Tutkimus vanha

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo) harjoitetaan rikollisuutta, seuraamusjärjestelmää, oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä oikeusoloja koskevaa tutkimusta ja seurantaa. Tutkimus- ja seurantatoiminnassa yhdistyvät yhteiskuntatieteelliset sekä oikeudelliset kysymyksenasettelut sekä erilaiset tutkimusmenetelmät.

Instituutissa on rikollisuuden ja seuraamusjärjestelmän tutkimukseen erikoistunut kriminologinen yksikkö sekä oikeusoloja, lainsäädäntöä ja oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tutkiva oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö. Instituutin tutkimustoiminta perustuu pääsääntöisesti oikeuslaitoksen, valtionhallinnon, poliisin ja muiden tilastoviranomaisten rekistereihin ja asiakirjoihin sekä väestölle ja erityisryhmille kohdennettuihin kyselyihin.