Koulutusmaksut

Psykoterapeuttikoulutus on maksullista yliopiston järjestämää täydennyskoulutusta. Sen kustannuksista vastaa koulutettava tai hänen työnantajansa.

Koulutusohjelmien teoriaopintojen hinnat määräytyvät koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden, eli ryhmäkoon mukaan ja lopullinen koulutusmaksu kerrotaan, kun lopullinen opiskelijamäärä on selvillä. Koulutusohjelmien kokonaishinta jakaantuu koulutusohjelmassa olevien lukukausien mukaan maksettavaksi. Lisäksi tulee huomioida, että koulutusohjelmiin kuuluu teoriaopintojen lisäksi koulutuspsykoterapiaa (vähintään 80 tuntia) sekä työnohjausta (vähintään 120 tuntia), joiden hinta riippuu psykoterapeutin tai työnohjaajan tuntitaksasta. Koulutuspsykoterapian hinta vaihtelee noin välillä 85 € - 140 €/h, joka vastaa arviolta myös yksilötyönohjauksen hintaa. Ryhmätyönohjauksen hinta riippuu työnohjaajan lisäksi pienryhmän koosta ja voi maksaa noin 35 € - 50 €/h. Kaikki hinnat ovat suuntaa antavia.

Tiedot koulutusohjelmista löytyvät Koulutusohjelmat -osiossa. Koulutusohjelmien esitteistä ilmenee niiden laajuudet opintokokonaisuuksittain, koulutusohjelman pituus sekä teoriaopintojen hinnat.