Ympäristöekologi insinööritoimiston ympäristöyksikön suunnittelijana
Ympäristöekologi Mervi Myyrää ympäristöalalle innostivat aikoinaan luonnontiedepainotteinen lukio ja halu opiskella hyödyllistä alaa. Kiinnostus biologiaa ja kemiaa kohtaan on säilynyt, ja tällä hetkellä Mervi työskentelee tamperelaisen Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikössä suunnittelijana. Hänen työhönsä on tähän mennessä kuulunut esimerkiksi asiakasyrityksen kemikaaliriskien kartoitusta, raporttien käännöstöitä, työhygienia-asioiden selvittelyä ja ympäristölainsäädännön tulkintaa.

Ympäristöekologi Mervi Myyrää ympäristöalalle innostivat aikoinaan luonnontiedepainotteinen lukio ja halu opiskella hyödyllistä alaa. Kiinnostus biologiaa ja kemiaa kohtaan on säilynyt, ja tällä hetkellä Mervi työskentelee tamperelaisen Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n ympäristöyksikössä suunnittelijana. Hänen työhönsä on tähän mennessä kuulunut esimerkiksi asiakasyrityksen kemikaaliriskien kartoitusta, raporttien käännöstöitä, työhygienia-asioiden selvittelyä ja ympäristölainsäädännön tulkintaa.

"Olen oppinut työssäni paljon uutta kemikaaleista ja toisaalta siitä, miten konsulttiyritykset toimivat. Tehtävät täällä ovat projektiluontoisia, kiire ja hiljaisemmat ajat vaihtelevat ja rytmittävät työtä", Mervi kertoo.

Ympäristöekologiaa, ympäristöasioiden hallintaa, ympäristökemiaa, ympäristömikrobiologiaa ja kasvibiologiaa opiskellut Mervi valmistui maisteriksi kesällä 2010. Valtiolla ja yliopistolla suoritettujen harjoittelujen ja projektitöiden jälkeen hän kiinnostui konsultointialasta ja päätti hakeutua yksityisen työnantajan palvelukseen. Sopiva tilaisuus tarjoutui bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan järjestämän Fresh Experts -harjoitteluohjelman kautta, ja Mervi löysi itselleen vakituisen työpaikan.

Melua, päästöjä, kansainvälisyyttä

Omaa suunnittelijan työtään Mervi kuvailee toimistotyöksi, jossa tarvitaan muun muassa atk-taitoja, ammattikielen ja sanaston hallintaa, kielitaitoa ja lainsäädännön tuntemista ja soveltamista.

"Esimerkiksi päästö- tai melunmallinnustaitoja olisi voitu opettaa yliopistollakin, niistä olisi paljon hyötyä. Toisaalta hyvin suunnitellutkaan opintokokonaisuudet eivät voi ikinä täysin valmistaa työelämään, sillä etukäteen ei voi tietää millaiseen työhön valmistuttuaan päätyy. Yleisesti oman alan harjoittelu- ja työkokemus on tärkeää ja siihen pitäisi panostaa. Harjoittelua voisi mainiosti olla yksityispuolella jo opiskeluaikana", Mervi miettii.

Vaihto-opiskelu Irlannissa paransi Mervin mielestä kielitaitoa ja antoi arvokasta kokemusta, josta on hyötyä kansainvälisissä projekteissa. Yksityisessä konsulttiyrityksessä myös asiakashankinta ja markkinointi nousevat arvoonsa ja vaativat osaamista.

Pysy valppaana

Mervi on tyytyväinen omiin opintoihinsa, jotka antavat hänen mielestään hyvän pohjan osaamiselle. Työnhaussa ja työelämässä eteenpäin ovat auttaneet oma-aloitteisuus, suorat yhteydenotot työnantajiin ja rohkeus tehdä ja kokeilla uusia asioita. Urasuunnittelu on hyvä olla mukana opintojen suunnittelussa, ja se kannattaa ottaa huomioon niin harjoitteluun kuin vaihto-opiskeluun hakeutuessa. Realistinen visio työelämästä syntyy pikkuhiljaa esimerkiksi kesätöiden ja harjoittelujen kautta. Kannattaa myös tutustua työpaikkasivustoihin ja selvittää, millaisia työpaikkoja ylipäätään on tarjolla.

"Tutustu ihmisiin ja kehitä itseäsi. Opiskele sitä mikä oikeasti kiinnostaa. Jo opiskeluaikana voit miettiä verkostoitumista ja ottaa vaikka yhteyttä mielenkiintoiseen vierailuluennoitsijaan ja kysyä harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa", Mervi vinkkaa ja toivoo, että jaksaisi aina pysyä valppaana ja aistit avoinna uusille ideoille.

Tulevaisuudessa Mervi aikoo pysyä ajan hermolla ja kehittää ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan valitsemallaan alalla. "Erityisesti kemikaaleihin liittyvät asiat, ympäristöriskien arvioinnit ja työhygienia-asiat kiinnostavat."