Professorit

 • Lääketieteen tohtori, dosentti Oskari Heikinheimo on vakinaistettu arvioinnin kautta synnytys- ja naistentautiopin osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään 1.1.2019 lukien.
 • Filosofian tohtori Annette Horstmann on valittu käyttäytymisaivotutkimuksen apulaisprofessorin II-vaiheen tehtävään 1.1.2019 – 31.12.2023.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Kaija-Leena Kolho on valittu lastentautiopin ruotsinkieliseen professorin tehtävään 1.1.2019 lukien.
 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Anna-Elina Lehesjoki on valittu ruotsinkieliseen lääketieteellisen genetiikan professorin tehtävään 1.1.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori, dosentti Lasse Lehtonen on vakinaistettu arvioinnin kautta terveysoikeuden osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään 1.1.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Susanna Melkas on valittu osa-aikaiseen (35 %) neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessorin tehtävään 1.1.2019 – 31.12.2024.
 • Filosofian tohtori (psykologia, epidemiologia) dosentti Markus Jokela on vakinaistettu arvioinnin kautta mielenterveyden tutkimuksen professorin tehtävään 1.2.109 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Mikko Pakarinen on valittu osa-aikaiseen (35 %) lastenkirurgian professorin tehtävään 1.2.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Minna Pöyhönen on valittu osa-aikaiseen (35 %) perinnöllisyyslääketieteen professorin tehtävään 1.3.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Teppo Järvinen on vakinaistettu arvioinnin kautta ortopedian ja traumatologian professorin tehtävään 1.4.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Ari Ristimäki on valittu patologian ruotsinkieliseen professorin tehtävään 1.5.2019 -31.7.2023.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Tiina Saarto on vakinaistettu arvioinnin kautta osa-aikaiseen (35 %) palliatiivisen lääketieteen professorin tehtävään 1.5.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Anne Koivisto on valittu osa-aikaiseen (35 %) muistisairauksien professorin tehtävään 3.5.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Mika Harju on valittu osa-aikaiseen (35 %) silmätautiopin, erityisesti glaukoomatutkimuksen apulaisprofessorin I-vaiheen tehtävään 5.5.2019- 4.5.2024.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Anna Keski-Rahkonen on vakinaistettu arvioinnin kautta mielenterveysopin professorin tehtävään 1.6.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Kari Eklund on vakinaistettu arvioinnin kautta reumatologian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään 1.8.2019 lukien.
 • Filosofian tohtori (kansanterveys), dosentti Tea Lallukka on valittu lääketieteellisen sosiologian professorin tehtävään 1.8.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Janne Backman on vakinaistettu arvioinnin kautta kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professorin tehtävään 1.9.2019 lukien.
 • Filosofian tohtori (biokemia), dosentti Jyrki Kukkonen on valittu ruotsinkielisen farmakologian professorin tehtävään 1.10.2019 lukien.
 • Lääketieteen tohtori, dosentti Mika Mäkelä on vakinaistettu arvioinnin kautta osa-aikaiseen (35 %)kliinisen allergologian professorin tehtävään 1.10.2019 lukien.

 

Professorit
KK
Kaija-Leena
Kolho
professori
Lastenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
HK
Hannu
Koponen
professori
Psykiatrian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria
EK
Esa
Korpi
professori
Farmakologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
TK
Teija
Kujala
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JK
Jyrki
Kukkonen
professori
Farmakologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Neurotieteet


JL
Jari Marko
Lahti
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Käyttäytymisgenetiikan ja -epigenetiikan tutkija. Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen johtaja. Katso lisää koulutuksesta: http://www.helsinki.fi/klimtpsy

TL
Tea
Lallukka
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


RL
Riitta
Lassila
professori
Sisätautien osasto
AL
Anna-Elina
Lehesjoki
professori
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Neurotieteet, Biolääketieteet
Sanna
Lehtonen
professori
Patologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Translationaalisen metabolian professori, tutkimusryhmän johtaja

LL
Lasse
Lehtonen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Terveysoikeuden professori, tel: +358 50 4272468

KL
Karl
Lemström
professori
Kirurgian osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
SL
Sirpa
Leppä
professori
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
NL
Nina
Lindberg
professori
Psykiatrian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria
PL
Perttu
Lindsberg
professori
Neurotieteiden osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria, Neurotieteet

Neurologian perusopetus, alan tutkimustyö ja yhteiskunnalliset suhteet

MM
Mauri
Marttunen
professori
Psykiatrian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria
SM
Seppo
Meri
professori
Bakteriologian ja immunologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Eero
Mervaala
professori
Farmakologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet


MM
Marja
Mikkelsson
professori
Kirurgian osasto

Kuntoutuksen osa-aikainen professori

Tomi
Mikkola
professori
Naistenklinikka


Pages