Opiskelijaksi

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatti (LL), hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL)  ja filosofian maisteri (FM), joita valmistuu kansainvälisestä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmasta. Lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja ovat myös psykologian kandidaatti (PsK) ja psykologian maisteri (PsM) sekä humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM), pääaineena logopedia.

Lääketieteellisen tiedekunnan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tieteellisen tiedon hakemiseen, kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen sekä antaa edellytykset jatko-opintoihin. Tiedekunnan koulutukset valmistavat opiskelijoita laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi: lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi, psykologeiksi ja puheterapeuteiksi.
 
Tiedekunnan opinnoissa sovelletaan opiskelijalähtöisiä, toisiaan täydentäviä oppimismenetelmiä ja pyritään teorian ja käytännön yhteensovittamiseen sekä ammatillisesta käytännöstä nousevien tilanteiden käyttämiseen opetuksen lähtökohtana. Opintoja kehitetään aktiivisesti opiskelijapalautteen avulla. Opiskelijoilla on keskeinen rooli myös opetuksen kehittämiseen tähtäävissä toimikunnissa.

Koulutusohjelmien tutkintovaatimuksiin ja opetustarjontaan voit tutustua WebOodissa (vasemman laidan valikosta pääset opinto-oppaisiin myös ilman sisäänkirjautumista). Lisäksi kannattaa tutustua yliopiston opintojen suunnittelu -sivuun.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.