Yliopiston laaja oppiainevalikoima takaa sen, että haasteiden teemat voivat olla moninaisia. Toimeksiantajalta projektikurssille osallistuminen vaatii jonkin verran aikaa, mutta opiskelijoiden tuotoksena voi syntyä aivan uudenlaisia oivalluksia ja ajatuksia. Tutustu kurssitarjontaan ja muotoile haasteesi. Kurssitarjotin ja mahdollisuudet laajenevat, uusia kursseja on suunnitteilla.