksen tuen saatavuuden kaikille asuinpaikasta riippumatta. Lue lisää >

Jippo-tiedepäivät kokoavat kerran vuodessa satoja lapsia perheineen ja sukulaisineen tutustumaan matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian kiehtovaan maailmaan. Asenteet LUMA-aineita kohtaan syntyvät nuorena ja vanhempien asenteilla on merkitystä lapsen tulevaisuuden valinnoissa. Lue lisää > 

International Science Education Symposium ISSE kokoaa joka kesä yhteen LUMA-aineiden opetuksen huippututkijoita. ISSEn kautta suomalaisen tutkimuksen tietoisuus nousee maailmalla. Lue lisää >

Näin voit lahjoittaa

Helppo ja nopea tapa tehdä lahjoitus on verkkolahjoittaminen, jonka voit tehdä täällä. Henkilötietojen täyttämisen jälkeen valitse lahjoituskohteeksi LUMA-rahasto. Kirjoita viestikenttään haluamasi toive lahjoituksen kohdentamisesta.

Voit tehdä lahjoituksen myös maksamalla haluamasi summan tilisiirtona: Helsingin yliopiston rahastot, Nordea 157230-30072, IBAN = FI32 1572 3000 0300 72, BIC = NDEAFIHH. Kirjoita viestikenttään LUMA-rahasto / toive lahjoituksen kohdentamisesta sekä lahjoittajan nimi, osoitetiedot, sähköposti ja puhelinnumero.

Kaikki yli 1000 euroa lahjoittaneet kutsutaan mukaan yliopiston lahjoittajien Kirahviklubiin.

Lisätietoja

LUMA-keskuksen johtaja professori Maija Aksela, 029 41 50516 tai 050 514 1450, etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai luma-keskus@helsinki.fi

LUMA-keskuksen koordinaattori Lauri Vihma, 029 41 50659, 050 319 9281, etunimi.sukunimi@helsinki.fi tai luma-keskus@helsinki.fi

Lahjoittajasuhteet, 029 41 21650 tai lahjoittajasuhteet@helsinki.fi

LUMA-rahaston esite
Valtakunnallinen LUMA-keskus