Soveltuvuuden arviointi
Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuusarvioinnin perusteella. Koulutusohjelmasta riippuen soveltuvuusarviointiin kutsutaan joko kaikki koulutusohjelman hakukelpoiset hakijat tai vain osa heistä. Silloin kun kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella.

Koulutusohjelmasta riippuen joko kaikki koulutusohjelmaan hakeneet hakukelpoiset hakijat tai vain osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Silloin kun kaikkia hakijoita ei voida kutsua soveltuvuusarviointiin, suoritetaan esivalinta hakuasiakirjoista saatavien pisteiden perusteella.

Seuraavissa koulutusohjelmissa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin:

 • Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma
 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma

Seuraavissa koulutusohjelmissa suoritetaan esivalinta (suluissa soveltuvuusarviointiin kutsuttavien lukumäärä):

 • Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 50 hakijaa)
 • Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 72 hakijaa)
 • Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 56 hakijaa)
 • Psykodynamisk individuell psykoterapeututbildning med inriktning på vuxna (enintään 25 hakijaa)

Näissä koulutusohjelmissa soveltuvuusarviointiin kutsutaan ensin hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä hakijoita, jotka ovat asettaneet koulutusohjelman hakulomakkeella prioriteettijärjestyksessä korkeimmalle sijalle. Jos näitä ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman toiselle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jos ensi- ja toissijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman kolmannelle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Hakukelpoisuus ei automaattisesti tarkoita kutsua soveltuvuusarviointiin, mikäli olet hakenut vain sellaisiin koulutusohjelmiin, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua. Voit myös tulla kutsutuksi useamman kuin yhden koulutusohjelman soveltuvuusarviointiin. Tieto soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Hakuasiakirjoista voi saada 0-40 pistettä seuraavasti:

1) Hakukelpoisuuden antava tutkinto (0-20 pistettä)

 • 20 pistettä: lääketieteen lisensiaatti tai psykologian maisteri
 • 15 pistettä: ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalityöntekijän kelpoisuus
 • 10 pistettä: muu ylempi korkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK -tutkinto tai opistotasoinen psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto
 • 0 pistettä: muu ammattikorkeakoulututkinto

2) Työkokemus (0-20 pistettä)

 • 20 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 15 vuotta (180 kk)
 • 17 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 10 vuotta (120 kk)
 • 12 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 8 vuotta (96 kk)
 • 7 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 5 vuotta (60 kk)
 • 2 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 3 vuotta (36 kk)
 • 0 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähemmän kuin 3 vuotta

Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, jolla on korkeimmat pisteet työkokemuksesta.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuuskoekutsu huhtikuun alkupuolella. Kutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se yhteistyöorganisaatio, jonka kanssa Helsingin yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman. Kutsussa annetaan ohjeet soveltuvuusarviointia varten tarvittavien ennakkotehtävien tai muiden materiaalien toimittamisesta sekä haastatteluaika tai ohjeet haastatteluajan varaamiseksi. HUOM! Ethän liitä soveltuvuusarviointia varten tarvittavia dokumentteja hakuasiakirjoihin.

Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Maksuohjeet annetaan soveltuvuuskoekutsussa. Hakija maksaa jokaisesta soveltuvuusarvioinnista, johon osallistuu.

Soveltuvuuskokeen muoto ja hinta sekä soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit vaihtelevat koulutusohjelmittain. Vuonna 2022 soveltuvuuskokeet toteutetaan seuraavasti:

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja CV
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu ja ääninauhoitettu asiakastapaaminen
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja CV sekä ääninauhoite asiakastapaamisesta (noin 5-10 minuutin tallenne mieluiten asiakkaan ensitapaamisen alkupuolelta. Tallenne, sen kuunteluun tarvittava laite sekä transkriptio tallenteesta tuodaan haastatteluun)
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 - 223,20 euroa (riippuen haastattelijasta)

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: CV ja ennakkotehtävä
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa

Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian ja kuvataidepsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: CV ja omaelämäkerta, jossa liitteenä kuva itselle merkityksellisestä tapahtumasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: CV ja omaelämäkerta, jossa painopisteenä elämän perhe- ja parisuhteet
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta, CV ja todistus mahdollisesta omasta psykoterapiasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykodynamisk individuell psykoterapeututbildning med inriktning på vuxna

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja todistus mahdollisesta omasta psykoterapiasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 300 euroa

Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu ja ryhmähaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja CV
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja lisätietolomake
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 248 euroa

 

Soveltuvuusarviointi pisteytetään kaikissa koulutusohjelmissa asteikolla 0-100 pistettä. Arvioinnissa arvioidaan viittä osa-aluetta, joista jokaisesta voi saada 0-20 pistettä. Osa-alueet ovat:

 1. Koulutusmotivaatio
 2. Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus
 3. Itsereflektiokyky
 4. Vuorovaikutustaidot
 5. Muu henkilökohtainen soveltuvuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada soveltuvuusarvioinnista yhteensä vähintään 50 pistettä siten, että jokaisesta viidestä osa-alueesta on enemmän kuin 0 pistettä.

Osana valmiuksia ja käytännön mahdollisuuksia suorittaa koulutus arvioidaan kaikissa koulutusohjelmissa hakijan kielitaidon ja tietoteknisten valmiuksien riittävyyttä koulutuksen suorittamiseen sekä mahdollisuuksia psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana. Mikäli em. valmiudet todetaan riittämättömiksi tai jos realistisia mahdollisuuksia potilastyön tekemiseen ei ole, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Mikäli kaksi hakijaa saa saman pistemäärän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti hakuasiakirjoista saatujen pisteiden perusteella (ks. hakuasiakirjoista annettavat pisteet esivalinnassa) ja toissijaisesti koulutusmotivaatiosta saatujen pisteiden perusteella.

Arviointi tehdään aina kunkin koulutusohjelman lähtökohdista ja painotuksista käsin ja suhteessa kyseisen koulutusohjelman hakijajoukkoon. Näin ollen hakija voi saada hyvinkin erilaiset pisteet eri koulutusohjelmien ja eri vuosien soveltuvuusarvioinneista.