Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien vastuuhenkilöt

  Koulutusohjelma Vastuuhenkilö Kuulustelija
1 Anestesiologia ja tehohoito    
  Ensihoitolääketiede Markku Kuisma
markku.kuisma (at) hus.fi
 
  Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
  Neuroanestesiologia ja tehohoito Prof. Tarja Randall
 
Prof. Tarja Randall
tarja.randall (at) hus. fi
Prof. Seppo Alahuhta
seppo.alahuhta (at) oulu.fi
  Obstetrinen anestesiologia Dos. Jouni Ahonen
jouni.ahonen (at) hus.fi
 
  Sydänanestesia Dos. Raili Suojaranta-Ylinen
raili.suojaranta-ylinen (at) hus.fi
Dos. Raili Suojaranta-Ylinen
raili.suojaranta-ylinen (at) hus.fi
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
  Verensiirtolääketiede dos. Toni Niemi (a) hus.fi  
2 Kirurgian erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
3 Kliinisen kemian erikoisalat    
  Laboratoriohematologia Prof. Satu Mustjoki
satu.mustjoki (at) helsinki.fi
 
  Verensiirtolääketiede Prof. Satu Mustjoki
satu.mustjoki (at) helsinki.fi
Dos. Sanna Siitonen
sanna.siitonen (at) hus.fi
Dos. Martti Syrjälä
martti.syrjala (at) veripalvelu.fi
4 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisalat    
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen
(yhteinen radiologian kanssa)
Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Dos. Olli Salonen
olli.salonen (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
5 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit    
  Audiologia Dos. Ema Kentala
ema.kentala (at) hus.fi
Dos. Ema Kentala
ema.kentala (at) hus.fi
  Otologia prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi

Dos. Timo Hirvonen

tomi.hirvonen (at) hus.fi

  Pään ja kaulan alueen kirurgia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
  Rinoallergologia ja -kirugia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
 
6 Lastentaudit    
  Lastenallergologia Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
  Lastenendokrinologia Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi
Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi
  Lasten gastroenterologia Dos. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) hus.fi
Dos. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) hus.fi
  Lasten hematologia ja onkologia Dos. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi
Dos. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi
  Lasten keuhkosairaudet

dos.Turkka Kirjavainen

(a)hus.fi

dos. Turkka Kirjavainen (a)hus.fi
  Lasten infektiotaudit Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
  Lasten kardiologia Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi
Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi
  Lastennefrologia Prof. Hannu Jalanko
hannu.jalanko (at) hus.fi
Prof. Hannu Jalanko
hannu.jalanko (at) hus.fi
  Lastenreumatologia Dos. Pekka Lahdenne
pekka.lahdenne (at) duodecim.fi
Dos. Pekka Lahdenne
pekka.lahdenne (at) duodecim.fi
  Neonatologia Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
  Sosiaalipediatria Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi
Dos. Satu Kivitie-Kallio
satu.kivitie-kallio (hus).fi
Dos. Pirjo Anttila
pirjo.anttila (at) tyks.fi
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
7 Naistentaudit ja synnytykset    
  Gynekologinen onkologia Dos. Arto Leminen
arto.leminen (at) hus.fi
Dos. Arto Leminen
arto.leminen (at) hus.fi
  Lisääntymislääketiede Prof. Aila Tiitinen
aila.tiitinen (at) hus.fi
Prof. Juha Tapanainen
juha.tapainen (at) hus.fi
  Perinatologia Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
  Urogynekologia Dos. Tomi Mikkola
tomi.mikkola (at) hus.fi
 
8 Ortopedia ja traumatologia    
  Traumakirurgia Prof. Ilkka Kiviranta
ilkka.kiviranta (at) hus.fi
Prof. Ilkka Kiviranta
ilkka.kiviranta (at) hus.fi
9

Patologia

   
  Neuropatologia Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
10 Psykiatria    
  Vanhuspsykiatria Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
11 Radiologia    
  Abdominaaliradiologia Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
  Akuuttiradiologia Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
  Lastenradiologia Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
  Neuroradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Toimenpideradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Tuki- ja liikuntaelinradiologia Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen (yhteinen kliin.fysiologian ja isotooppilääk. kanssa) Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
  Thoraxradiologia Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
12 Silmätaudit    
  Neuro-oftalmologia Dos. Kirsi Setälä
kirsi.setala (at) hus.fi
Dos. Kirsi Setälä
kirsi.setala (at) hus.fi
LL. Klaus Nerdrum
klaus.nerdrum (at) uef.fi
13 Sisätautien erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
14 Traumakirurgia    
  Traumakirurgia Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
15 Työterveyshuolto    
  Työlääketiede Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi
Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi