Tehtävä

Toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto. Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai TUKIJA:lta (Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta).

Asiakirjojen toimittaminen

Tutkimuksesta vastaavan tutkijan tulee lähettää toimikunnalle korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma, perustelu eettisen ennakkoarvion tarpeelle sekä oma arvio tutkimuksen etiikasta. Asiakirjat toimitetaan sähköpostitse toimikunnan sihteerille. Toimikunta pyrkii käsittelemään tutkimussuunnitelmat kolmen viikon kuluessa. Loma-aikoina on syytä varautua pitempiin käsittelyaikoihin.

Jäsenet

  • Tutkimusetiikka /Dos. Pekka Louhiala, Clinicum, kansanterveystieteen osasto, puheenjohtaja
  • Kansanterveystiede /Prof. Ossi Rahkonen, Clinicum, kansanterveystieteen osasto
  • Biostatistiikka /Prof. Samuli Ripatti, Clinicum, kansanterveystieteen osasto, FIMM
  • Oikeuslääketiede / Prof. Antti Sajantila, Medicum, oikeuslääketieteen osasto
  • Biolääketiede /Dos. Nils Bäck, Medicum, anatomian osasto
  • Kliinis-teoreettinen tutkimus /Kliin.opett. Petteri Arstila, Medicum, bakteriologian ja immunologian osasto
  • Kliininen tutkimus /Prof. Tom Pettersson, Clinicum, sisätautien osasto
  • Oikeudellinen asiantuntemus /Lakimies Sandra Liede, Valvira
  • Maallikkojäsen /palvelukoordinaattori Eeva-Liisa Saarinen, YPA-Meilahti, sihteeri