Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen lääketieteellisessä tiedekunnassa
Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3.2020 illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tälle lääketieteellisen tiedekunnan sivulle päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisältöä päivitetty viimeksi 7.12.2021 (Tilaisuudet ja tapahtumat: väitöstilaisuudet)

LTDK tilannekeskuksen yleisohjeet

 • Lääketieteellisessä tiedekunnassa noudatamme HUSin linjausta eli maskin käyttöä suositellaan sisätiloissa. Yliopiston ohjeiden mukaan kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Flunssaoireissa tulee pysyä kotona. (Lue lisää HY:n koronaohjeista kohdasta: Sairastaminen, työterveys, karanteeni)
 • Tiedekunnassa ilmenneistä altistumisista ei tiedoteta.

Viimeisin tieto Helsingin yliopiston koronaohjeista päivittyy aina tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa noudatamme HUSin linjausta eli maskin käyttöä suositellaan sisätiloissa. Yliopiston ohjeiden mukaan kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.

Lue HY:n kasvomaskisuositus (kohdasta Kasvomaskisuositus). 

Lääketieteellinen tiedekunta on hankkinut kertakäyttöisiä kasvomaskeja opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi tiedekunta on hankkinut kankaisia kasvomaskeja. Lääketieteellisen tiedekunnan jakamia kasvomaskeja käytetään HY:n kasvomaskisuosituksen mukaisesti. 

Mistä maskeja saa?

Opetustilanteissa tarvittavat maskit
 • Tarvittavat maskit jakaa opintojakson vastuuopettaja.
Työtehtävissä tarvittavat maskit
 • Osastoille/ tutkimusohjelmille jaetaan maskeja, joita voi käyttää suositusten mukaisiin tilanteisiin. Osastot/tutkimusohjelmat ohjeistavat tarkemmin maskien jakamisesta. Maskien käyttötarkoitus ja määrä kuitataan haettaessa. Käyttöä seurataan lisätilaustarpeen arvioinnissa
Kliiniset harjoittelut sairaalassa
 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita ja välineitä. Näin ollen kaikissa kliinisissä opetustilanteissa tarvittavista maskeista vastaa sairaala.

Yliopistotason viimeisimmät, päivitetyt ohjeistukset opetuksen järjestämisestä kevätlukukaudella löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta.  

Opiskelijan ohjeet -sivustolta löydät opiskelijoille tärkeää tietoa liittyen koronavirustilanteeseen. Sivua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. 

Ope­tuk­sen suun­nit­te­lun ja jär­jes­tä­mi­sen lin­jauk­set lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa syys­lu­ku­kau­del­le 2021 (oh­jeis­tuk­sia voi­daan tar­vit­taes­sa päi­vit­tää) 

Rehtori on päättänyt syyslukukauden 2021 opetuksen suunnittelun linjoista (HY/909/00.00.06.00/2021). Lääketieteellinen tiedekunta on käsitellyt syksyn opetuksen suunnittelun linjauksia 9.3.2021 ja 11.5.2021 päättänyt tarkentaa syksyn opetusjärjestelyjä seuraavalla tavalla.

Nämä ohjeet ovat voimassa syyslukukauden 2021 loppuun asti. Valtakunnallisten ja paikallisten määräysten / suositusten sekä yliopiston linjausten mahdollisesti muuttuessa ohjeita voidaan päivittää

 • Massaopetuksia (luennot ja seminaarit) ei järjestetä lähiopetuksena.
 • Opetuksissa kokoontumisrajoituksena on noin 50 henkilöä. Opetustilojen turvavälit huomioidaan tilamitoituksen mukaan.
 • Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opetuksia järjestetään siten, että jokaiselle opiskelijalle tulee lähiopetuksia syyslukukauden aikana (noin 1/3 syksyn opetuksesta).
 • Lääketieteen ja hammaslääketieteen PBL-opetukset voidaan järjestää lähiopetuksena Basaarin tiloissa.
 • Potilasopetukset, laboratoriotyöt, dissektiot, taitopaja- ja simulaatio-opetukset sekä kliiniseen harjoitteluun rinnastettavat opetukset pidetään lähiopetuksena.
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelman taitopajaopetuksessa kokoontumisrajoituksena on 30 henkilöä.
 • Kliinisissä opetuksissa noudatetaan HUSin tai muun terveydenhuollon toimipaikan ohjeistuksia. Opintojaksoilla on huolehdittava siitä, että opiskelijoilla on ajantasainen ohjeistus sairaalaan tai poliklinikalle saapumisesta ja siihen liittyvästä suojautumisesta, hygieniasta sekä turvaväleistä. Opiskelijoiden tulee käyttää sairaalan potilastiloissa ollessaan kirurgista suu-nenäsuojainta.
 • Kontakti- ja pienryhmäopetuksessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta turvallisuusohjeiden noudattamisessa.
 • Etäopetuksessa läsnäoloa voidaan vaatia ja läsnäololista kerätä opettajan toimesta. Opetuksessa seurataan tiedekunnan Potilas opetuksessa -ohjeita
 • Läsnäoloa vaativaa opetusta ei välttämättä ole mahdollista suorittaa korvaavilla tehtävillä tai itseopiskeluvaihtoehdoin. Riskiryhmäläisten kohdalla noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä. Korvaavista opintosuoritteista sovitaan opintojakson vastaavan kanssa.
 • Helsingin yliopiston tiloissa tulee aina käyttää maskia.
 • Yleisissä tiloissa turvavälistä huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla. 
 • Koulutusohjelma voi linjata tarkemmin näiden ohjeistusten puitteissa opetuksen järjestämisestä. 
 • Tiedekunnan tilannekeskukselle tulee toimittaa suunnitelma lähiopetuksista, jotka pidetään syyslukukauden aikana pois lukien opetusohjelman mukaan tapahtuvat potilasopetukset, PBL-opetukset, kliiniset harjoittelut sekä simulaatio- ja taitopajaopetukset. 
 • Tilannekeskuksen antamat luvat syyslukukauden lähiopetukseen ovat voimassa toistaiseksi. 
 • Mahdolliset muut poikkeukset tehdään aina tiedekunnan tilannekeskuksen päätöksellä.

Ten­tit

 • Tentit voidaan järjestää lähitenttinä syyslukukaudella 2021. Tenttien järjestelyissä huomioidaan tilakapasiteetti, kokoontumisrajoitus ja muut turvallisuusmääräykset. Tentteihin liittyvissä kysymyksissä opettajan tulee olla yhteyksissä hyvissä ajoin tenttipalveluihin meilahti-exams@helsinki.fi

Etä­ope­tus

Lisätietoa etäopetuksen pelisäännöistä ja etätenttiohjeet Medipedassa

Väi­tös­ti­lai­suu­det 

Viimeisin tieto: HY:n koronavirustilannesivulla kohdassa Tilaisuudet ja tapahtumat

Uusin tieto HY koronaohjesivuilla: Tutkijalle

Tilannekeskus ei velvoita henkilöstön paikallaolon ja tilankäytön seurantaa (seurantaexcelit). Niiden käyttö on kuitenkin suositeltavaa.  

Tilannekeskus ei jatkossa edellytä uusien tutkimushankkeiden osalta erikseen hakemaan tilannekeskukselta lupaa tutkimustoiminnan käynnistämiseen. Kuitenkin tutkimushankkeiden tulee edelleen noudattaa yliopiston yleisiä ohjeita HY:n koronavirustilannesivulta.

Viimeisin tieto etätyöstä ja työskentelystä yliopiston tiloissa löytyy HY:n koronavirutilannesivulta täältä (kohdasta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika)

Koronaviruksen vaikutukset tutkimusrahoitukseen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan myöntämän tutkimusrahoituksen osalta on mahdollista neuvotella rahoituksen pidennystä yksilöllisesti neuvotellen.
 • Täydentävän rahoituksen projekteissa palkat menevät täydentävästä rahoituksesta riippumatta siitä pystytäänkö henkilölle osoittamaan etätyötehtäviä.
 • Yliopisto on kerännyt tietoja koronaviruksen vaikutuksista tutkimusrahoittajien toimintaan. Tämä tieto löytyy kootusti Flammasta

Päivitetty 3.12.: Väitöstilaisuuksien yleisömäärä rajoitetaan 20 henkilöön 4.12.2021 tiukentuvien aluehallintoviraston määräysten vuoksi. Tammikuun 2022 väitökset on syytä suunnitella pidettäväksi joko etäväitöksinä tai rajoitetutulla henkilömäärällä.

Päivitetty 7.12.: Väitöstilaisuuksissa koronapassia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka eivät ole paikalla väitöstilaisuuden toteuttamiseen liittyvässä työ- tai luottamustehtävässä.

Tilaisuuksiin ja tapahtumiin liittyvät viimeisimmät, ajantasaiset ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta kohdasta Tilaisuudet ja tapahtumat. 

Viimeisimmät ohjeet löytyvät HY:n koronavirustilannesivulta kohdasta Matkustaminen ja vierailijat. 

HUS hakee lisäresursseja HUS diagnostiikan laboratoriotoimintoihin sekä vuodeosasto-, tehohoito- ja päivystyspoliklinikkatyöskentelyyn. Osaamista tarvitaan erityisesti näytteenottoon sekä teho- ja leikkaussalihoidon, infektioiden hoidon ja happilisähoidon alueelta. Kohderyhmänä on laboratorio- ja hoitohenkilöstö, jolla on ammatillinen pätevyys tai opiskeluoikeus.

Jos sinulla on sopiva ammatillinen tausta ja pätevyys ja olet kiinnostunut siirtymään väliaikaisesti töihin HUS:iin, lähetä sähköpostia ja lyhyt esittely itsestäsi, työkokemuksestasi ja ammatillisesta pätevyydestäsi osoitteeseen rekrytointi@hus.fi . Kirjoita viestin otsikkokenttään: Lisäresurssi. HUS kartoittaa yhteydenottojen perusteella kohderyhmään sopivat henkilöt ja on heihin yhteydessä jatkoprosessin osalta. Myös kohderyhmään kuulumattomille lähetetään viestiä, jos he eivät tule valituksi.

Siinä tapauksessa, että Helsingin yliopiston työntekijä tulee valituksi HUS:in tehtäviin, tulee työntekijän sopia asiasta ensin oman esihenkilönsä kanssa ja sen jälkeen hakea palkatonta työstävapautusta SAPHR–järjestelmän kautta siksi ajaksi, kun työsopimus tehdään HUS:iin. Tarvittaessa lisätietoa saa oman yksikön HR-palveluista (lääketieteellinen tiedekunta: hr-ltdk@helsinki.fi)

Kysyttävää?

Mikäli sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä yliopistolla, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen coronavirus@helsinki.fi

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Sivun sisällöstä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskus, johon kuuluvat:

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.