Fuksilaitteet
Jokainen uusi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija saa opintojensa alkuvaiheessa käyttöönsä joko taulutietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Laitehankinnalla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset haluavat auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun.

Jokainen uusi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelija saa opintojensa alkuvaiheessa käyttöönsä joko taulutietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Laitehankinnalla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset haluavat auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun.

Kannettavan tietokoneen saavat päävalinnan 2017 perusteella opintonsa aloittavat ja päävalinnan 2016 opiskelijoista ne, jotka ovat perustellusta syystä lykänneet aloittamistaan tähän syksyyn. 

Kannettavan tietokoneen lainan edellytyksenä on tunnollinen opiskelu jo ensimmäisestä periodista alkaen, sillä lainan jatkumisen ehdoton edellytys on 30 opintopisteen suorittaminen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Tarkempia tietoja lainauksesta, lainausehdoista ja muusta asiaan liittyvästä löytyy sivulta

http://www.cs.helsinki.fi/fuksilaitteet-2017/