Erikoistu maailman parhaaksi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta keväällä 2019 toteutetaan valtakunnallisessa valintayhteistyössä seuraavilla pilottialoilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2019 hakukierrosta.

Haastatteluiden ajankohdat

Haastattelujen ajakohdat julkaistaan viimeistään helmikuun alussa näillä sivuilla. Mikäli olet hakemassa helmikuun haussa, katso oman alasi päivät jo etukäteen ja varaa ne vapaaksi. Kutsut haastatteluihin lähtevät maaliskuun puolivälin jälkeen. 

16.1.2019/ak

Hakukohteet julkaistu Opintopolussa

Käy tutustumassa koulutustarjontaan osoitteessa Opintopolku.fi

Voit etsiä koulutuksia esim. laittamalla hakukenttään sanan "erikoislääkäri" tai erikoisalan nimen.

11.1.2019/ak

HAKUAIKA erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Mukana olevat koulutusohjelmat ja aloituspaikat Helsingin yliopistossa.

Erikoisala Aloituspaikat
Akuuttilääketiede 11
Fysiatria 4
Kliininen hematologia 3
Kliininen mikrobiologia 2
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2
Lastentaudit 8
Neurologia 5
Nuorisopsykiatria 6
Työterveyshuolto 10
Urologia 2
Verisuonikirurgia 2
Yleislääketiede 40
Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia 1

Tutustu Helsingin yliopistossa tarjolla oleviin koulutusohjelmiin Opinto-oppaasta, jonka löydät Opiskelijan ohjeista

Helsingin yliopistossa on 50 lääketieteen erikoisalaa, ja 5 hammaslääketieteen erikoisalaa painotusalueineen. 

Lääketieteen erikoistumiskoulutus kestää viidestä kuuteen vuotta, ja hammaslääketieteessä kolmesta kuuteen vuotta. 

 

Kevään 2019 valintaperusteet:

 • valintamenettelystä (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
 • hakukelpoisuudesta ja kielitaidon osoittamisesta (huom! tiedekuntaneuvosto tekee uuden päätöksen kielitaidon todentamisesta ruotsin kielellä tammikuussa 2019)
 • hakuprosessista Opintopolku –portaalissa
 • opinto-oikeuden myöntämisestä ja koejaksosta

LISÄTIETOA LIITTEISTÄ

Hakijan tulee ladata Opintopolun hakulomakkeelle liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

 

Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä. Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista

Työterveyshuollon valintaperusteet

Yleislääketieteen valintaperusteet

Helmikuu Hakuaika:1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Opintopolku.fi
Maaliskuu

1.Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.

2.Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.

3.Haastattelukutsut lähetetään Opintopolun kautta alkupisteytyksessä menestyneille

Huhtikuu Haastattelut
Toukokuu Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 29.5.2019 Opintopolussa.
Kesäkuu

Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolussa. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.

Oikaisupyynnöt viimeistään 17.6.2019 (riippuu tulosten julkaisuajankohdasta)

Asiakirjojen näyttöpäivä (ilmoitetaan myöhemmin)

Elokuu Päätökset oikaisupyyntöihin

Hakija tarvitsee seuraavat liitteet, mikäli hän aikoo vedota niihin haussa: 

1. Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla 

2. Todistus kielitaidosta, mikäli kielitaidon todistaa jollakin seuraavista: 

 Opetushallituksen yleisellä kielitutkinto (YKI), tai valtionhallinnon kielikoe, tai suoritettu perusopetus

3. Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran laillistuspäätös) 

4. Todistus suoritetusta tohtorintutkinnosta 

5. Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus 

6. Tieteelliset artikkelit 

7. Motivaatiokirjeet 

8. Työ- ja palvelutodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista, tai maininta siitä ettei niitä ole 

9. Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa osallistumistodistukset täydennyskoulutuksesta 

10. Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa työ-ja palvelutodistukset kahden vuoden kliinisestä palvelusta HLL-tutkinnon jälkeen

Viralliset käännökset

Jos asiakirjasi ovat muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, vaaditaan virallinen käännös jollekin näistä kielistä. Virallisen käännöksen tulee olla jokin seuraavista: 

• myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös myöntäneen oppilaitoksen tekemästä käännöksestä 

• virallisen kääntäjän tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä 

Virallisen käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten tulee olla täsmällisiä käännöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä. Tavallisia kopioita virallisesta käännöksestä ei hyväksytä, vaan kopion on oltava virallisesti oikeaksi todistettu. 

Lisäksi hyväksytyn hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista tai alkuperäiset asiakirjat.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset 

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita asiakirjoista. Kaikkien asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, suomalaisen julkisen notaarin antamia. Maistraatit: joista jäljennöksen voi hankkia: https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/julkinen_notaari/ 

Asiakirjojen näyttöpäivä

Hyväksytyn hakijan on tultava näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä Hakijapalveluihin Helsingin yliopistoon. Päivämäärät ilmoitetaan hieman myöhemmin tiedekunnan www-sivuilla. 

Tiedot syksyn 2019 hausta julkaistaan kevään aikana, viimeistään kesäkuussa 2019. Hakuaika alkaa 1.9.2019.

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa tai yliopistoa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle valitsemassasi yliopistossa osallistumalla opiskelijavalintaan. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen. Hakiessa uutta opinto-oikeutta, hakijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudesta.

1. Minulla on jo opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, pitääkö minun osallistua uudelleen hakuun?

Ei tarvitse.  Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa siihen asti kuin on ilmoitettu.

 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2022 saakka,
 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeudet 31.12.2020 saakka.

Mikäli kuitenkin aiot a)vaihtaa erikoisalaa ja/tai b) vaihtaa yliopistoa 1.1.2019 jälkeen, tulee sinun osallistua uudelleen valintamenettelyyn.

2. Voiko ulkomailta valmistunut lääkäri hakea?

Kyllä voi. Lääkärillä tai hammaslääkärillä tulee kuitenkin olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämät ammatinharjoittamisoikeudet, sekä riittävä kielitaito. Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa tältä sivustolta.

3. Miksi kielitaito pitää todistaa? Miten voin todistaa sen?

Erikoistuva lääkäri ja hammaslääkäri suorittaa koulutuksen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa on välttämätöntä osata sekä suomea että ruotsia. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä, jonka takia opintoja tarjotaan vain suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto, joten erikoistuja saa käyttää ruotsin kieltä opinnoissaan, kuten kuulusteluissa.

Lue lisää kielitaidon osoittamisen tavoista näiltä sivustoilta.

4. Saako opinto-oikeuden mukana myös työpaikan?

Ei saa. Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat. Tiedekunta on hyväksynyt sairaaloita ja terveyskeskuksia koulutuspaikoiksi, jotka täyttävät laatukriteerit.

Lue lisää koulutuspaikoista lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus

5.Voinko hakea, vaikka valmistun lääkäriksi vasta hakuajan loppumisen jälkeen? Työnantaja tarvitsee todistuksen, että olen erikoistumassa ja seuraava haku on vasta syyskuussa.

Et voi. Jokaisen hakijan tulee olla joko lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on ammatinharjoittamisoikeudet.

Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa näiltä sivuilta.

6. Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Käyvätkö kopiot?

Hakijan tulee toimittaa Opintopolkuun liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista. Kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistetut. Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään alkuperäiset asiakirjat erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä.

Luettelon ja lisätietoa liitteistä löydät näiltä sivuilta.

7. Olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen. Voinko käyttää ruotsia haastattelussa?

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Hakijalla on oikeus käyttää asiassaan joko suomea tai ruotsia. 

8. Onko minun pakko hakea kolmeen eri hakukohteeseen?

Ei ole. Voit hakea enintään kolmeen hakukohteeseen, tai vaikka vain yhteen.

9. Miksi kaverini sai toisen erikoisalan tulokset ennen minua?

Erikoisalojen tulokset saattavat valmistua eri aikaan, ja myös eri aikaa eri yliopistoissa. Tämä johtuu siitä, että haastattelut järjestetään erikoisaloittain alueellisesti. Kaikki tulokset julkistetaan kuitenkin viimeistään 29.5.2019.

10. Mitä opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa?

Ottamalla opiskelupaikan vastaan, sinulle varataan ehdollinen, erikoisalakohtainen, määräaikainen opinto-oikeus. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. Saadaksesi sen uudelleen, tulee sinun osallistua uudelleen hakuun seuraavalla hakukierroksella. 

11. Mistä saan tietää pisteeni?

Helsingin yliopisto kokoaa hakijoistaan pistetietosivut, joista voit tarkistaa pisteesi. Hakijat esiintyvät hakemusnumeroina taulukoissa. Hakemusnumerosi voit tarkistaa Opintopolusta. 

12. Voinko hakea, vaikka minulla ei ole yhtään alkupisteitä?

Alkupisteet työ- tai tieteellisen kokemuksen osalta eivät ole edellytys, jotta voisi osallistua hakuun tai tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. Alkupisteiden perusteella hakijat pääsevät haastatteluun. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa alkupisteiden merkitys korostua, koska niiden perusteella parhaat valitaan haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin.

Alkupisteet ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Yhteispisteiden perusteella valitaan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita opiskelijoiksi, siten että eniten yhteispisteitä saaneet tulevat valituksi.

Voidakseen tulla valituksi, on hakijan saatava haastattelusta jokaisesta teemaosiosta vähintään 1 piste, eli yhteensä 4 pistettä. 

Sivusto päivityksen alla.

Haastatteluun kutsuttaville lähetetään asiasta kutsu sähköpostitse, viimeistään n. 2 viikkoa ennen haastattelua. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, esimerkiksi esteettömän tilan, ole yhteydessä Hakijapalveluihin, sähköpostitse: hakijapalvelut@helsinki.fi 

Alla olevasta listasta näet kunkin erikoisalan haastattelun tiedot. 

 • Akuuttilääketiede

Maanantai 8.4.2019. Paikka: Meilahden Tornisairaala, Haartmaninkatu 4, 5. kerros, prof. Castrénin huone.

 • Fysiatria

ke 17.4.2019, klo 11-15. Paikka:Vega-talo, Nordenskiöldinkatu 18 A, Helsinki

 • Kliininen hematologia

ti 16.4.2019, klo 14, HUS Kolmiosairaala, 7. krs. Os 7A

 • Kliininen mikrobiologia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Päivä: 26.4.2019. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Lastentaudit

2.4.2019, klo 9-14. Lastenklinikka, "Vanha LKl, Puistosairaala", E-siipi.Opetusyksikkö "Skidicum"

 • Neurologia

to 11.4.2019 ja ma 15.4.2019, klo 13 ->

Paikka: Meilahden kolmiosairaala, 4. krs. A-siipi, Haartmaninkatu 4

 • Nuorisopsykiatria

Aika: ke 10.4.2019, klo 13-16. Paikka: HYKS Psykiatriakeskus (Välskärinkatu 12), Helsinki.

 • Työterveyshuolto

Aika: ti 2.4. ja to 4.4.2019. Kellonajat ilmoitetaan myöhemmin. Paikka: Biomedicum 2 (Tukholmankatu 8b ja 6 krs) eli Kansanterveystieteen osasto.

 • Urologia

Aika: 5.4.2019 klo 10-12. Paikka: Peijaksen sairaala 0-kerros hallintosiipi. 

 • Verisuonikirurgia
 • Yleislääketiede

to 4.4.2019 Eväitä erikoistumiseen aloitusseminaari http://www.hus.fi/AMMATTILAISELLE/HUS-PERUSTERVEYDENHUOLLON-YKSIKKO/YLEISLAAKETIETEEN-JATKOKOULUTUS/TEEMAKOULUTUKSET/Sivut/default.aspx

 • Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia

Ti 9.4.2019, paikka ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

 • Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hyväksytyn hakijan on otettava ehdollinen opiskeluoikeus vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolku-palvelussa. Mikäli hakija ei tee tätä, hän menettää opinto-oikeutensa.

 • Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso

Kokonaispisteiden perusteella valitaan erikoistuvat koejaksolle, jonka suorittaminen tulee aloittaa vuoden sisällä valintapäätöksestä ja jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys varsinaisen opinto-oikeuden myöntämiselle. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta. Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, tulee hakijan suorittaa 6 kk mittainen koejakso. Ehdollisen opinto-oikeuden saanut saa erillisen, alakohtaisen, määräaikaisen opinto-oikeuden. 

Koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. 

Ehdollisen opinto-oikeuden saanut hakija voi suorittaa koejakson Helsingin yliopiston hyväksymissä erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuspaikoissa. Koejakso suoritetaan omalla erikoisalalla. Ne on listattu tiedekunnan www-sivuille https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus 

Koejakson voi suorittaa myös muun yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.

Ehdollisen opinto-oikeuden saaneella hakijan on aloitettava koejakso viimeistään vuoden kuluessa valintapäätöksestä. Perustellusta syystä hakija voi saada lisäaikaa koejakson suorittamiseen, mikäli koejakso on aloitettu vuoden sisällä valintapäätöksestä. Perusteltuja syitä ovat mm. äitiys-, isyys-, ja vanhempainloma. Lisäajasta päättää tiedekunnan dekaani. 

Koejakson arviointiin osallistuu aina kolme henkilöä: kouluttaja, alan vastuuhenkilö ja hänen valtuuttamansa henkilöt koeajan suorituspaikasta. Jokainen arviointiin osallistuva täyttää oman arviointilomakkeen, ja vastuuhenkilö tekee lopullisen päätöksen siitä, onko suoritus hyväksyttävä. 

Hyväksytysti suoritetun koeajan jälkeen asianosaiselle myönnetään opinto-oikeus erikoisalalle. 

 • Oikaisumenettely

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. 

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.) 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL 434/2003, 49 d §.) 

Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 17.6.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli valinnan tulos valmistuu aiemmin, alkaa oikaisupyyntöaika kulua 3 päivän kuluttua sen tallentamisesta Opintopolkuun. 

Oikaisupyyntö toimitetaan postitse osoitteeseen:

Hakijapalvelut /Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Huom. Hakija vastaa itse siitä, että oikaisupyyntö on perillä ennen määräaikaa. Pelkkä postileima ei riitä. (HL 434/2003, 17 §.)

Oikaisupyynnöt käsitellään elokuussa tiedekuntaneuvostossa 20.8.2018.

Tiedekuntaneuvoston oikaisupyynnön johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tästä kohdasta hakija voi tarkistaa omat pisteensä.

 • Alkupisteet julkistetaan tässä kohtaa viimeistään 19.3.2019.
 • Yhteispisteet julkistetaan valinnan tulosten valmistuttua. 

Hakijat esiintyvät taulukossa hakemusnumerolla, jonka voi tarkistaa Opintopolusta.

Ks. kohta "Valinnan tulosten jälkeen"-> ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso.

Lisätietoja koejaksosta antaa Meilahden Opiskelijapalvelut: 

meilahti-student@helsinki.fi

Opiskelijan ohjeet

Uuden opiskelijan tulee tutustua Opiskelijan ohjeiden tietoihin. Löydät sieltä tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta, käyttäjätunnuksista, opinto-oppaista jne. Lisäksi siellä on tietoa erikoisalohtaisista opintojen aloittamisen ohjeista

Opinto-opas

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat ovat luettavissa Opiskelijan ohjeista

Opinto-oppaasta voit tutusta eri koulutusohjelmiin, ja niiden vaatimuksiin.

Opiskelukieli

Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä. Terveydenhuollon ammattihenkilölain (1994/559) §8 a§ :n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla. 

Kielitaitovaatimus on määritetty yliopiston opinto-oikeuden saamista varten. 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia. Yliopiston tarjoamat opinnot järjestetään suomen kielellä. Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa ruotsin kieltä, esimerkiksi saada kuulustelukysymykset ruotsiksi ja vastata ruotsiksi sekä saada todistus koulutuksesta ruotsin kielellä. 

Lisätietoa koulutuksen suorittamisesta voit kysyä Meilahden Opiskelijapalveluista, meilahti-student@helsinki.fi

Hakijapalvelut antavat lisätietoa hakemisesta:

 • tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla: hakijapalvelut@helsinki.fi
 • Hakijapalveluiden puhelinneuvonta on avoinna ma-pe klo 12-14,  puh. 02941 24140.
 • Hakijoita pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostia 

Meilahden Opiskelijapalvelut vastaavat opiskelijoiden neuvonnasta: meilahti-student@helsinki.fi, ks. yhteystiedot tarkemmin