Erikoistu maailman parhaaksi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta keväällä 2019 toteutetaan valtakunnallisessa valintayhteistyössä seuraavilla pilottialoilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2019 yhteishakua.

Syksyn 2019 yhteishaun tiedot julkaistaan viimeistään 12.6.2019 tällä sivulla. 

Asiakirjojen näyttöpäivät julkaistu

Hyväksytyn hakijan on tultava esittämään alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat. Ks. ajankohdat kohdasta "Valinnan tulosten jälkeen"

ak/28.3.2019

Tilasto hakijamääristä

Valtakunnallisen tilaston kevään 2019 yhteishaun hakijamääristä löydät kohdasta Tilastot

ak/11.3.2019

Yhteishaun hakuaika päättynyt

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään 2019 hakuaika päättyi 28.2.2019 klo 16.15. Kaikkiaan hakemuksia saapui kaikissa viidessä yliopistossa 91 erikoislääkärihaussa ja 20 erikoishammaslääkärihaussa. Helsingin yliopisto oli erikoislääkärihaussa ensisijainen hakukohde 21:ssä hakemuksessa, ja erikoishammaslääkärihaussa 7:ssä. Lue lisää tietoa tiedotteesta:

 

1.3.2019/ak

Haastatteluiden ajankohdat

Haastattelujen ajankohdat julkaistaan viimeistään helmikuun alussa näillä sivuilla. Mikäli olet hakemassa helmikuun haussa, katso oman alasi päivät jo etukäteen ja varaa ne vapaaksi. Kutsut haastatteluihin lähtevät maaliskuun puolivälin jälkeen. 

16.1.2019/ak

Hakukohteet julkaistu Opintopolussa

Käy tutustumassa koulutustarjontaan osoitteessa Opintopolku.fi

Voit etsiä koulutuksia esim. laittamalla hakukenttään sanan "erikoislääkäri" tai erikoisalan nimen.

11.1.2019/ak

HAKUAIKA erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Mukana olevat koulutusohjelmat ja aloituspaikat Helsingin yliopistossa.

Erikoisala Aloituspaikat
Akuuttilääketiede 11
Fysiatria 4
Kliininen hematologia 3
Kliininen mikrobiologia 2
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2
Lastentaudit 8
Neurologia 5
Nuorisopsykiatria 6
Työterveyshuolto 10
Urologia 2
Verisuonikirurgia 2
Yleislääketiede 40
Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia 1

Tutustu Helsingin yliopistossa tarjolla oleviin koulutusohjelmiin Opinto-oppaasta, jonka löydät Opiskelijan ohjeista

Helsingin yliopistossa on 50 lääketieteen erikoisalaa, ja 5 hammaslääketieteen erikoisalaa painotusalueineen. 

Lääketieteen erikoistumiskoulutus kestää viidestä kuuteen vuotta, ja hammaslääketieteessä kolmesta kuuteen vuotta. 

Kevään 2019 valintaperusteet

NÄMÄ VALINTAPERUSTEET KOSKEVAT KEVÄÄN 2019 YHTEISHAKUA. SYKSYN 2019 JA KEVÄÄN 2020 VALINTAPERUSTEET JULKAISTAAN 12.6.2019.

Syksyn 2019 ja kevään 2020 valintaperusteet voivat poiketa kevään 2019 perusteista.

 • valintamenettelystä (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
 • hakukelpoisuudesta ja kielitaidon osoittamisesta (Huom! tiedekuntaneuvosto tekee uuden päätöksen kielitaidon todentamisesta ruotsin kielellä tammikuussa 2019)
 • hakuprosessista Opintopolku –portaalissa
 • opinto-oikeuden myöntämisestä ja koejaksosta

Lisätietoja liitteistä

Hakijan tulee ladata Opintopolun hakulomakkeelle liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä. Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista

Työterveyshuollon valintaperusteet

Yleislääketieteen valintaperusteet

Mikäli hakija haluaa vaihtaa erikoisalaa ja/tai vaihtaa yliopistoa, tulee hänen osallistua yhteishakuun. Hakijan tulee luopua vanhasta opinto-oikeudesta siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut koejakson ja sen perusteella saa opinto-oikeuden koulutusohjelmaan.

Helmikuu Hakuaika:1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Opintopolku.fi
Maaliskuu

1.Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.

2.Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.

3.Haastattelukutsut lähetetään Opintopolun kautta alkupisteytyksessä menestyneille

Huhtikuu Haastattelut
Toukokuu Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 29.5.2019 Opintopolussa.
Kesäkuu

Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolussa. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.

Oikaisupyynnöt viimeistään 17.6.2019 (riippuu tulosten julkaisuajankohdasta)

Asiakirjojen näyttöpäivä (ilmoitetaan myöhemmin)

Elokuu Päätökset oikaisupyyntöihin

Hakija tarvitsee seuraavat liitteet, mikäli hän aikoo vedota niihin haussa: 

1. Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla 

2. Todistus kielitaidosta, mikäli kielitaidon todistaa jollakin seuraavista: 

 Opetushallituksen yleisellä kielitutkinto (YKI), tai valtionhallinnon kielikoe, tai suoritettu perusopetus

3. Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran laillistuspäätös) 

4. Todistus suoritetusta tohtorintutkinnosta 

5. Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus 

6. Tieteelliset artikkelit 

7. Motivaatiokirjeet 

8. Työ- ja palvelutodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista, tai maininta siitä ettei niitä ole 

9. Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa osallistumistodistukset täydennyskoulutuksesta 

10. Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa työ-ja palvelutodistukset kahden vuoden kliinisestä palvelusta HLL-tutkinnon jälkeen

Viralliset käännökset

Jos asiakirjasi ovat muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, vaaditaan virallinen käännös jollekin näistä kielistä. Virallisen käännöksen tulee olla jokin seuraavista: 

• myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös myöntäneen oppilaitoksen tekemästä käännöksestä 

• virallisen kääntäjän tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä 

Virallisen käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten tulee olla täsmällisiä käännöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä. Tavallisia kopioita virallisesta käännöksestä ei hyväksytä, vaan kopion on oltava virallisesti oikeaksi todistettu. 

Lisäksi hyväksytyn hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista tai alkuperäiset asiakirjat.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset 

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita asiakirjoista. Kaikkien asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, suomalaisen julkisen notaarin antamia. Maistraatit: joista jäljennöksen voi hankkia: https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/julkinen_notaari/ 

Asiakirjojen näyttöpäivä

Hyväksytyn hakijan on tultava näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä Hakijapalveluihin Helsingin yliopistoon. Päivämäärät ilmoitetaan hieman myöhemmin tiedekunnan www-sivuilla. 

Tiedot syksyn 2019 hausta julkaistaan kevään aikana, viimeistään kesäkuussa 2019. Hakuaika alkaa 1.9.2019.

1. Minulla on jo opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, pitääkö minun osallistua uudelleen hakuun?

Ei tarvitse.  Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa siihen asti kuin on ilmoitettu.

 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2022 saakka,
 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeudet 31.12.2020 saakka.

Mikäli kuitenkin aiot a)vaihtaa erikoisalaa ja/tai b) vaihtaa yliopistoa 1.1.2019 jälkeen, tulee sinun osallistua uudelleen valintamenettelyyn.

Huom. Jos sinulla on jo opinto-oikeus olemassa erikoisalalle, et voi osallistua saman erikoisalan hakuun samassa yliopistossa.  Voit kuitenkin vaihtaa yliopistoa, jolloin sinun tulee osallistua uudelleen opiskelijavalintaan. 

2. Voiko ulkomailta valmistunut lääkäri hakea?

Kyllä voi. Lääkärillä tai hammaslääkärillä tulee kuitenkin olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämät ammatinharjoittamisoikeudet, sekä riittävä kielitaito. Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa tältä sivustolta.

3. Miksi kielitaito pitää todistaa? Miten voin todistaa sen?

Erikoistuva lääkäri ja hammaslääkäri suorittaa koulutuksen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa on välttämätöntä osata sekä suomea että ruotsia. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä, jonka takia opintoja tarjotaan vain suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto, joten erikoistuja saa käyttää ruotsin kieltä opinnoissaan, kuten kuulusteluissa.

Lue lisää kielitaidon osoittamisen tavoista näiltä sivustoilta.

4. Saako opinto-oikeuden mukana myös työpaikan?

Ei saa. Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat. Tiedekunta on hyväksynyt sairaaloita ja terveyskeskuksia koulutuspaikoiksi, jotka täyttävät laatukriteerit.

Lue lisää koulutuspaikoista lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus

5.Voinko hakea, vaikka valmistun lääkäriksi vasta hakuajan loppumisen jälkeen? Työnantaja tarvitsee todistuksen, että olen erikoistumassa ja seuraava haku on vasta syyskuussa.

Et voi. Jokaisen hakijan tulee olla joko lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on ammatinharjoittamisoikeudet.

Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa näiltä sivuilta.

6. Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Käyvätkö kopiot?

Hakijan tulee toimittaa Opintopolkuun liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista. Kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistetut. Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä.

Luettelon ja lisätietoa liitteistä löydät näiltä sivuilta.

7. Olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen. Voinko käyttää ruotsia haastattelussa?

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Hakijalla on oikeus käyttää asiassaan joko suomea tai ruotsia. 

8. Onko minun pakko hakea kolmeen eri hakukohteeseen?

Ei ole. Voit hakea enintään kolmeen hakukohteeseen, tai vaikka vain yhteen.

9. Miksi kaverini sai toisen erikoisalan tulokset ennen minua?

Erikoisalojen tulokset saattavat valmistua eri aikaan, ja myös eri aikaa eri yliopistoissa. Tämä johtuu siitä, että haastattelut järjestetään erikoisaloittain alueellisesti. Kaikki tulokset julkistetaan kuitenkin viimeistään 29.5.2019.

10. Mitä opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa?

Ottamalla opiskelupaikan vastaan, sinulle varataan ehdollinen, erikoisalakohtainen, määräaikainen opinto-oikeus. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. Saadaksesi sen uudelleen, tulee sinun osallistua uudelleen hakuun seuraavalla hakukierroksella. 

11. Mistä saan tietää pisteeni?

Saat tietää omat pisteesi tulosten julkistamisen yhteydessä, saamassasi tuloskirjeessä.

12. Voinko hakea, vaikka minulla ei ole yhtään alkupisteitä?

Alkupisteet työ- tai tieteellisen kokemuksen osalta eivät ole edellytys, jotta voisi osallistua hakuun tai tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. Alkupisteiden perusteella hakijat pääsevät haastatteluun. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa alkupisteiden merkitys korostua, koska niiden perusteella parhaat valitaan haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin.

Alkupisteet ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Yhteispisteiden perusteella valitaan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita opiskelijoiksi, siten että eniten yhteispisteitä saaneet tulevat valituksi.

Voidakseen tulla valituksi, on hakijan saatava haastattelusta jokaisesta teemaosiosta pisteitä. Koko haastattelusta on saatava vähintään yhteensä 4 pistettä. 

13. Olen vaihtamassa erikoisalaa. Missä vaiheessa minun tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestani, mikäli tulen valituksi?

Aiemmasta opinto-oikeudesta tulee luopua siinä vaiheessa, kun hakija on suorittanut uuden erikoisalan koejakson hyväksytysti ja lopullinen opinto-oikeus erikoisalalle myönnetään.

Sivusto päivityksen alla.

Haastatteluun kutsuttaville lähetetään asiasta kutsu sähköpostitse, viimeistään n. 2 viikkoa ennen haastattelua. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, esimerkiksi esteettömän tilan, ole yhteydessä Hakijapalveluihin, sähköpostitse: hakijapalvelut@helsinki.fi 

Alla olevasta listasta näet kunkin erikoisalan haastattelun tiedot. 

 • Akuuttilääketiede

Maanantai 8.4.2019. Paikka: Meilahden Tornisairaala, Haartmaninkatu 4, 5. kerros, prof. Castrénin huone.

 • Fysiatria

ke 17.4.2019, klo 11-15. Paikka:Vega-talo, Nordenskiöldinkatu 18 A, Helsinki

 • Kliininen hematologia

ti 16.4.2019, klo 14, HUS Kolmiosairaala, 7. krs. Os 7A

 • Kliininen mikrobiologia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Päivä: 26.4.2019. Paikka ja tarkka kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

 • Lastentaudit

2.4.2019, klo 9-14. Uusi Lastensairaala, Stenbäckinkatu 9.

 • Neurologia

to 11.4.2019 ja ma 15.4.2019, klo 13 ->

Paikka: Meilahden kolmiosairaala, 4. krs. A-siipi, Haartmaninkatu 4

 • Nuorisopsykiatria

Aika: ke 10.4.2019, klo 13-16. Paikka: HYKS Psykiatriakeskus (Välskärinkatu 12), Helsinki.

 • Työterveyshuolto

Aika: ti 2.4.2019, klo 9-11. Paikka: Biomedicum 2 (Tukholmankatu 8b ja 6 krs) eli Kansanterveystieteen osasto.

 • Urologia

Aika: 5.4.2019 klo 10-12. Paikka: Peijaksen sairaala 0-kerros hallintosiipi. 

 • Verisuonikirurgia
 • Yleislääketiede

to 4.4.2019 Eväitä erikoistumiseen aloitusseminaari http://www.hus.fi/AMMATTILAISELLE/HUS-PERUSTERVEYDENHUOLLON-YKSIKKO/YLEISLAAKETIETEEN-JATKOKOULUTUS/TEEMAKOULUTUKSET/Sivut/default.aspx

 • Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia

Ti 9.4.2019, klo 10-12, Hammaslääketieteen laitos, Suu- ja leukasairauksien osasto, IV. Kerros, huone 4060, PL 41 (Kytösuontie 9), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Haastattelun tietosuojaseloste 

 • Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hyväksytyn hakijan on otettava ehdollinen opiskeluoikeus vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolku-palvelussa. Mikäli hakija ei tee tätä, hän menettää opinto-oikeutensa.

 • Asiakirjojen näyttöpäivät

Jokaisen hyväksytyksi tulleen hakijan tulee tulla näyttämään liitteistä joko alkuperäiset asiakirjat, tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat. Ks. oikeaksi todistamisesta lisää kohdasta "liitteet"

Hakijan pitää esittää kaikki ne asiakirjat, joita on liittänyt Opintopolkuun tai toimittanut muuten Hakijapalveluihin hakemuksensa liitteiksi. Ks. lisää kohdasta "liitteet", esimerkiksi suomessa tehdystä LL-HLL-tutkinnosta ei tarvitse esittää todistusta. 

Asiakirjat näytetään seuraavina ajankohtina:

 • ti 13.6.2019 klo 7.30-12 Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Helsinki, kokoushuone Kuutti, 3.kerros
 • ti 18.6.2019 klo 12-16 Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Helsinki,kokoushuone Kuutti, 3.kerros

Jos kumpikaan edellä mainituista ajankohdista ei sovi, hakija voi toimittaa postitse alkuperäiset asiakirjat osoitteeseen: Hakijapalvelut/Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus (PL 3), 00014 Helsingin yliopisto. 

Voit myös jättää todistukset Hakijapalveluiden postilaatikkoon, joka sijaitsee Hakijapalveluiden ulko-oven vieressä. Hakijapalvelut sijaitsevat osoitteessa Fabianinkatu 33 (Yliopiston päärakennus, uusi puoli, pohjakerros). Laita kuoreen tunnus "Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus"

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Vain poikkeustapauksessa voidaan sopia erikseen oma ajankohta hakijan kanssa. Tällöin vastaanotto on Hakijapalveluiden tiloissa, osoitteessa Fabianinkatu 33. Mikäli tarvitset henkilökohtaisen ajan, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen: hakijapalvelut@helsinki.fi 

 • Kysy pisteistä

Voit kysyä omista pisteistäsi puhelimitse erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ajankohta ilmoitetaan tässä hieman myöhemmin.

Mikäli haluat kysyä sähköpostilla pisteistäsi, sinun pitää ilmoittaa henkilötunnuksesi viestissäsi. Se on salassa pidettävä tieto, kuten myös  tieto elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi. Suosittelemme lähettämään tämän takia tiedustelusi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

 • Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso

ks. lisää kohdasta Koejakso

 

 • Oikaisumenettely

Ks. kohta "Oikaisupyynnön hakeminen" 

 

Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso

Kokonaispisteiden perusteella valitaan erikoistuvat koejaksolle, jonka suorittaminen tulee aloittaa vuoden sisällä valintapäätöksestä ja jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys varsinaisen opinto-oikeuden myöntämiselle. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta. Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, tulee hakijan suorittaa 6 kk mittainen koejakso. Ehdollisen opinto-oikeuden saanut saa erillisen, alakohtaisen, määräaikaisen opinto-oikeuden. 

Ehdollisen opinto-oikeuden saanut hakija suorittaa koejakson Helsingin yliopiston hyväksymissä erikoislääkärikoulutuksen ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuspaikoissa. Koejakso suoritetaan omalla erikoisalalla. Ne on listattu tiedekunnan www-sivuille https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus 

Koejakson voi suorittaa myös muun yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Tällöin koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.

Ehdollisen opinto-oikeuden saaneella hakijan on aloitettava koejakso viimeistään vuoden kuluessa valintapäätöksestä. Perustellusta syystä hakija voi saada lisäaikaa koejakson suorittamiseen, mikäli koejakso on aloitettu vuoden sisällä valintapäätöksestä. Perusteltuja syitä ovat mm. äitiys-, isyys-, ja vanhempainloma. Lisäajasta päättää tiedekunnan dekaani. 

Arviointi

Koejakson arviointiin osallistuu aina kolme henkilöä: kouluttaja, alan vastuuhenkilö ja hänen valtuuttamansa henkilöt koeajan suorituspaikasta. Jokainen arviointiin osallistuva täyttää oman arviointilomakkeen, ja vastuuhenkilö tekee lopullisen päätöksen siitä, onko suoritus hyväksyttävä. 

Hyväksytysti suoritetun koeajan jälkeen asianosaiselle myönnetään opinto-oikeus erikoisalalle. 

Sopimus koejakson suorittamisesta

Koulutuspaikan kanssa tehdään koulutussopimus koejakson suorittamisesta. Sen allekirjoittaa koulutuspaikan kouluttaja ja erikoisalan vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Koejakson sopimuslomake toimitetaan Meilahden Opiskelijapalveluihin. 

 • Lomake:

 

 • Arviointilomakkeet :

1.Koejakson arviointilomake:

 

2. Yleislääketieteen erikoisalan arviointilomake:

 

3. Työterveyshuollon erikoisalan arviointilomake:

 

Lisätietoja koejaksosta antaa Meilahden Opiskelijapalvelut: 

meilahti-student@helsinki.fi

Opiskelijan ohjeet

Uuden opiskelijan tulee tutustua Opiskelijan ohjeiden tietoihin. Löydät sieltä tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta, käyttäjätunnuksista, opinto-oppaista jne. Lisäksi siellä on tietoa erikoisalakohtaisista opintojen aloittamisen ohjeista.

Opinto-opas

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat ovat luettavissa Opiskelijan ohjeista

Opinto-oppaasta voit tutusta eri koulutusohjelmiin, ja niiden vaatimuksiin.

Opiskelukieli

Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä. Terveydenhuollon ammattihenkilölain (1994/559) §8 a§ :n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla. 

Kielitaitovaatimus on määritetty yliopiston opinto-oikeuden saamista varten. 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia. Yliopiston tarjoamat opinnot järjestetään suomen kielellä. Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa ruotsin kieltä, esimerkiksi saada kuulustelukysymykset ruotsiksi ja vastata ruotsiksi sekä saada todistus koulutuksesta ruotsin kielellä. 

Lisätietoa koulutuksen suorittamisesta voit kysyä Meilahden Opiskelijapalveluista, meilahti-student@helsinki.fi

Hakijapalvelut antaa lisätietoa hakemisesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen:

 • hakijoita pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostia. Niihin pyritään vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa. 
 • sähköposti: hakijapalvelut@helsinki.fi
 • yleinen puhelinneuvonta on avoinna ma-pe klo 12-14,  puh. 02941 24140.

Meilahden Opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden neuvonnasta. Opiskelijapalveluista voit kysyä mm. seuraavista asioista:

 • jo olemassa olevat opinto-oikeudet
 • koulutuksen suorittaminen
 • läsnäolotodistukset
 • koulutuspaikat (hyväksytyt terveyskeskukset ja sairaalat)
 • palveluiden laskeminen
 • yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja siihen hakeutuminen. 

Osoite on: meilahti-student@helsinki.fi, ks. yhteystiedot tarkemmin

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.)

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL 434/2003, 49 d §.)

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • mihin päätökseen vaadit oikaisua
 • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
 • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää. 

Esimerkki oikaisuvaatimuksesta:

 

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 17.6.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli valinnan tulos valmistuu aiemmin, alkaa oikaisupyyntöaika kulua 3 päivän kuluttua sen tallentamisesta Opintopolkuun. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Tavallisena sähköpostiviestinä

Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

hakijapalvelut@helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: erikoislääkärihaku, akuuttilääketieteen koulutusohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan). 

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Jos tarvitset hakuneuvontaa, voit varata ajan hakuneuvojalle. Huomaa kuitenkin, että hakuneuvojat eivät ota vastaan asiakirjoja eivätkä voi arvioida yksittäisten asiakirjojen kelpaavuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Hakijapalveluiden osoite on:

Hakijapalvelut
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 

 

Oikaisupyyntöjen ratkaiseminen

Oikaisupyynnöt käsitellään elokuussa tiedekuntaneuvostossa 20.8.2018.

Tiedekuntaneuvoston oikaisupyynnön johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.