Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän työvaliokunta

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani nimesi keväällä 2018 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän työvaliokunnan. Työvaliokunta edistää ja kehittää tiedekunnan toimeenpanosuunnitelman mukaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä yhteistyössä tiedekunnan johdon kanssa. Työvaliokunta myös tukee tiedekunnan viestinnän strategista suunnittelua sekä toteutusta.

Työvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Kari Reijula, yvv-varadekaani, professori
Koordinaattori: Tiina Naskali, yhteyspäällikkö

Jäsenet:
Anu Kantele, professori, LTDK Vuoden Alumni 2018
Anu-Katriina Pesonen, professori
Janne Backman, professori
Kirsi Pietiläinen, professori
Jussi Merenmies, kliininen opettaja
Joonatan Patomo, LKS, opiskelija

Varajäsen:
Henrik Wistrand, HLKS, opiskelija