Kotimaiset rahoittajat

Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat hakevat aktiivisesti rahoitusta omille tutkimushankkeilleen, ja tämä täydentävä rahoitus onkin suuruudeltaan jopa 80 prosenttia tiedekunnan saamasta budjettirahoituksesta.

Tiedekunnan tutkimustoiminnan merkittävimmät kotimaiset rahoittajat ovat Suomen Akatemian lisäksi useat yksityiset säätiöt ja Tekes.

Säätiörahoittajista tärkeimpiä ovat

kansainväliset rahoittajat

Noin 30 prosenttia lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen täydentävästä rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta. Suurin ulkomainen rahoittaja on EU. Yhä kasvava joukko tiedekunnan tutkijoista on mukana EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tiedekunnassa on lisäksi käynnissä EU-komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston rahoittamia hankkeita. Rahoitusta on saatu myös Yhdysvalloista mm. National Institute of Health -organisaatiolta.

Merkittäviä Meilahden tutkijoita rahoittavia kansainvälisiä säätiöitä ovat mm. pohjoismaista yhteistutkimusta rahoittava NordForsk, syöpätutkimusta tukeva Association for International Cancer Research AICR, sekä rahoitusta diabetestutkimukseen myöntävä Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF. Kansainvälistä rahoitusta saadaan myös mm. lääkeyrityksiltä kansainvälisten tutkimussopimusten puitteissa.

European Research Council
Horizon 2020
ResearchProfessional -verkosto