Tiedekunta nimeää väitöskirjaa tekevälle jatko-opiskelijalle tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haettaessa yhden tai kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta ohjaajaa. Mikäli tohtorikoulutettavalle nimetään yksi ohjaaja, hänellä on oltava vähintään dosentin pätevyys; mikäli tohtorikoulutettavalle nimetään kaksi ohjaajaa, ainakin toisella ohjaajalla on oltava vähintään dosentin pätevyys. 

Monitieteiselle väitöskirjalle voidaan nimetä kolmas ohjaaja perustellusta syystä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haettaessa. Tällöin on ohjaajista vähintään kahdella oltava dosentin pätevyys. Yhden kolmesta ohjaajasta tulee edustaa eri oppialaa kuin mitä kaksi muuta ohjaajaa edustavat. Kolmannen ohjaajan nimeämistä voidaan anoa myös jälkikäteen, jolloin vapaamuotoisessa, perustellussa hakemuksessa on oltava kaikkien asianosaisten allekirjoitukset.

Tohtorikoulutettavan on ilmoittauduttava yliopistoon joka lukuvuosi läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosi-ilmoittautumisaikana 1.5.–31.8. Jos 31.8. on lauantai tai sunnuntai, viimeinen ilmoittautumispäivä on seuraava arkipäivä. Tohtorikoulutettavan on oltava läsnä oleva niinä lukukausina, joina hän osallistuu opetukseen, hänen väitöskirjatyötään käsitellään tiedekunnassa tai hän valmistuu.

Ohjeet ja ilmoittautuminen

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta (konsistorin päätös 7.6.2006 ja rehtorin päätös 234/2006 ja 6/2011). Tohtoriopintojen edistymisen seurannalla ja tarjottavalla ohjauksella yliopisto ja tiedekunnat haluavat tukea ja edistää tohtorikoulutettaviensa opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista. Jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta koskee kaikkia Helsingin yliopistossa kirjoilla olevia tohtorikoulutettavia. Rekisteriseuranta ei vaikuta opinto-oikeuteen.

Rekisteriseuranta