Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi rajoitetusti päästä opiskelemaan sivuaineopiskelijaksi, erillisopiskelijaksi tai JOO-opiskelijaksi. Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijalla on mahdollisuus päästä suorittamaan seuraavia lääketieteen koulutusohjelman opintoja:

Huom! Erillisten opintojen oikeus myönnetään uusien, lukuvuonna 2017–2018 aloittavien, koulutusohjelmien opintoihin.

Psykologian ja logopedian koulutusohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.