Hae erikoistumaan

Vuoden 2018 hakuajat ja opinto-oikeuden myöntäminen

Hakuaika (klo 00.01-16.00) Opinto-oikeus myönnetään
   
19.11.2018 - 31.12.2018 31.12.2018

Tiedot vuoden 2019 opiskelijavalinnasta ovat sivun alareunassa (skrollaa sivua alaspäin)

Ohje opinto-oikeuden hakemiseksi

HUOM! Nämä hakuohjeet ovat voimassa vain 31.12.2018 asti. Lue lisää 1.1.2019 voimaan tulevasta valintamenettelystä sivun alaosasta.

Opinto-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella. HUOM! Jos olet suorittanut LL/HLL-tutkinnon ulkomailla, tarvitset lomakkeeseen liitteeksi kahden henkilön oikeaksi todistaman kopion* tutkintotodistuksestasi.

* Kaksi vapaasti valittua henkilöä todistavat kopiot oikeiksi allekirjoituksillaan ja nimenselvennyksillään

Erikoislääkärin (tai -hammaslääkärin) koulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (L1355/2014). Nämä oikeudet myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) terveydenhuollon ammattihenkilölain nojalla (559/94, muutettu lailla 1030/2000) Opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos lupa on johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu. Tiedekunta saa laillistustiedot suoraan Valviralta, joten laillistuspäätöstä ei tarvitse liittää hakemukseen.

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Kun hakuaika on loppunut, et voi enää jättää hakemusta.  

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisätietoa koulutuksen aloittamiseksi ja muita käytännön ohjeita. Jos et halua tätä sähköpostia, valitse lomakkeelta kohta ”en halua sähköpostitse tietoa päätöksestä”.

Opinto-oikeuspäätöksen saat kuitenkin joka tapauksessa postitse kotiin noin 2-3 viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.  Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran.

Mikäli hakemustasi pitää täydentää, tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

Lomake (avoinna vain ilmoittautumisajan)

Lisätiedot ja neuvonta: meilahti-student@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma klo 12-15 ja to 10-12.

Erikoislääkärikoulutus

Opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea sähköisellä lomakkeella. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoislääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Opinto-oikeutta erikoislääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea viimeistään sen jälkeen, kun hakija on valittu koulutukseen kelpaavaan virkaan, toimeen tai tehtävään tai niiden sijaisuuteen.

Muualla kuin Suomessa lääkärin perustutkinnon suorittaneilta suositellaan lisäksi todistusta tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai lukio tai ylioppilastutkinto Suomen tai ruotsin kielellä.

Opinto-oikeutta haetaan siltä yliopistolta, jonka vastuualueella erikoislääkärikoulutus suoritetaan (erikoistuvan tulee ottaa huomioon, että todistus koulutuksen suorittamiseksi myönnetään siitä yliopistosta, jonka vastuualueella yliopistollinen koulutus on pääosin suoritettu).

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas löytyy Opiskelijan ohjeista

Erikoishammaslääkärikoulutus

Opinto-oikeutta erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea sSähköisellä lomakkeella. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoishammaslääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Opinto-oikeutta erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamiseksi tulee hakea sen jälkeen, kun hakija on valittu koulutukseen kelpaavaan virkaan, toimeen tai tehtävään tai niiden sijaisuuteen. Tiedekuntaneuvosto on kuitenkin päättänyt 28.8.2012 (E 1 §) että koulutusvirka ei ole edellytys opinto-oikeuden myöntämiselle.

Muualla kuin Suomessa hammaslääkärin perustutkinnon suorittaneilta suositellaan lisäksi todistusta tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Suositeltavia kielitodistuksia ovat Opetushallituksen järjestämä yleinen kielitutkinto (taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto (tyydyttävät tiedot). Myös Kesäyliopiston suomen kielenkurssi (taitotaso 6-9) kelpaa, tai lukio tai ylioppilastutkinto Suomen tai ruotsin kielellä.

Opinto-oikeutta haetaan siltä yliopistolta, jonka vastuualueella erikoishammaslääkärikoulutus on tarkoitus suorittaa (erikoistuvan tulee ottaa huomioon, että todistus koulutuksen suorittamisesta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella yliopistollinen koulutus on pääosin suoritettu).

Erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-opas löytyy Opiskelijan ohjeista

Opinto-oikeuden myöntäminen

Opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä yhdelle erikoisalalle. 

Alkuperäinen päätös kannattaa säilyttää, ja siitä voi ottaa tarvittaessa kopioita työnantajille esimerkiksi EVO-korvausten hakemista varten. Kun opinto-oikeus on myönnetty, tulee erikoistujan ottaa yhteyttä erikoisalan vastuuhenkilöön.

Erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt löytyvät Opiskelijan ohjeista
Erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt löytyvät Opiskelijan ohjeista
Kirurgian koulutusohjelmiin liittyvän runkokoulutuksen tarkemmat ohjeet löytyvät kirurgian runkokoulutuksen kotisivuilta
Työterveyshuollon erikoistumisopinnot (työterveyshuollon virtuaaliyliopisto)

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tarpeen arvio vuoteen 2030

Opinto-oikeuden (erikoisalan) vaihtajat

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle käyttämällä samaa opinto-oikeushakemuslomaketta kuin ensimmäistä opinto-oikeutta hakiessa. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen. Hakiessa uutta opinto-oikeutta, hakijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudesta. 

Opiskelijavalinta 2019 alkaen

Tälle sivulle kootaan uudet ohjeet 1.2.2019 alkavaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaa koskien.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää 11.12.2018 kevään 2019 haun erikoisaloista, aloituspaikkamääristä ja aikatauluista. Heti tämän jälkeen julkaistaan kattavammat ohjeet tällä sivulla. 

Yleiset periaatteet on hyväksytty jo lokakuussa. Niihin voit tutustua täältä 

Kaikissa kysymyksissä voit olla jo nyt yhteydessä: hakijapalvelut@helsinki.fi