Lahjoitukset eläinlääketieteelle

Eläinlääketieteen rahasto edistää eläinlääketieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.

Alan tutkimusta ja opiskelua tukevat myös Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto, Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård, Koirien terveystutkimusrahasto, Thelma Mäkikyrön rahasto sekä Walter Ehströmin säätiön rahasto.