Kansallinen turvallisuuskysely

Hyvä vastaaja,

Olette saanut postitse kyselylomakkeen, joka koskee turvallisuutta Suomessa. Kansallinen turvallisuuskysely on maanlaajuinen kyselytutkimus, jonka avulla seurataan kansalaisten turvallisuustilannetta ja sen muutoksia. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Kyselyyn osallistuvat henkilöt on arvottu satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Vastauksia käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnisteita Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

Kyselyyn voi osallistua joko saamallanne paperilomakkeella tai internetlomakkeella. Internetlomakkeeseen voitte siirtyä alla olevasta linkistä. Tarvitsette vastaamiseen vastaajatunnuksen, joka löytyy paperilomakkeen ensimmäiseltä sisäsivulta. Toivomme, että vastaatte 5.12.2017 mennessä.

>>Siirry vastaamaan verkkolomakkeelle

Jos vastaamisessa tulee ongelmia tai haluatte lisätietoa tutkimuksesta, ottakaa yhteyttä suunnittelija Petri Danielssoniin.

Petri Danielsson
puh: 02941 20860
s-posti: petri.danielsson(at)helsinki.fi