Vankeuslain arviointitutkimus

Yksi instituutin tutkimusperinne koostuu oikeuspoliittisesti merkittäviksi katsottujen lakiuudistusten toimivuuden arvioinnista. Samalla kyse on tapauskohtaisesta lainsäädäntötutkimuksessa verrattuna yleisempään lainsäädäntötutkimukselliseen näkökohtaan, jota instituutissa myös tehdään.

Meneillään on laaja tapauskohtainen arviointitutkimus, jossa tarkastellaan vuonna 2006 uudistetun vankeuslain tavoitteiden toteutumista ja toimeenpanoa: mitkä tekijät ovat oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja ennakoitavuuden kannalta keskeisiä ongelmakohtia vankeusrangaistusta suorittaville ja miltä osin on saavutettu hyviä tuloksia. Samoin pyrkimys on selvittää uudistuksen toimivuuden edellytyksiä yleisesti. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rangaistusajan suunnitelmaan, muutoksenhakumenettelyyn, kurinpitojärjestelmään ja rikosten uusimiseen. Aineistona on mm. asiakirjoja, rekisteritietoja, haastatteluja sekä kyselyt vangeille ja henkilökunnalle. Oma kyselynsä kohdistuu myös tutkintavangeille. Tutkimus sijoittuu yleiseen yksikköön lukuun ottamatta uusintarikollisuuden tarkastelua, joka sijoittuu kriminologisen yksikön alueelle.

Tutkimus on alkanut lokakuussa 2012 ja kestää vuoteen 2016. Eri aineistotyyppien analyysit raportoidaan sekä artikkeleina että erillisjulkaisuina (osa on jo julkaistu).