Teemme työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta

Simpukan kuuntelija Luonnontieteellisessä museossa. Kuva: Emilia Kurila

Helsingin yliopiston Luomuksen ja sen kolmen yleisökohteen työtä voi tukea lahjoituksin. Jokainen lahjoitus on tärkeä tuki Luomuksen tutkimus- ja näyttelytoiminnalle. Luontotiedon ja luonnon monimuotoisuuden ymmärryksen lisääminen hyödyttää sekä suomalaista yhteiskuntaa että jokaista museon kävijää.

Tule mukaan ja tee lahjoitus Luonnon monimuotoisuuden rahastoon

Yhä useampi suomalainen elää kaupungissa. Samalla luonto saa monen mielessä epämääräisen, jopa pelottavan, hahmon. Luomuksen tutkimustyö ja näyttelyt lisäävät luontietoa ja auttavat ylläpitämään suomalaisten elävää luontosuhdetta. Työ ei synny ilman taloudellisia resursseja.

Museon tutkijat selvittävät Suomen ja maailman eläin- ja kasvilajistoa ja niiden sukulaisuussuhteita, löytävät suomalaisesta luonnosta säännöllisesti tieteelle uusia lajeja ja keräävät lajistosta näytteitä säilytettäväksi tutkijoille tulevaisuudessa. Museokokoelmat ovat usein ainoa todiste esimerkiksi menneen maailman luonnon monimuotoisuudesta. Tutkijoiden työtä hyödynnetään myös ympäristön tilan seurannassa, ja asiantuntijat vastaavat mitä erilaisimpiin luontoon liittyviin kysymyksiin, mediassa ja suoraan kansalaisille.

Suomi on sitoutunut YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden selvittämiseen ja häviämisen pysäyttämiseen on suunnattava enenevässä määrin resursseja. Monissa köyhissä maissa on rikas luonto, jonka kartoitukseen – ja siten myös suojeluun – maat eivät ilman apuamme pysty. Luomus osallistuu työhön esimerkiksi Madagaskarilla ja Kiinassa.

Luomuksen erityisosaamista on myös ajoituslaboratorio, joka toimii yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Laboratoriossa pystytään määrittämään niin mammutin luulle ikä kuin selvittämään se, mikä osuus käytetystä polttoaineesta on peräisin fossiilisista tai uusiutuvista lähteistä.

Elävän luontosuhteen puolesta

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kolmessa yleisökohteessa - Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteelliset puutarhat - tapahtuu vuosittain yli 200 000 kohtaamista. Niissä avataan luonnon monimuotoisuutta pohtimalla, etsimällä, kysymällä, katsomalla, koskettamalla, kokeilemalla – monin tavoin elämyksellisesti kokien.

Luomuksen Luonnontieteellinen museo on jo usean sukupolven ajan houkutellut eri-ikäisiä kävijöitä luontotiedon pariin. Museon sadoille opastetuille kierroksille osallistuu vuosittain päiväkotilapsia, kaikenikäisiä koululaisia ja yhä useammin erilaisia aikuisryhmiä. Tietoa, iloa ja oivalluksia tarjoavat näyttelykokonaisuudet, yleisötapahtumat ja opastukset edellyttävät monitieteistä osaamista, usean asiantuntijan pitkäjänteistä yhteistyötä ja sisältöjen jatkuvaa kehittämistä.

Tue tietoa, oivalluksia ja oppimista

Helsingin yliopisto ja Luomus tarjoavat jokaiselle luonnosta ja luonnontieteestä kiinnostuneelle mahdollisuuden tukea Luomuksen toimintaa. Luontotiedon ja luonnon monimuotoisuuden ymmärryksen lisääminen hyödyttää sekä suomalaista yhteiskuntaa että jokaista museon kävijää. 

Lahjoitusvarojen avulla voidaan rakentaa näyttelyitä, yleisötapahtumia ja ympäristökasvatusta sekä taata museon aukioloajat, joiden puitteissa mahdollisimman moni luonnosta kiinnostunut pääsee tutustumaan monipuoliseen ja tutkimukseen perustuvaan näyttelytoimintaan. Lahjoituksesi hyödyttää siis suomalaista yhteiskuntaa ja jokaista museon kävijää!

Tutustu Luomukseen

Lisätietoja

Leena Gustavsson, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, 029 41 28856, 050 415 0256 tai etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Lahjoittajasuhteet, Helsingin yliopisto, 029 41 21650 tai lahjoittajasuhteet@helsinki.fi