Tutkimusohjelmayksikkö

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö (TOY) on korkeatasoisen tutkimuksen yhteisö. Kansainvälinen tieteellinen neuvosto arvioi ja valitsee tutkimusohjelmat ja niiden tutkimusryhmät kilpaillun haun kautta 6 vuoden välein. Kaikki tutkimusohjelmat pyrkivät integroimaan tutkimuksessaan kliinisen, translationaalisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen osa-alueet. Tutkimusohjelmayksikköön kuuluu useita akatemiaprofessoreita, Suomen Akatemian huippuyksikköjä, ja European Research Councilin (ERC) rahoittamia tutkijoita. 

Kansainvälinen tieteellinen neuvosto valitsi vuonna 2013 alkavalle kaudelle seuraavat tutkimusohjelmat: genomibiologia, immunobiologia, molekyylineurologia, translationaalinen syöpäbiologia sekä diabetes ja lihavuus. Kokonaisuudessaan TOY:ssä työskentelee noin 50 tutkimusryhmän johtajaa ryhmineen. TOY:n tutkimushenkilöstön määrä on noin 300, johon kuluu mm. professoreita, tutkijatohtoreita, tohtorikoulutettavia sekä hallinto- ja avustavaa henkilökuntaa. Tutkimusohjelmayksikön tutkijat ovat menestyneet erittäin hyvin täydentävän rahoituksen hankinnassa, ja he julkaiset vuosittain noin 300 tieteellistä artikkelia korkeatasoisissa kansainvälisissä aikakauslehdissä.

Please see the page in English for more information.