SORA-lainsäädäntöön liittyvät tarkennukset

 
Yksityiskohtaisia tietoja mm. logopedian harjoittelun edellyttämistä ominaisuuksista on kuvattu puheterapeuttiliiton sivuilla.
 
Löydät valintaperustekuvaukset opintopolku.fi -sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu.