Lisää lähienergiaa ja pyöräilyä – yliopisto mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

Euroopan kestävän kehityksen viikkoa vietetään 1. kesäkuuta alkavalla viikolla. Helsingin yliopisto osallistuu viikon toimintaan julkaisemalla omat ekologisen ja sosiaalisen vastuun sitoumuksensa kestävän kehityksen edistämiseksi.  

Sitoumusten taustalta löytyy kansallisen kestävän kehityksen laatima yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden – kuten korkeakoulujen – kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Yliopisto vähentää kulutusta ja tuottaa itse energiaa

Ympäristövastuun osalta yliopisto lupaa vähentää rakennustensa energian- ja vedenkulutusta kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä että rakennettaville tai peruskorjattaville yliopistorakennuksille määritetään elinkaarimittarit sekä hanke-  että käyttövaiheelle.

Lisäksi yliopisto selvittää tulevaisuudessa kaikissa rakennuskohteissa mahdollisuudet tuottaa uusiutuvaa energiaa itse rakennuksessa tai sen läheisyydessä. Uusiutuvaa energiaa tuottavia järjestelmiä otetaan käyttöön jo tänä vuonna -  Aleksanterinkatu 7:n ja Viikin Infokeskuksen katolle nousee aurinkopaneeleita. Infokeskus Koronan katolle niitä tulee ensi kesänä 530 kappaletta, joten toteutettava aurinkosähköjärjestelmä lukeutuu kymmenen suurimman joukkoon Suomessa. Saatava sähkö syötetään Viikin sisäverkkoon.

Tohtoreiden osaaminen kunniaan ja lisää pyöräparkkeja kampuksille

Tulevina vuosina myös pyöräilyn kampuksille ja niiden välillä pitäisi olla helpompaa. Yliopisto toteuttaa terveellisten ja kestävien liikkumistapojen edistämiseksi ohjelman, jolla parannetaan työmatkapyöräilyn edellytyksiä yliopistolla ja kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön. Ensi askeleena pyritään lisäämään ja parantamaan pyöräparkkeja eri kampuksilla.

Viime vuosien ongelmaan, tohtorien heikkenevään työllisyyteen, yliopisto vastaa nostamalla esiin sen, että tohtoreiden osaaminen pitää saada yhteiskunnan käyttöön täysimittaisesti. Uusien tutkijakoulujen toiminnan kehittyessä panostetaan työelämärelevanssiin ja lisätään ja laajennetaan uusille tieteenaloille muun muassa PhD Career Course –tyyppistä toimintaa. Tohtoreiden työelämäosaamisen lisääminen on tärkeää, mutta vielä olennaisempaa on saada ympäröivä yhteiskunta ja yritykset näkemään tohtoreiden potentiaali.

Tutustu yliopiston kestävän kehityksen sitoumuksiin.