Päättäjät kohtasivat professorit Meilahdessa 4.6.2018

Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS:n yhdessä järjestämä Päättäjät kohtaavat professorit -tilaisuus kokosi yhteen akateemisia avainhenkilöitämme sekä vaikuttajia. Esimerkkien avulla nostettiin esiin Meilahden tutkimusta, opetusta sekä uusia innovaatioita.

HUS:n tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta valotti Helsingin yliopiston ja HUS:n yhteistyötä läsnäolijoille. Uusina avauksina yliopistosairaalassa ovat mm. Nursing Research Center, professori Anu Kanteleen Rokotetutkimus, e-Health -tekoälytutkimus sekä Akateemisen simulaatiokeskuksen toteuttaminen. Pitkäranta muistutti, että huippuammattilaisten yhteistyöstä syntyy huikeita tuloksia yliopistosairaalassa.

HUS Testbed -hankejohtaja, opetus- ja tutkimuslinjajohtaja Nina Lindfors HYKS:n tukielin- ja plastiikkakirurgialta herätteli kuulijoita lääketieteellisen tutkimuksen yritysyhteistyön mahdollisuuksiin. Dialogi yritysten kanssa on välttämätöntä yhteisten mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja kuten Lindfors totesi, yrityksen ja potilaan kohdatessa syntyy tutkimusta. Tarpeet nousevat käytännön tasolta. Tästä hyvänä esimerkkinä esiin nostettiin mm. toimivien työvaatteiden testaus sairaalaympäristössä. Hyvin mietitty yhteistyö on myös parhaimmillaan pitkäjänteistä ja saattaa kattaa potilaan näkökulmasta katsoen polun diagnoosista aina kuntoutukseen asti.

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on keskeinen aihe yliopistokentällä ja tähän asiaan pureutui lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusvaradekaani, professori ja HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen osastonylilääkäri Marjukka Myllärniemi. On luonnollista, että tutkijan tavoitellessa ideasta keksintöasteelle muokkautuvan tutkimuksen kohteen puolesta patenttia, immateriaalioikeuksien lrajoja miettiessä tunteet aina ylpeydestä ja kateudesta mustasukkaisuuteen tulevat kuvaan. Kilpailu rahoituksesta on läsnä tutkimuskentällä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Ja kilpailutilanteessa voi olla hyvinkin haasteellista tasapainoilla tieteen avoimuuden lähtökohdan ja odotuksen, ja toisaalta omien oikeuksien välillä. Kehityksen kannalta avoimuus on tarpeen ja kuten Myllärniemi osuvasti totesi, tieteen avoimuus vaatii asennemuutoksen.

Kuvamateriaali: Marjukka Myllärniemi

Yli kolmesataa teosta käsittävää kokoelmaa on kerätty 60-luvun lopulta lähtien. Teoksia on hankittu vuosikymmenien ajan lupaavilta, nuorilta taiteilijoilta. Myöhemmin moni heistä on saavuttanut mainetta, joten lahjoitettu taidekokoelma on varsin arvokas. Lue lisää täältä.