Erikoistu maailman parhaaksi

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan yhteisvalintana valtakunnallisessa yhteistyössä viiden lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston kesken. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella.

 

Asiakirjojen näyttöpäivät julkaistu

Hyväksytyksi tulevan hakijan on tultava esittämään joko alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot hakemuksensa asiakirjoista. Ks. lisää kohdasta "Alkuperäisten asiakirjojen toimittaminen"

ak/15.10.2019

Tilasto syksyn 2019 yhteishaun hakijamäärästä julkaistu

Helsingin yliopistoon tuli yhteensä 170 ensisijaista hakemusta. Katso tarkempi tilasto kohdasta Tilastot

ak 17.9.2019

 

 

HAKULOMAKE löytyy osoitteesta opintopolku.fi 

Kirjoita Opintopolun etusivun yläosassa olevaan hakukenttään esimerkiksi "erikoislääkärikoulutus", niin pääset selailemaan koulutuksia ja hakulomakkeelle

Hakuaika 1, syksy 2019:

Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen syksyn hakukierrokselle on 2.9.2019 klo 08:00 – 13.9.2019 klo 15:00. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Hakuaika 2, kevät 2020:

Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 3.2.2020 klo 08:00 – 14.2.2020 klo 15:00. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Et voi jättää hakemustasi ennen tai jälkeen hakuajan. Muuna ajankohtana kuin hakuaikana saapuneita hakemuksia ei oteta mukaan opiskelijavalintaan.

Kunakin hakukierroksena tarjolla olevat koulutusohjelmat ja aloituspaikkojen määrä on kuvattu valintaperusteissa. Lue lisää kohdasta "valintaperusteet".

Koulutustarjonta

Helsingin yliopistossa on 50 lääketieteen erikoisalaa, ja 5 hammaslääketieteen erikoisalaa painotusalueineen.

Lääketieteen erikoistumiskoulutus kestää viidestä kuuteen vuotta, ja hammaslääketieteessä kolmesta kuuteen vuotta.

Tutustu Helsingin yliopistossa tarjolla oleviin koulutusohjelmiin Opintopolku.fi-portaalissa

Koulutuksen suorittamiseen liittyvät vaatimukset löydät Opinto-oppaasta, joka sijaitsee Opiskelijan ohjeet-sivustolla.

Opiskelukieli

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamista varten sinun pitää osata riittävästi sekä suomea että ruotsia.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä. Terveydenhuollon ammattihenkilölain (1994/559) §8 a§ :n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla.

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa ruotsin kieltä, esimerkiksi saada kuulustelukysymykset ruotsiksi ja vastata ruotsiksi sekä saada todistus koulutuksesta ruotsin kielellä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia. Yliopiston tarjoamat opinnot järjestetään siis suomen kielellä. Sinulla on oikeus käyttää opinnoissasi ruotsia esimerkiksi vastatessasi kuulustelukysymyksiin.

Lisätietoa koulutuksen suorittamisesta voit kysyä Meilahden Opiskelijapalveluista, meilahti-specialist@helsinki.fi 

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto valitsevat opiskelijat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen yhtenäisten perusteiden mukaisesti. Valintaperusteissa kerrotaan ne vaatimukset, joita koulutukseen hakeutuvalla pitää olla. Lisäksi niissä kerrotaan, minkälaisesta työ-ja koulutuskokemuksesta voi saada alkupisteitä.

 • Voit hakea erikoislääkärikoulutukseen, jos sinulla on suomalainen lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu lääkärin tutkinto. Lisäksi sinulla pitää olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa. (Laillistus ei saa olla määräaikainen, rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu).
 • Voit hakea erikoishammaslääkärikoulutuksen, jos sinulla on suomessa suoritettu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu hammaslääkärin tutkinto. Lisäksi sinulla pitää olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. (Laillistus ei määräaikainen, rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu). Sinulla pitää olla myös vähintään kaksi vuotta työkokemusta kliinisissä hammaslääkärin tehtävissä laillistuksen jälkeen.
 • Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu alkupisteytyksen, haastattelun ja koejakson perusteella. Lue lisää alla olevasta valintaperuste-dokumentista:

VALINTAPERUSTEET syksy 2019-kevät 2020

 

 

 

Hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat liitetään sähköisesti Opintopolkuun hakemuslomakkeen liitteeksi.

Jos tulet hyväksytyksi koejaksolle ja saat ehdollisen opinto-oikeuden, sinun pitää toimittaa alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat erikseen ilmoitettavana aikana Hakijapalveluihin. Jos et tee sitä, menetät ehdollisen opinto-oikeuden.

Hakija tarvitsee seuraavat liitteet, mikäli hän aikoo vedota niihin haussa:

 • Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus (virallinen käännös), mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla
 • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran päätös) ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa todistus myös osalaillistuksesta (laillistus, joka seurannut välittömästi HLL-tutkinnon jälkeen)
 • Todistus suoritetusta tohtorintutkinnosta
 • Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus
 • Tieteelliset artikkelit
 • Motivaatiokirjeet
 • Työtodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista, tai maininta siitä, ettei niitä ole
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa hakijan listaus koulutuksista viimeisen kolmen vuoden aikana sekä yhteenvedossa mainittujen täydennyskoulutusten osallistumistodistukset. Listaukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koulutuksen nimi, koulutuksen paikka, koulutuksen päivämäärä, koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen tuntimäärä.

Viralliset käännökset

Jos asiakirjasi ovat muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, vaaditaan virallinen käännös jollekin näistä kielistä. Virallisen käännöksen tulee olla jokin seuraavista: 

• myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös myöntäneen oppilaitoksen tekemästä käännöksestä 

• virallisen kääntäjän tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä 

Virallisen käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten tulee olla täsmällisiä käännöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä. Tavallisia kopioita virallisesta käännöksestä ei hyväksytä, vaan kopion on oltava virallisesti oikeaksi todistettu. 

Lisäksi hyväksytyn hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista tai alkuperäiset asiakirjat.

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset 

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita asiakirjoista. Kaikkien asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, suomalaisen julkisen notaarin antamia. Maistraatit: joista jäljennöksen voi hankkia: https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/julkinen_notaari/ 

Asiakirjojen näyttöpäivä

Hyväksytyn hakijan on tultava näyttämään joko alkuperäiset asiakirjat tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä Hakijapalveluihin Helsingin yliopistoon. Päivämäärät ilmoitetaan hieman myöhemmin tiedekunnan www-sivuilla. 

Ne hakijat, jotka menestyvät riittävän hyvin alkupisteiden perusteella, saavat kutsun haastatteluun. Valintaperusteissa on määritelty haastatteluun kutsuttavien määrä.

Haastatteluun kutsuttaville lähetetään asiasta kutsu sähköpostitse, viimeistään n. 2 viikkoa ennen haastattelua. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, esimerkiksi esteettömän tilan, ole yhteydessä Hakijapalveluihin, sähköpostitse: hakijapalvelut@helsinki.fi

Jos et pääse haastatteluun, et voi tulla valituksi opiskelijaksi. Perustellusta syystä hakija voi pyytää uutta aikaa haastattelulle, esimerkiksi sairastumisen takia. Yliopistot eivät kuitenkaan takaa uutta haastatteluaikaa. Alla on listattu erikoisalojen haastattelupäivät ja –paikat. Tarkista oman alasi haastattelun ajankohta, ja varaa se itsellesi vapaaksi. Haastattelun ajankohtaa ei voi muuttaa.

Erikoislääkärikoulutus/syksy 2019

HUOM!!

Teknisen koodausongelman takia alla oleva taulukko ei näy oikein mobiililaitteella. Seuraavien alojen haastattelupäivämäärät eivät näy oikein jos katsot taulukkoa puhelimella: psykiatria, radiologia, reumatologia, silmätaudit  , suu- ja leukakirurgia     (erikoislääkäri) , syöpätaudit , työterveyshuolto, verisuonikirurgia , yleislääketiede. Suosittelemme käyttämään tietokonetta.  Lisätietoja: hakijapalvelut@helsinki.fi .Pahoittelemme ongelmaa. /17.10.2019

Erikoisala Haastattelun päivämäärä
Akuuttilääketiede 12.11.2019
Anestesiologia ja tehohoito 11-12.11.2019 klo 09-17
Endokrinologia 14.11. torstaina 12.30 -14.30 
Foniatria

6.11 klo 12:00-13:00 tai 7.11 klo 8:00-9:00

Fysiatria

6.11.2019 klo 10-13

Gastroenterologinen kirurgia 12.11.2019 klo 8-14.30
Gastroenterologia 7.11. klo 15:00 ja 14.11. klo 15:00
Geriatria

11.11.2019  klo 10-12  ja 12.11.2019 klo 10-12

Infektiosairaudet 6.11.2019 ja 11.11.2019
Kardiologia

6.11 klo 11-14 Meilahden tornisairaala 

11.11. klo 11-14 Meilahden tornisairaala 

Keuhkosairaudet ja allergologia 4.11.2019
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 4.11 ja 5.11 klo 13-16
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 7.11.2019 ja 13.11. 2019 klo 10-12
Kliininen hematologia

04.11.2019 klo 14, varalla 11.11.2019 klo 14

Kliininen kemia to 7.11.2019  ja to 14.11.2019, molempina päivinä klo 13 alkaen, 
Kliininen mikrobiologia 5.11.2019
Kliininen neurofysiologia 6.11.2019 klo 10-13  ja 7.11.2019 klo 9-12. 
Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit 4.11.2019
Lastenkirurgia 7.11.2019 ja 8.11.2019, klo 14.30-15.30
Lastenneurologia to 7.11. klo 14-17 ja  pe 8.11. klo 14-17
Lastenpsykiatria

ke 6.11. klo 16-17.00 ja to 7.11. klo 16-17.00 .

Lastentaudit 4.11.2019 klo 9-12 ja 11.11. 2019 klo 9-12
Liikuntalääketiede 6.11.2019
Naistentaudit ja synnytykset 11.11.2011 ja 12.11.2019
Nefrologia 15.11.2019 klo 13
Neurokirurgia ti 12.11. klo 8-14 
Neurologia to 14.11.2019
Nuorisopsykiatria 14.11.2019 klo 10.00 alkaen, varapäivä: 8.11.2019.
Oikeuslääketiede 14.11.2019 klo 13-16
Oikeuspsykiatria 11.11.2019
 
Ortopedia ja traumatologia 5.11. 2019 ja 12.11. 2019
Patologia                                                              4.11 ja 8.11 klo 8-10 ja klo 12 eteenpäin
Psykiatria 15.11.2019 (varalla 5.11.2019)  
Radiologia 6.11.2019 klo 8 alkaen
Reumatologia 12.11.2019 alkaen 12
Silmätaudit 12.11. klo 12-16 ja 14.11. klo 12-16 
Suu- ja leukakirurgia

6.11. klo 13.00 – 16.00 ja 13.11. klo 13.00 – 16.00

Syöpätaudit 4.11 klo 15-17, varalla 11.11 klo 15-17
Työterveyshuolto

7.11.2019 klo 8.30-12.(Varalla 14.11 klo 8.30-12.)

Verisuonikirurgia 4.11.2019
Yleislääketiede Starttiseminaari 29.10.2019
   

Erikoishammaslääkärikoulutus/syksy 2019

Erikoisala Haastattelun päivämäärä
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/ suupatologia 15.11.2019 klo 9 alkaen
Hampaiston oikomishoito 15.11.2019, klo 13-16
Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia 12.11.2019
Kliininen hammashoito/ lasten hammashoito

Aika: Ke 13.11. klo 8:30-11:30

Kliininen hammashoito/ parodontologia 5.11.2019
Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia Ke 13.11.2019; alkaen klo 9
Suu- ja leukakirurgia 6.11. klo 13.00 – 16.00 ja 13.11. klo 13.00 – 16.00

Haastattelun tietosuojaseloste 

Kevään 2020 yhteishaun haastatteluajankohdat julkaistaan viimeistään 1.2.2020.

Syksyn 2019 opiskelijavalinnan tulos julkaistaan 19.12.2019. Opinto-oikeus alkaa 1.2.2020.

Kevään 2020 opiskelijavalinnan tulos julkaistaan 28.5.2020. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2020.

Saat tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostilla, siihen osoitteeseen minkä olet ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Jos haluat päätöksen paperilla, ilmoita siitä osoitteeseen: hakijapalvelut@helsinki.fi

Syksyn 2019 haku

Hyväksytyn hakijan on otettava ehdollinen opiskeluoikeus vastaan viimeistään 2.1.2020 klo 23.59 Opintopolku-palvelussa. Mikäli et tee tätä, menetät ehdollisen opinto-oikeuden.

Kevään 2020 haku

Hyväksytyn hakijan on otettava ehdollinen opiskeluoikeus vastaan viimeistään 11.6.2020 klo 23.59 Opintopolku-palvelussa. Mikäli et tee tätä, menetät ehdollisen opinto-oikeuden.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jokaisen yliopisto-opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava yliopiston määräämänä ilmoittautumisaikana joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

Ehdollisesti opiskelijaksi hyväksytty hakija merkitään automaattisesti läsnä olevaksi opiskelijaksi syyslukukaudelle 2019 ja kevätlukukaudelle 2020. Seuraavina lukuvuosina sinun tulee itse tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen yliopiston määräysten mukaisesti.

Jokaisen hyväksytyksi tulleen hakijan tulee tulla näyttämään liitteistä joko alkuperäiset asiakirjat, tai virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat ennen kuin opinto-oikeuden vastaanottamisen aika päättyy.

Ks. kopioiden oikeaksi todistamisesta lisää kohdasta "liitteet"

Hakijan pitää esittää kaikki ne asiakirjat, joita on liittänyt Opintopolkuun tai toimittanut muuten Hakijapalveluihin hakemuksensa liitteiksi. Sellaisia asiakirjoja ei tarvitse toimittaa, jotka on voitu tarkistaa viranomaisen rekistereistä.

Toimita alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot seuraavista:

 • ulkomainen LL-HLL todistus
 • tieteellistä artikkeli,  jos olet toimittanut esim. valokuvan artikkelista (jos olet toimittanut artikkelin alkuperäisenä pdf-tiedostona, sitä ei tarvitse tulostaa ja tuoda erikseen tarkistettavaksi)
 • työtodistukset 
 • täydennyskoulutuksen osallistumistodistukset (EHL-haku)

Seuraavia ei tarvitse toimittaa:

 • motivaatiokirje
 • Valviran laillistustodistus
 • Suomessa suoritettu LL-HLL-todistus

Asiakirjojen toimittaminen:

 • Syksyn 2019 haussa hyväksytyt: viimeistään 2.1.2020 klo 15:00.

 Jokaisen hakijan tulee varata aika ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkki ja ohjeet julkaistaan tässä lähempänä ajankohtaa.

 • Kevään 2020 haussa hyväksytyt: viimeistään 11.6.2020 klo 15:00.

Hakija voi toimittaa postitse alkuperäiset/virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat osoitteeseen: Hakijapalvelut/Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus (PL 3), 00014 Helsingin yliopisto. 

Voit myös jättää todistukset Hakijapalveluiden postilaatikkoon, joka sijaitsee Hakijapalveluiden ulko-oven vieressä. Hakijapalvelut sijaitsevat osoitteessa Fabianinkatu 33 (Yliopiston päärakennus, uusi puoli, pohjakerros).

Laita kuoreen tunnus "Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus". Huom. asiakirjoja ei palauteta. Suosittelemme, että tässä tapauksessa jätät vain virallisesti oikeaksi todistetut asiakirjat (ei alkuperäisiä).

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Vain poikkeustapauksessa voidaan sopia erikseen oma ajankohta hakijan kanssa. Tällöin vastaanotto on Hakijapalveluiden tiloissa, osoitteessa Fabianinkatu 33. Mikäli tarvitset henkilökohtaisen ajan, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen: hakijapalvelut@helsinki.fi 

 

 

 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä valinnan tuloksen tallentamisesta Opintopolkuun siten, että hakija on voinut ottaa sen vastaan sähköisesti. (SähkAsL 13/2003, 19 §.)

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL 434/2003, 49 d §.)

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • mihin päätökseen vaadit oikaisua
 • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
 • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää. 

Esimerkki oikaisuvaatimuksesta:

 

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään 17.6.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli valinnan tulos valmistuu aiemmin, alkaa oikaisupyyntöaika kulua 3 päivän kuluttua sen tallentamisesta Opintopolkuun. Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista:

1. Tavallisena sähköpostiviestinä

Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

hakijapalvelut@helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: erikoislääkärihaku, akuuttilääketieteen koulutusohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan). 

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Jos tarvitset hakuneuvontaa, voit varata ajan hakuneuvojalle. Huomaa kuitenkin, että hakuneuvojat eivät ota vastaan asiakirjoja eivätkä voi arvioida yksittäisten asiakirjojen kelpaavuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Hakijapalveluiden osoite on:

Hakijapalvelut
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 

 

Oikaisupyyntöjen ratkaiseminen

Oikaisupyynnöt käsitellään tiedekuntaneuvostossa helmi-maaliskuussa 2020 (syksyn haku) ja elokuussa 2020 (kevään haku).

Tiedekuntaneuvoston oikaisupyynnön johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso

Kokonaispisteiden perusteella valitaan erikoistuvat koejaksolle. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta. Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, tulee hakijan suorittaa 6 kk mittainen koejakso. Ehdollisen opinto-oikeuden saanut saa erillisen, alakohtaisen, määräaikaisen opinto-oikeuden. 

Ehdollisen opinto-oikeuden saaneen hakijan on suoritettava koejakso kahden vuoden kuluessa valintapäätöksestä. 

Koejaksoa koskevat ohjeet on koottu Opiskelijan ohjeisiin

Lisätietoja koejaksosta antaa Meilahden Opiskelijapalvelut:  meilahti-specialist@helsinki.fi

Opiskelijan ohjeet

Uuden opiskelijan tulee tutustua Opiskelijan ohjeiden tietoihin. Löydät sieltä tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta, käyttäjätunnuksista, opinto-oppaista jne. Lisäksi siellä on tietoa erikoisalakohtaisista opintojen aloittamisen ohjeista.

Opinto-opas

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat ovat luettavissa Opiskelijan ohjeista

Opinto-oppaasta voit tutusta eri koulutusohjelmiin, ja niiden vaatimuksiin.

Opiskelukieli

Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelija tarvitsee työssään sekä suomen ja ruotsin kieltä. Terveydenhuollon ammattihenkilölain (1994/559) §8 a§ :n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on hänen tehtäviensä edellyttämällä riittävällä tasolla. 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukset ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia. Yliopiston tarjoamat opinnot (kuten johtamiskoulutus) järjestetään siis suomen kielellä. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto. Opiskelijalla on siis oikeus käyttää opintosuorituksissa ruotsin kieltä, esimerkiksi saada kuulustelukysymykset ruotsiksi ja vastata ruotsiksi sekä saada todistus koulutuksesta ruotsin kielellä. 

Lisätietoa koulutuksen suorittamisesta voit kysyä Meilahden Opiskelijapalveluista, meilahti-specialist@helsinki.fi

Hakijapalvelut antaa lisätietoa hakemisesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen:

 • hakijoita pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostia. Niihin pyritään vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa. 
 • sähköposti: hakijapalvelut@helsinki.fi
 • yleinen puhelinneuvonta on avoinna ma-pe klo 12-14,  puh. 02941 24140.

Meilahden Opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden neuvonnasta. Opiskelijapalveluista voit kysyä mm. seuraavista asioista:

 • jo olemassa olevat opinto-oikeudet
 • koulutuksen suorittaminen
 • läsnäolotodistukset
 • koulutuspaikat (hyväksytyt terveyskeskukset ja sairaalat)
 • palveluiden laskeminen
 • yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja siihen hakeutuminen. 

Osoite on: meilahti-specialist@helsinki.fi, ks. yhteystiedot tarkemmin

Jos sinulla on olemassa voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, ja haluat vaihtaa erikoisalaa, sinun pitää osallistua yhteishakuun.

Jos sinulla on olemassa voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, ja haluat vaihtaa yliopistoa, sinun pitää osallistua yhteishakuun.

Sinun pitää luopua vanhasta opinto-oikeudestasi siinä vaiheessa, kun olet suorittanut koejakson ja sen perusteella saat uuden opinto-oikeuden.

1. Minulla on jo opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, pitääkö minun osallistua uudelleen hakuun?

Ei tarvitse.  Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa siihen asti kuin on ilmoitettu.

 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2022 saakka,
 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeudet 31.12.2020 saakka.

Mikäli kuitenkin aiot a)vaihtaa erikoisalaa ja/tai b) vaihtaa yliopistoa 1.1.2019 jälkeen, tulee sinun osallistua uudelleen valintamenettelyyn.

Huom. Jos sinulla on jo opinto-oikeus olemassa erikoisalalle, et voi osallistua saman erikoisalan hakuun samassa yliopistossa.  Voit kuitenkin vaihtaa yliopistoa, jolloin sinun tulee osallistua uudelleen opiskelijavalintaan. 

2. Voiko ulkomailta valmistunut lääkäri hakea?

Kyllä voi. Lääkärillä tai hammaslääkärillä tulee kuitenkin olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämät ammatinharjoittamisoikeudet, sekä riittävä kielitaito. Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa tältä sivustolta.

3. Millä kielellä koulutus suoritetaan?

Erikoistuva lääkäri ja hammaslääkäri suorittaa koulutuksen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa on välttämätöntä osata sekä suomea että ruotsia. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä, jonka takia opintoja tarjotaan vain suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto, joten erikoistuja saa käyttää ruotsin kieltä opinnoissaan, kuten kuulusteluissa.

4.Saako opinto-oikeuden mukana myös työpaikan?

Ei saa. Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat. Tiedekunta on hyväksynyt sairaaloita ja terveyskeskuksia koulutuspaikoiksi, jotka täyttävät laatukriteerit.

Lue lisää koulutuspaikoista lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus

5.Voinko hakea, vaikka valmistun lääkäriksi vasta hakuajan loppumisen jälkeen? Työnantaja tarvitsee todistuksen, että olen erikoistumassa ja seuraava haku on vasta syyskuussa.

Et voi. Jokaisen hakijan tulee olla joko lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on ammatinharjoittamisoikeudet.

Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa näiltä sivuilta.

6. Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Käyvätkö kopiot?

Hakijan tulee toimittaa Opintopolkuun liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista. Kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistetut.

Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä.

Luettelon ja lisätietoa liitteistä löydät näiltä sivuilta.

7. Olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen. Voinko käyttää ruotsia haastattelussa?

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Hakijalla on oikeus käyttää asiassaan joko suomea tai ruotsia. 

8. Onko minun pakko hakea kolmeen eri hakukohteeseen?

Ei ole. Voit hakea enintään kolmeen hakukohteeseen, tai vaikka vain yhteen.

9. Miksi kaverini sai toisen erikoisalan tulokset ennen minua?

Erikoisalojen tulokset saattavat valmistua eri aikaan, ja myös eri aikaa eri yliopistoissa. Tämä johtuu siitä, että haastattelut järjestetään erikoisaloittain alueellisesti. 

10. Mitä opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa?

Ottamalla opiskelupaikan vastaan, sinulle varataan ehdollinen, erikoisalakohtainen, määräaikainen opinto-oikeus. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. Saadaksesi sen uudelleen, tulee sinun osallistua uudelleen hakuun seuraavalla hakukierroksella. 

11. Mistä saan tietää pisteeni?

Saat tietää omat pisteesi tulosten julkistamisen yhteydessä, saamassasi tuloskirjeessä.

12. Voinko hakea, vaikka minulla ei ole yhtään alkupisteitä?

Alkupisteet työ- tai tieteellisen kokemuksen osalta eivät ole edellytys, jotta voisi osallistua hakuun tai tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. Alkupisteiden perusteella hakijat pääsevät haastatteluun. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa alkupisteiden merkitys korostua, koska niiden perusteella parhaat valitaan haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin.

Alkupisteet ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Yhteispisteiden perusteella valitaan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita opiskelijoiksi, siten että eniten yhteispisteitä saaneet tulevat valituksi.

Voidakseen tulla valituksi, on hakijan saatava haastattelusta jokaisesta teemaosiosta pisteitä. Koko haastattelusta on saatava vähintään yhteensä 4 pistettä. 

13. Olen vaihtamassa erikoisalaa. Missä vaiheessa minun tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestani, mikäli tulen valituksi?

Aiemmasta opinto-oikeudesta tulee luopua siinä vaiheessa, kun hakija on suorittanut uuden erikoisalan koejakson hyväksytysti ja lopullinen opinto-oikeus erikoisalalle myönnetään.

14. Olen ollut tekemässä erikoistumispalvelua jo vuodesta 2017, mutta olen aiemmin unohtanut hakea opinto-oikeuden. Onko minun pakko osallistua hakuun, vai voinko saada opinto-oikeuden jotenkin muuten?

Mikäli sinulla ei ole opinto-oikeutta erikoisalalle, sinun pitää osallistua opiskelijavalintaan. Opinto-oikeutta ei voi saada mitenkään muuten.

Yliopisto voi hyväksyä ennen opinto-oikeuden saamista tehtyjä opintosuorituksia (palvelut, teoreettinen koulutus) osaksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta. Hyväksymisessä noudatetaan yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen  määräyksiä (AHOT). 

15. Alkupisteiden laskeminen, usein kysytyt kysymykset

a.Terveyskeskuspalvelun hyväksyminen

 • Jos terveyskeskuspalvelu on alle 9 kk-> 0 pistettä kohtaan I/Terveyskeskustyö
 • Jos terveyskeskuspalvelua on 9 kk tai yli 9 kk-> 2 pistettä, kohtaan I/Terveyskeskustyö
 • 9 kuukauden ylimenevästä osasta ei saa pisteitä kohtiin II/erikoisalan palvelu tai III/palvelu muulla erikoisalalla
 • Poikkeus: yleislääketieteen hakukohteessa yli 9 kk menevästä osasta saa pisteitä kohdassa II/erikoisalan palvelu

b. Mihin asti työkokemusta voi kerryttää?

Työkokemusta lasketaan hakuajan alkamiseen asti. Työkokemusta voidaan laskea hyväksi vain siihen päivämäärään asti, mihin työ/palvelutodistus on päivätty. Jos työ/palvelussuhde on ollut esimerkiksi ajalla 1.1.2010 - 31.3.2010, mutta todistus on päivätty 15.2.2010, lasketaan palveluita hyväksi vain ajalta 1.1.2010 - 15.2.2010 (yhteensä 1 kk 15 pv). Huom. Palvelustodistuksista tulee aina ilmetä kohta poissaolot ja keskeytykset (vaikka niitä ei olisi). Työkokemusta ei lasketa mukaan alkupisteisiin, jos työtodistuksessa ei ole tietoja poissaoloista/keskeytyksistä, tai mainintaa siitä, ettei niitä ole.