Ohjaajat ja seurantaryhmä

Ohjaajat

Tiedekunta nimeää väitöskirjaa tekevälle jatko-opiskelijalle tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haettaessa yhden tai kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta ohjaajaa. Mikäli jatko-opiskelijalle nimetään yksi ohjaaja, hänellä on oltava vähintään dosentin pätevyys; mikäli jatko-opiskelijalle nimetään kaksi ohjaajaa, ainakin toisella ohjaajalla on oltava vähintään dosentin pätevyys.

Monitieteiselle väitöskirjalle voidaan nimetä kolmas ohjaaja perustellusta syystä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haettaessa. Tällöin on ohjaajista vähintään kahdella oltava dosentin pätevyys. Yhden kolmesta ohjaajasta tulee edustaa eri oppialaa kuin mitä kaksi muuta ohjaajaa edustavat. Kolmannen ohjaajan nimeämistä voidaan anoa myös jälkikäteen, jolloin vapaamuotoisessa, perustellussa hakemuksessa on oltava kaikkien asianosaisten allekirjoitukset.

Seurantaryhmä

Seurantaryhmä määrätään väitöskirjatyölle tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haettaessa. Rehtorin päätöksen 82/2013 mukaisesti kaikille uusille tohtorikoulutettaville 1.1.2014 alkaen nimetään seurantaryhmä seuraamaan väitöskirjaprojektin etenemistä. Seurantaryhmä voi olla myös tohtoriohjelmakohtainen. Seurantaryhmään kuuluu vähintään kaksi ulkopuolista asiantuntijaa, joilla on riittävä tieteellinen pätevyys arvioida väitöskirjatyön etenemistä ja jotka ovat sekä väitöskirjatyön ohjaajan tai ohjaajien että väitöskirjatyöntekijän suhteen riippumattomia seurantaryhmän nimitysvaiheessa. Vähintään yhdellä seurantaryhmän asiantuntijajäsenillä tulisi olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Vain perustellusta syystä (esim. väitösaikataulu) seurantaryhmä voidaan jättää nimeämättä.

Seurantaryhmä ja ohjaaja(t) kehottavat opiskelijaa aloittamaan väitöskirjan kirjoittamisen, kun koulutettava on saavuttanut koulutuksen tavoitteet ja on kypsä väittelemään.

Kun käsikirjoitus jätetään esitarkastukseen, suositellaan että seurantaryhmä liittää hakemukseen lausuntonsa väittelijän perehtyneisyydestä omaan tutkimusalaansa ja kyvystä harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä.

Jos väitöskirjan tekijälle on määrätty seurantaryhmä, voi sen jäsenistä yksi toimia esitarkastajana, mikäli muita jääviysperusteita ei ole. Vähintään toisen esitarkastajan sekä vastaväittäjän tulee olla seurantaryhmän ulkopuolelta.

Lisätietoja

meilahti-student@helsinki.fi