Opiskelijaksi sosiaalitieteiden kandiohjelmaan

Sinustako sosiaalitieteiden opiskelija?

Sosiaalitieteissä tutkitaan yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Kandiohjelma koostuu neljästä tieteenalasta, jotka ovat sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelu ohjelmassa sopii sinulle, jos olet kiinnostunut mm. ihmisten välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta, sosioekonomisista eroista, eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnista ja niihin liittyvistä palveluista, maahanmuutosta, kaupunkien eriytymisestä ja ympäristöpolitiikasta.

Yhteiskunta tänään, kevät 2022 -verkkokurssi

Yhteiskunta tänään, kevät 2022 on verkkokurssi, jonka suorittamalla on keväällä 2022 mahdollista päästä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman.

Helsingin yliopistoon hakeneista verkkokurssin parhaiten suorittaneet pääsevät näyttökokeeseen. Sen perusteella valitaan sosiaalitieteiden kandiohjelman uudet sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijat niiden lisäksi, jotka pääsevät opiskelemaan todistusvalinnan kautta. Perinteistä valintakoetta ei siis ole luvassa.  

Kurssille voi osallistua joko Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston tai Turun yliopiston kautta. Samalla suorituksella voi hakea kaikkiin kolmeen hakukohteeseen.

Jos haluat hakea verkkokurssin kautta Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijaksi, toimi näin:

  • Ilmoittaudu Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaussa hakukohteeseen "Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3+2 v)"
    JA
  • Ilmoittaudu Opintopolku.fi -palvelusta löytyvän linkin kutta verkkokurssille.
  • Katso aikataulu ja ohjeet Opintopolku.fi -palvelusta.
    Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) > Hakeminen > Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka > Valintaperusteet > Kurssivalinta 

Verkkokurssi:

Helsingin yliopistossa kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa Helsingin yliopiston hakuneuvonta.

Sosiaalityön opiskelijaksi sosiaalitieteiden kandiohjelmaan

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön opintosuuntaan haetaan suoraan omaa valintaväyläänsä pitkin.

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön opintosuuntaan hakeneista valitaan sosiaalityön valtakunnallisen yhteisvalinnan perusteella uudet opiskelijat niiden lisäksi, jotka pääsevät opiskelemaan todistusvalinnan kautta. 

Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2022 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen.

  • Katso aikataulu ja ohjeet Opintopolku.fi -palvelusta: Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) > Hakeminen > Päähaku, sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö > Valintaperusteet > Koevalinta

Helsingin yliopistossa kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa Helsingin yliopiston hakuneuvonta.

Siirtohaku ja avoimen väylä

Sosiaalitieteiden kandiohjelmaan on mahdollista hakeutua myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, sekä siirtohaun kautta. Katso näiden valintaväylien tiedot Opintopolku.fi -palvelusta:

  • Avoimen väylä: Aikataulu ja ohjeet Opintopolku.fi -palvelussa: Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) > Hakeminen > Avoimen väylä
  • Siirtohaku: Aikataulu ja ohjeet Opintopolku.fi -palvelussa: Sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) > Hakeminen > Siirtohaku

Helsingin yliopistossa kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa Helsingin yliopiston hakuneuvonta.