Lahjoitukset oikeustieteelle

Lahjoittajat ovat olleet mukana merkittävästi edistämässä oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja opetusta.

Lahjoitusten avulla tiedekuntaan on esimerkiksi saatu useampia professuureja ja myös ensimmäiset työelämäprofessuurit. Professuurit vahvistavat suoraan opetusta ja tutkimustoimintaa ja avaavat vastuullisia tehtäviä nuorille tutkijoille. Ne ovat panostus tulevaisuuteen. On ilo panostaa yhteistyöhön kumppaneiden kanssa!

Lahjoittamisen tapoja on monia. Lahjoittajana voit tukea oikeustieteellisen tiedekunnan harjoittamaa tutkimusta ja opetusta esimerkiksi rahastojen kautta tai auttaa opiskelijoita stipendein tai lahjoittamalla kurssikirjat. 

Tiedekuntaan saa mielellään olla yhteydessä lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteiskuntasuhteista vastaa varadekaani Leena Halila (leena.halila@helsinki.fi). Voit olla myös yhteydessä dekaani Pia Letto-Vanamoon (Pia.Letto-Vanamo@helsinki.fi), kun haluat tietää enemmän tiedekunnan toiminnasta ja lahjoitusten mahdollisuuksista. Tiedekunta kiittää kaikkia nykyisiä ja tulevia lahjoittajiaan!